Lainaa mun vinkki!
År 2017 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Bildens ursprung: 
Teemana keltainen kirjasto. Kirsi Lähde
Orimattilan kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
Lahdentie 65
16300
Bibliotekets telefonnummer : 
0401864840
Bibliotekets e-postadress : 
kirsi.lahde@orimattila.fi
ISIL-kod : 
Is-Orima
FO-nummer : 
0129920-0
Ansvarsperson : 
Kirsi Lähde
Telefonnummer : 
0401864840
E-post : 
kirsi.lahde@orimattila.fi
Projektets målsättning: 

Aineiston monipuolinen esittely ja asiakaskontaktit. Pienimuotoisten tapahtumien järjestäminen kirjastossa pitkän tauon jälkeen.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Tapahtumien kävijät ja vaikutus lainaukseen (tilastot). Sanalliset asiakaspalautteet.

Projektbeskrivning : 

Orimattilan kirjasto on joutunut luopumaan kirjavinkkauksesta henkilöstöresurssien minimoimisen vuoksi jo useita vuosia sitten. Oma tiedotuspalsta paikallislehdessäkin on lopetettu. Henkilöstöllä on kuitenkin innostusta järjestää asiakastapahtumia ja varsinkin aineiston esittelyä muutoinkin kuin näyttelyiden kokoamisella. Innostavin tapa houkutella lainamaan ja lukemaan on henkilökohtainen vinkkaus. Pitkäaikainen tavoite onkin ollut vinkkituokioiden järjestäminen parin kuukauden välein vuoden ajan. Kokeilusta saadun palautteen mukaisesti esittelytilaisuudet pyrittäisiin vakiinnuttamaan. Teemana voisivat olla uutuusaineiston esittelyn lisäksi nuotit, nikkarointi tai vaikkapa japanilainen teekulttuuri. Kirjastotoimenjohtaja voisi hyödyntää pitkäaikaista vinkkauskokemustaan ja kehittää asiakastilaisuuksista houkuttelevia kokonaisuuksia yhdessä henkilökunnan kanssa. Koska Orimattilassa maksuttomia tapahtumia järjestetään hyvin harvoin, muutamassa  tilaisuudessa  voisivat vierailla kirjailijat tai vaikkapa muusikot kertomassa työstään.

 Kirjastoomme on saatu hankeavustuksella dokumenttikamera ja videotykki. Tavoitteenamme on ollut laitteiden hyödyntäminen vinkkaustuokioissa. Lukemisen edistämiseen tai kirjailijavierailuihin emme ole hakeneet avustusta, vaikka tarve hankkeelle on krooninen. Omatoimikirjaston käynnistyttyä henkilöstön työaikaa pyritään painottamaan mm. asiakastapahtumien suunnitteluun ja niiden toteuttamiseen.

 Hankeavustusta käytettäisiin nimenomaan kolmen vieraan palkkioihin sekä sijaisen palkkaamiseen kolmeksi kuukaudeksi, jotta kirjastotoimenjohtaja voi irrottaa työaikaansa vinkkausvalmisteluihin. Sijaisen turvin myös muu henkilöstö voisi toimia tapahtumien järjestelytehtävissä.

Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

Hakemamme 12 000 euron avustuksen sijasta saimme vain 1000 euroa käytettäväksi vinkkausprojektiin. Se supistui minimaaliseksi ja suunnitelma jäädytettiin pääosin.

Pystyimme toteuttamaan kolme asiantuntijavierailua avustusumman ja oman rahoituksen avulla.

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Vierailut virkistivät kirjastotoimintaa ja pieni esiintymistila videotykkeineen kirjastosalin puolella osoittautui käyttökelpoiseksi. Tapahtumiin saattoi osallistua kesken kirjastoreissun, mutta enemmistö kuuntelijoista saapui tilaisuuksiin etukäteismarkkinoinnin ansiosta. Markkinoinnin merkitys korostui ja siihen sekä viestintään voisi panostaa loputtomasti. Tapahtumat järjestettiin sarjana, joten oli mukava huomata asiakkaiden odottavan uutta tapahtumaa. Sitäkin ikävämpää, ettei budjetissamme ole irrottaa säännöllisesti käytettävää tapahtumarahaa. Vierailujen myötä lainaus lisääntyi ja asiakkaat tulivat entistä tutuimmiksi. Kirjastotapahtumiin on selvästi helppo tulla.

Fortsatta åtgärder: 

Vierailuja ja vinkkauksia aiotaan toteuttaa yhdessä kulttuuritoimen kanssa muutaman kerran vuodessa.

Projektet börjar : 
01/09/2017
Projektet avslutas : 
31/12/2018
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€12 000
Egen finansiering: 
€10 500
Budget sammanlagt: 
€22 500
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€2 000
Egen finansiering: 
€1 000
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Antalet evenemang: 
3kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
112henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€1 000

Http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017. Kirjaston oman rahoituksen osuus on 20 % kustannusarviosta.