Lainaa vain! Perheet lorujen ja lastenkirjallisuuden pariin vauva-ajasta lähtien
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Lapinlahden kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Mykkäläntie 2
73100
Kirjaston puhelin : 
040-4883275
Kirjaston sähköposti : 
lapinlahti.kirjasto@lapinlahti.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Lapla
Y-tunnus : 
0172127-2
Yhteyshenkilön nimi : 
Tuulikki Hakkarainen
Puhelin : 
040-4883275
Sähköposti : 
tuulikki.hakkarainen@lapinlahti.fi
Hankkeen tavoite: 

Tämän hankkeen tarkoituksena on lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä lukuharrastuksen lisääminen.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tapahtumien lukumäärä ja osallistujamäärä.

 

Kuvaus : 

Tausta

Vanhemman ja lapsen väliset loruleikit ja yhteiset lukutuokiot tukevat lapsen kielellistä kehitystä. Loruttelu ja ääneen lukeminen kannattaa aloittaa jo raskausaikana, sillä vauva tunnistaa syntymänsä jälkeen sikiöaikana kohtuun kuulemansa laulut, lorut ja tutut äänet.  Merkitysten luomisen lisäksi yhteiset hetket vahvistavat lapsen ja vanhemman välisiä tunnesiteitä, luovat turvallisuuden tunnetta ja tuottavat iloa. Loruleikit ja yhdessä lukeminen kannustavat lasta myös kirjallisuuden pariin. Kieleen ja lukemiseen liittyvät elämykset ovat elämänmittainen sijoitus. Tämä kaikki on jokaisen perheen ulottuvilla. Tarvitaan vain hetki yhteistä aikaa.

Hanke

Tämän hankkeen tarkoituksena on lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä lukuharrastuksen lisääminen. Hankkeen avulla pyritään kannustamaan ja tukemaan vanhempia lukemaan säännöllisesti lapsilleen. Samalla edistetään tietoisuutta lukutuokion merkityksestä lapsen kehitykselle ja hyvinvoinnille. Tavoitteena on myös sytyttää kipinä koko elämän ajan jatkuvaan lukemisharrastukseen rohkaisemalla vanhempia yhteisiin lukuhetkiin, jolloin kirjoista ja kirjallisuudesta tulee osa lapsen elämää ja kasvua. Hankkeessa tarjotaan lapinlahtelaisille perheille mahdollisuus tutustua ohjatusti eri ikäkausille ja eri elämäntilanteisiin sopiviin lastenkirjoihin ja lukemiseen  - myös yhdessä lukemiseen – jo ennen lapsen syntymää ja sen jälkeen. Mukaan houkutellaan myös niitä vanhempia, jotka eivät pidä lukemisesta, eivät löydä oikeanlaista lukemista tai eivät ole tottuneet käyttämään kirjaston palveluja. Hankkeessa huomioidaan myös lukivaikeudet ja annetaan tietoa äänikirjoista (Celia ym.). Hankkeessa kehitetään yhteistyöverkostoja kirjaston ja muiden Lapinlahden kunnan tahojen kanssa, jotka tekevät kasvatustyötä ja toimivat lapsiperheiden kanssa. Tällaisia toimijoita ovat mm. lastenneuvolat, lastentarhat, seurakunnan lapsityö, perhepäivähoitajat ja lasten asioihin liittyvät yhdistykset.

Toteutus

Hanke toteutetaan monimuotoisena, eri kohderyhmät huomioiden.  Hankkeen tavoitteet pyritään saavuttamaan järjestämällä esimerkiksi:

 • Kirjallisuusryhmiä odottaville ja synnyttäneille äideille
 • Tarinatunteja aikuisille: vinkkejä ja rohkaisua yhteiseen lukemiseen
 • Loruleikki-ja runopäiviä koko perheelle
 • Info- ja keskustelutilaisuuksia loruleikkien ja lukemisen merkityksestä      kaikenikäisille lapsille
 • Sadutusta alle kouluikäisille lapsille yhdessä perhepäivähoitajan kanssa
 • Lukemista / lukuharrastuksen lisäämistä edistäviä tilaisuuksia asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden pohjalta
 • Sanataidepajoja alakouluikäisille lapsille
 • Lastenkirjailijavierailuja

Hankkeessa tuotetaan myös materiaalia, joka jää kirjaston käyttöön hankkeen jälkeen, esimerkiksi:

 • Lastenkirjalistoja eri aihepiireistä, erityisesti vaikeisiin elämäntilanteisiin liittyen
 • Loruleikkimateriaalia, jota voi lainata kirjastosta
 • Satuvihko, työkalupakki vapaaehtoisille satutunnin vetäjille

Hankkeen ohjaajana toimii sanataideohjaaja, jolla on valmiudet hankkeen monipuolisen sisällön tuottamiseen. Koulutukseltaan hän on psykologian maisteri ja ammatiltaan koulupsykologi. Ohjaajan palvelut hankitaan ostopalveluna.

Hanke toteutetaan sekä Lapinlahden pääkirjastossa että Varpaisjärven lähikirjastossa. Kirjastossa ollaan aloittamassa säännöllisten ohjattujen satutuokioiden järjestämistä vapaaehtoisvoimin. Hankkeen turvin kootaan vapaaehtoisille sadunlukijoille satuvihko, työkalupakki, josta he saavat käytännön vinkkejä satutuokioiden ohjaamiseen.

Tarkoituksena on, että mahdollisimman moni hankkeessa aloitettu asia jäisi elämään niin kirjastossa, perheissä, päivähoidossa kuin kouluissakin: satutunnit, sadutus, loruleikki- ja lukuhetket sekä yhteiset kirjastokäynnit.

Aiemmat hankkeet: 

Vertaisvinkkari

Lapinlahden kirjaston juhlavuosi 2012

Mitä laitetaan? Lähikirjaston palveluiden kehittäminen muuttuvassa toimintaympäristössä

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hankkeen tavoitteena oli tutustuttaa lapinlahtelaiset perheet loruihin, lastenkirjoihin ja lukemiseen jo ennen lapsen syntymää ja lisää sen jälkeen. Tavoitteena oli myös rohkaista vanhempia loruleikkeihin ja yhteiseen lukemiseen, minkä on todettu vahvistavan lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta ja tunnesidettä. Hankkeen tarkoituksena oli, että mahdollisimman moni asia jäisi elämään niin perheissä, päivähoidossa kuin kouluissakin: yhteiset kirjastokäynnit, loruleikki- ja lukuhetket sekä sadutus. Hankkeeseen liittyviä yhteistyötahoja olivat paikalliset neuvolat, päivähoito, koulut, Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastu (Lastu) sekä Sanataidekoulu Aapeli. Hankkeen ohjaajana toimi sanataideohjaaja, jolla oli valmiudet hankkeen monipuolisen sisällön tuottamiseen. Koulutukseltaan hän on psykologian maisteri ja ammatiltaan koulupsykologi.

 

Alle kouluikäisille lapsille järjestettiin sadutusta yhdessä perhepäivähoitajan kanssa. Samalla lapset hoitajineen osallistuivat lorutuokioon ja tutustuivat kirjastoon. Toukokuussa Varpaisjärven Toukotaika –tapahtumassa ja syyskuussa Lapinlahdella Taidekadun Aikataika -illassa kirjastoilla järjestettiin perheen pienimmille Lorun taikaa –tuokiot ja kaikenikäisille Punotaan runoja –pajat, joista jäi kirjastolle muistoksi ja tilataideteokseksi osallistujien punoma kirjainverkko.

 

Hankkeessa laadittiin kirjalistoja erilaisista aihepiireistä (muun muassa haastaviin elämäntilanteisiin). Listoja on tarjolla Lapinlahden kirjastolla ja niitä on jaettu perhepäivähoitoryhmille, päivähoidon parissa työskenteleville, lasten vanhemmille ja neuvoloihin. Listat ovat edelleen vapaasti saatavissa myös Lapinlahden kunnankirjaston kotisivuilta.

 

Hankkeeseen kuului eri-ikäisille koululaisille suunnattuja loruleikki-, sanataide- ja kirjallisuuspajoja. Syyslomalla kirjastossa järjestettiin kaikille avoin lorupussipäivä yhdessä Lastun kanssa. Päivään kuului omien lorukorttien ja lorupussien valmistaminen. Samassa yhteydessä kirjastolle tehtiin kolme erilaista lainattavaa lorupussia. Tämän jälkeen kirjaston henkilökunta teki lisää lainattavia lorupusseja. Vanhemmille ja lapsille järjestettiin neuvolakäyntien yhteyteen infohetkiä loruleikkien ja ääneen lukemisen merkityksestä, rohkaisua yhteiseen lukemiseen sekä pieniä ohjattuja lukutuokioita. Tarjolla oli maistiaisia loruleikeistä sekä kotiin viemisinä loruleikki- ja lastenkirjavinkkejä.

 

Nerkoon, Martikkalan, Paloisten ja Alapitkän kouluilla järjestettiin erilaisia sanataide- ja lorupajoja, Matin ja Liisan koululla runotunteja. Syksyllä 2016 järjestettiin lastenkirjailijavierailu. Tapani Bagge vieraili Lapinlahden kunnan kaikilla kuudella alakoululla. Hän kertoi kirjailijan urastaan, kirjoittamisprosessista ja teostensa taustoista. Isoimmilla kouluilla vierailu kohdennettiin neljäsluokkalaisille, pienemmillä kouluilla mukaan mahtui useampikin luokka. Lapset valmistautuivat vierailuun lukemalla etukäteen Baggen lasten ja nuorten kirjoja ja valmistelemalla kysymyksiä. Oppilaat olivat innoissaan kirjailijavierailusta ja he jatkoivat vierailun jälkeenkin kirjojen lukemista. Yhteistyötaho Lastu ehdotti ja järjesti yhdessä Aapelin kanssa kirjailijavierailuun liittyviä sanataidetyöpajoja. Kustannuksista vastasi Lastu. Dekkarityöpajat osoittautuivat menestykseksi, osa lapsista on jatkanut kirjoittamista niiden jälkeenkin.

 

Lapinlahden pääkirjastossa käynnistettiin syksyllä 2015 vuosien tauon jälkeen säännölliset, ohjatut satutuokiot. Vapaaehtoisille sadunlukijoille koottiin materiaalipaketti, satuvihko, josta he saavat käytännön vinkkejä satutuokioiden ohjaamiseen. Satutunnin vetäjille järjestettiin opastusta ja jaettiin materiaalipaketteja. Pääkirjaston satutuntien saamasta positiivisesta palautteesta johtuen loppuvuodesta 2015 satutunnit käynnistettiin vapaaehtoisvoimin myös Varpaisjärven lähikirjastossa. Satutunnit ovat jatkuneet siitä lähtien molemmissa paikoissa ja saavuttaneet suuren suosion.

 

Alkuvuodesta 2016 kaiken ikäiset kirjaston kävijät pääsivät kirjoittamaan postikortin valitsemalleen kirjan henkilölle. Kirjastolle korttien palauttaneiden kesken arvottiin sekä pää- että lähikirjastossa kirjapalkinto Lainan päivänä 8.2.2016. Korteista koottiin näyttely.

 

Keväällä 2016 pääkirjastossa kokoontui kahdeksan kertaa Äidit tarinoiden poluilla –kirjallisuusryhmä. Osallistujat kertoivat löytäneensä ryhmän myötä elämäänsä ja arkeensa kirjoittamisen ja myös lukemisen osaksi omaa ja lastensa elämää. Kokemusta jaetaan lasten kanssa yhteisten lukuhetkien, kirjoittelutuokioiden sekä keskustelujen ja pohdiskelun kautta.

 

Hankkeen alkuvaiheissa suunniteltiin erillisen lukivaikeuksiin keskittyvän tilaisuuden järjestämistä. Hankkeen edetessä todettiin kuitenkin paremmaksi vaihtoehdoksi tiedottaa asiakkaille äänikirjoista ja Celian palveluista kirjastossa sekä oppilaille ja opettajille ryhmäkäyntien yhteydessä.

 

Syksyllä 2016 Lainaa vain! –hankkeen tiimoilta osallistuttiin Lapsellisten Lapinlahti –perhemessuille. Lapsiperheet pääsivät osallistumaan loruleikkeihin ja loruja leikkiohjeineen jaettiin myös kotiin viemisiksi. Lapsille luettiin satuja ja kuvakirjoja. Halukkaat saivat ottaa mukaansa kirjavinkkilistoja eri elämäntilanteisiin liittyen. Kävijät pääsivät tutustumaan myös hankkeessa laadittuihin lorupusseihin, joita voi lainata kotiin. 

 

Hankkeessa asetetut tavoitteet saavutettiin ja saatiin arvokasta kokemusta jatkoa ajatellen. Hankkeessa huomattiin, että kirjaston henkilökunnan on tärkeää jalkautua lapsiperheille tarkoitettuihin tapahtumiin ja tilaisuuksiin, jotta tavoitettaisiin ne perheet ja lapset / nuoret, jotka eivät käy kirjastossa. Tämä todettiin erityisesti neuvolakäyntien yhteyteen järjestetyissä loru- ja infotuokioissa.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Lapinlahden kunnankirjaston sivuilta löytyy hankkeessa laaditut kirjalistat erilaisista aihepiireistä (muun muassa haastaviin elämäntilanteisiin) http://www.lapinlahti.fi/loader.aspx?id=063cc951-10a8-416b-8f26-1ebedc62eb36 ja satutunnin ohjaajille tarkoitettu satuvihko-opas http://www.lapinlahti.fi/loader.aspx?id=b3916df9-6dd5-43a3-855c-feb898ad2ed4

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hanke ja sen tavoitteet onnistuivat yli odotusten. Hankkeen tapahtumissa tavoitettiin runsaasti lapinlahtelaisia lapsia ja nuoria, heidän vanhempiaan sekä päivähoidon henkilökuntaa. Säännöllisesti järjestetyt satutunnit saavuttivat suuren suosion ja ovat ottaneet pysyvän sijan kirjastojen toiminnassa. Satutunneilla kävijät ovat innokkaasti lainanneet tunnin päätteeksi. Hankkeen avulla on saatu uusia yhteistyökumppaneita niin yhteisöistä kuin vapaaehtoisista henkilöistä. Hankkeessa tuotettua materiaalia on käytetty hankkeen jälkeenkin. Lisäksi hankkeessa saatiin arvokasta tietoa siitä, mitä lasten ja heidän perheidensä tavoittamiseksi kannattaa jatkossa tehdä. Jalkautumista kirjaston ulkopuolelle erilaisiin tapahtumiin ja kouluille pidetään tärkeänä. Samalla tiedostettiin myös kirjastopalveluiden markkinoinnin ja mainostamisen merkitys.

Jatkotoimenpiteet: 

Säännölliset satutunnit jatkuvat. Yhteistyötä lastenohjaajaopiskelijoiden ja vapaaehtoisten satutunnin vetäjien kanssa jatketaan. Uusia vapaaehtoisia pyritään saamaan mukaan. Hankkeessa tuotettu materiaali pidetään edelleenkin kirjaston kotisivuilla. Kirjavinkkilistaa erilaisiin elämäntilanteisiin pyritään päivittämään tarpeen mukaan.

Aloituspäivämäärä : 
01/03/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€13 700
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 900
Budjetti euroissa yhteensä: 
€15 600
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€12 401
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 401
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
0kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
0henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
103kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
3 058henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€10 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2015, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2015

 
okm
avi