Lainausautomaatti
Vuoden 2017 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Teuvan kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Porvarintie 39
64700
Kirjaston puhelin : 
040-1263276
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@teuva.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Teuva
Y-tunnus : 
0182734-1
Yhteyshenkilön nimi : 
Aki Rossi
Puhelin : 
040-1263278
Sähköposti : 
aki.rossi@teuva.fi
Hankkeen tavoite: 

Tavoite on hankkia lainausautomaatti ruuhkatilanteiden purkamiseksi ja lainaajien yksityisyyden suojan parantamiseksi. Samalla asiakaspalvelussa voidaan keskittyä enemmän niiden henkilöiden palvelemiseen, jotka haluavat henkilökohtaista huomiota.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Automaatin käyttöaste 10-20 % lainoista
Entistä parempi palvelu kaikille asiakkaille => asiakastyytyväisyyskysely

Kuvaus : 

Teuvan kirjastossa ollaan palveltu kaikkia asiakkaita lainaustiskillä henkilökohtaisesti. Joissakin tilanteissa (esim. koululaiskäynnit) tiski voi ruuhkaantua ja he joilla ei olisi tarvetta henkilökohtaiseen palveluun, joutuvat odottamaan vuoroaan. Tällaisia ruuhkatilanteita auttamaan ja osaltaan purkamaan hankkisimme lainausautomaatin. Samalla myös he jotka ehdottomasti haluaisivat lainata "huomaamattomasti" saisivat siihen mahdollisuuden. Näin myös yksityisyydensuoja paranisi.

Suuri osa teuvalaisesta asiakaskunnasta haluaa henkilökohtaista palvelua ja ihmiskontaktin asioidessaan kirjastossa. Automaatin myötä voisimme palvella heitä entistä paremmin ja keskittyä heidän asiaansa silti ruuhkauttamatta lainaustiskiä.

Automaatille ei ole suoraan osoittaa paikkaa, joten sen järjestäminen vaatii kaluste- sekä kokoelmajärjestelyitä.

Hankkeen kustannusarvio:

lainausautomaatti 3800 €
rajapinnan avaaminen 1200 €
kaluste automaatille 600 €
kirjaston ja teknisentoimen henkilökunnan työpanos 750 €
yhteensä 6350 €

Haettava avustus 5000 €

omarahoitusosuus 1350 € (sis. kalusteen ja henkilökunnan työpanoksen)

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Teuvan kirjasto teki syksyllä 2016 hakemuksen lainausautomaatin hankkimiseksi viimeistään vuoden 2018 loppuun mennessä, mutta sai joulukuussa 2016 myönteisen päätöksen AVI:sta hieman nopeutetulla aikataululla siten, että saatu avustusraha piti käyttää vuoden 2017 loppuun mennessä.

Lainausautomaatista ja kalusteesta järjestetiin syksyllä 2017 tarjouskilpailu, jonka perusteella hankinta tehtiin Axiell Finland Oy:ltä. Automaatti asennettiin kirjastolle 21.11.2017. Laite sijoitettiin lainaustiskiä vastapäätä hyvin keskeiselle paikalle esittelyhyllyn tilalle. Esittelyhyllylle katsottiin toinen paikka.

Teuvan kirjastossa ollaan tähän asti palveltu kaikkia asiakkaita lainaustiskillä henkilökohtaisesti. Joissakin tilanteissa (esim. koululaiskäynnit) tiski voi ruuhkaantua ja he joilla ei olisi tarvetta henkilökohtaiseen palveluun, joutuvat odottamaan vuoroaan. Toivomme, että hankkimamme lainausautomaatti osaltaan purkaa tulevaisuudessa tällaisia ruuhkatilanteita. Samalla myös he jotka ehdottomasti haluaisivat lainata "huomaamattomasti" saavat siihen nyt mahdollisuuden. Näin myös yksityisyydensuoja paranisi.

Suuri osa teuvalaisesta asiakaskunnasta haluaa edelleen henkilökohtaista palvelua ja ihmiskontaktin asioidessaan kirjastossa. Automaatin myötä voimme palvella heitä entistä paremmin ja keskittyä heidän asiaansa silti ruuhkauttamatta lainaustiskiä.

Lyhyen, noin kuukauden ajan, perusteella ei vielä voi vetää pidemmälle meneviä johtopäätöksiä automaatin käyttöasteesta, mutta alkuvaiheessa noin 5,5 prosenttia kaikista ensilainoista on mennyt automaatin kautta. Erityisesti lapsiperheet ovat käyttäneet sitä ja moni on ottanut tiedon automaatista positiivisesti vastaan. Vie varmasti aikaa, ennen kuin laite tulee tutuksi kaikille ja siihen nähden 10-20 % käyttöastetavoite on realistinen. Automaattia on esitelty niin henkilökohtaisesti ja siitä on kirjoitettu kirjaston blogissa.

Vielä tässä vaiheessa ei ole ollut sellaista ruuhkatilannetta, jossa laitteen hyöty olisi voitu suoraan osoittaa jonon purkajana, mutta jatkossa näinkin todennäköisesti käy.

Automaatille ei ollut suoraan osoittaa paikkaa, joten sen järjestäminen vaati kaluste- sekä kokoelmajärjestelyitä. Automaatin myötä kirjaston käytäntö dvd-elokuvien säilyttämisessä muuttui, sillä aikaisemmin kotelot ovat olleet hyllyissä tyhjinä ja itse levyt tiskin takana säilytyslipastossa. Syynä toimintatapaan oli ollut aineiston varastaminen, jota haluttiin tällä tavalla estää. Sittemmin ongelma on poistunut eikä tavan jatkamiselle ole varsinaisesti perustetta. Jotta myös elokuvia voisi lainata automaatilla omatoimisesti, levyjen täytyy olla valmiina koteloissa. Siispä olemme käyneet koko elokuvakokoelman läpi ja inventoineet samalla koteloiden kunnon jne. sekä täyttäneet kaikki kotelot levyillä automaatin saapumisen jälkeen. Tähän työhön henkilökunta on käyttänyt aikaa kymmeniä tunteja.

Hankkeen kustannus oli kaikenkaikkiaan hieman alhaisempi kuin oli alkuun laskettu ja saatu avustus riitti mainiosti. Automaatti ja rajapinnan avaaminen oli jonkin verran edullisempi kuin arvioitiin. Sen sijaan kaluste ja automaatin asentamiseen tarvittavat sähkötyöt maksoivat ennakoitua enemmän. Omarahoitusosuus oli kuitenkin suurinpiirtein arvioidulla tasolla.

Kaikenkaikkiaan automaatin hankinta onnistui mainioisti.

 

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 
Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Automaatin tuomat pysyvät hyödyt ovat vielä näkemättä, mutta muutos dvd-levyjen säilyttämisessä on tuonut sen parannuksen tiskillä tapahtuvaan asiakaspalveluun, että enää ei tarvitse lähteä hakemaan erikseen täytettä koteloon. Tämä nopeuttaa ja sujuvoittaa toimintaa. Etenkin siitä on hyötyä monta elokuvaa kerralla lainaavan osalta. Useamman levyn hakeminen on vienut aikaa ja voinut ruuhkauttaa tiskiä, etenkin jos molemmat asiakaspalvelussa olevat ovat hakemassa levyjä. Samaten palautuksen yhteydessä kotelon sisältöä ei tarvitse enää purkaa säilytyslaatikkoon. Eli vaikka asiakas ei automaattia käyttäisikään, niin sivutuotteena olemme saaneet parannettua asiakaspalvelua.

Jatkotoimenpiteet: 

Seuraamme automaatin käyttöasetetta, opastamme asiakkaita ja jossain vaiheessa järjestämme palautekyselyn automaatin käytöstä.

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€5 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 350
Budjetti euroissa yhteensä: 
€6 350
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€5 942
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 442
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
0kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
0henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
0kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
0henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€4 500

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Valtionavustusta ei voi käyttää kalustohankintoihin. Perustelumuistio: http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumusitio-2017