Langattomasti internetin maailmaan
Vuoden 2014 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Harjavallan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Myllykatu 1
29200
Kirjaston puhelin : 
044-432 5338
Kirjaston sähköposti : 
harjavallan.kirjasto@harjavalta.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Harja
Y-tunnus : 
0132585-1
Yhteyshenkilön nimi : 
Satu Soppela-Hyle
Puhelin : 
044-432 5337
Sähköposti : 
satu.soppela-hyle@harjavalta.fi
Kuvaus : 

Avustusta haetaan langattomaan verkkoon ja uusiin, siirreltäviin laitteisiin (kannettavat, tabletit).

Harjavallan kirjaston ongelmana on, että kirjaston kuusi asiakastietokonetta sijaitsevat etäällä toisistaan ja ainoastaan kolme konetta on samassa tilassa, eikä koneita voida siirrellä johdotusten takia. Kirjaston henkilökunta ei ole pystynyt järjestämään suunnitelmien mukaista yhtenäistä koulutusta liittyen internetin ja eri tietokantojen käyttöön. Käyttäjäkoulutuksia on järjestetty koululaisille hajautetusti eri puolilla kirjastoa. Kirjastossa ei myöskään ole langatonta verkkoa, jota asiakkaat ovat usein kyselleet.

Hankkeen tarkoituksena on aloittaa systemaattiset internetin ja tiedonhaun koulutukset hyödyntäen langatonta verkkoa, kannettavia tietokoneita ja tabletteja. Hankkeen kohderyhminä ovat koululaiset, opiskelijat, työttömät, seniorit ja muut ryhmät, esimerkiksi sukututkijat. Hankkeen tarkoituksena on myös mahdollistaa asiakkaille langattoman verkon käyttäminen kirjaston tiloissa ja siten tukea asiakkaiden opiskelu- ja etätyöskentelymahdollisuuksia. Hankkeen myötä hankittavia kannettavia ja tabletteja voidaan myös lainata asiakaskäyttöön kirjastotiloissa.

Hankkeen myötä parannamme palveluvalikoimaamme, ja kirjastolain mukaisesti kuntalaisten mahdollisuudet tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen paranevat huomattavasti. Pystymme tukemaan paremmin myös elinikäistä oppimista, ja tarjoamaan asiakkaittemme käyttöön uusiutuvan tietoteknisen välineistön. Myös kaupungissa vierailevat matkailijat ja vieraat hyötyvät langattomasta verkosta.

Hankerahoituksella hankimme kirjastoon viisi uutta kannettavaa, kaksi tablettia sekä langattoman verkon. Näillä resursseilla ja kolmen aiemmin hankkimamme asiakaskoneen avulla pystymme kouluttamaan kerralla 10-20 henkilön ryhmiä. Väliaikoina laitteet ovat lainattavissa asiakkaille omaan käyttöön.

Hankkeen omarahoitusosuudeksi jäävät langattoman verkon asennustyöt, kannettavien ja tablettien käyttöönottoasennukset, sekä asiakasryhmien opetukset, jotka tapahtuvat suurimmaksi osaksi henkilökunnan omana työnä.

Aiemmat hankkeet: 

Saimme vuonna 2011 hankerahoitusta "Uusilla laitteilla tehokkuutta ja monimuotoisuutta kirjaston oheistoimintaan" -hankkeeseen. Hankesuunnitelmassa oli tuolloinkin koulutuksen tehostaminen ja monipuolistaminen, mutta kirjaston kiinteiden verkkojohdotusten takia emme ole pystyneet sijoittamaan asiakaskoneita samaan tilaan ja toteuttamaan koulutuksia.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeen aikana Harjavallan kirjastoon asennettiin langaton verkko sekä hankittiin leasing-rahoituksella viisi uutta kannettavaa tietokonetta, yksi tabletti ja yksi kiinteä pöytäkone. Koska langattoman verkon kustannukset jäivät vähäisemmiksi kuin mitä oli arvioitu, hankittiin kirjastoon vielä hankkeen jälkipuoliskolla leasing-rahoituksella neljä asiakaskonetta, yksi kannettava tietokone, kymmenen tablettia ja edellä mainittuihin laitteisiin liittyviä muistikortteja.

Hankkeen aikana osallistuimme Senior Surf -tapahtumiin ja järjestimme tiedonhaun koulutuksia eri-ikäisille ryhmille. Langattoman verkon käyttöönotto helpotti opetusten järjestämistä tilojen osalta, koska saatoimme hyödyntää koko kirjaston tiloja. Myös asiakkaat ottivat aktiivisesti langattoman verkon käyttöönsä, ja se on palvellut erityisesti opiskelijoita. Hanke on selkeästi parantanut palvelutasoamme ja helpottanut koulutusten järjestämistä.

Jatkotoimenpiteet: 

Koska laitteet hankittiin leasing-rahoituksella, ensimmäisenä hankitut laitteet on jo vaihdettu uusiin, ja näin jatkuvuus on turvattu useammaksi vuodeksi. Nyt kun meillä on tabletteja enemmän kuin mitä alun perin kaavailtiin, aiomme hyödyntää niitä tablettiavusteisissa kirjastoseikkailuissa. Erilaisia tiedonhaun ja verkkokirjaston käytön koulutuksia on tarkoitus järjestää jatkossakin, eri ryhmille tarpeen mukaan.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€7 900
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€9 400
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€8 162
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 162
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
11kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
285henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
3kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
22henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€6 000

Perustelumuistio myöntöperusteista vuonna 2014

 
okm
avi