Langattomasti internetin maailmaan
År 2014 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Harjavallan kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
Myllykatu 1
29200
Bibliotekets telefonnummer : 
044-432 5338
Bibliotekets e-postadress : 
harjavallan.kirjasto@harjavalta.fi
ISIL-kod : 
FI-Harja
FO-nummer : 
0132585-1
Ansvarsperson : 
Satu Soppela-Hyle
Telefonnummer : 
044-432 5337
E-post : 
satu.soppela-hyle@harjavalta.fi
Projektbeskrivning : 

Avustusta haetaan langattomaan verkkoon ja uusiin, siirreltäviin laitteisiin (kannettavat, tabletit).

Harjavallan kirjaston ongelmana on, että kirjaston kuusi asiakastietokonetta sijaitsevat etäällä toisistaan ja ainoastaan kolme konetta on samassa tilassa, eikä koneita voida siirrellä johdotusten takia. Kirjaston henkilökunta ei ole pystynyt järjestämään suunnitelmien mukaista yhtenäistä koulutusta liittyen internetin ja eri tietokantojen käyttöön. Käyttäjäkoulutuksia on järjestetty koululaisille hajautetusti eri puolilla kirjastoa. Kirjastossa ei myöskään ole langatonta verkkoa, jota asiakkaat ovat usein kyselleet.

Hankkeen tarkoituksena on aloittaa systemaattiset internetin ja tiedonhaun koulutukset hyödyntäen langatonta verkkoa, kannettavia tietokoneita ja tabletteja. Hankkeen kohderyhminä ovat koululaiset, opiskelijat, työttömät, seniorit ja muut ryhmät, esimerkiksi sukututkijat. Hankkeen tarkoituksena on myös mahdollistaa asiakkaille langattoman verkon käyttäminen kirjaston tiloissa ja siten tukea asiakkaiden opiskelu- ja etätyöskentelymahdollisuuksia. Hankkeen myötä hankittavia kannettavia ja tabletteja voidaan myös lainata asiakaskäyttöön kirjastotiloissa.

Hankkeen myötä parannamme palveluvalikoimaamme, ja kirjastolain mukaisesti kuntalaisten mahdollisuudet tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen paranevat huomattavasti. Pystymme tukemaan paremmin myös elinikäistä oppimista, ja tarjoamaan asiakkaittemme käyttöön uusiutuvan tietoteknisen välineistön. Myös kaupungissa vierailevat matkailijat ja vieraat hyötyvät langattomasta verkosta.

Hankerahoituksella hankimme kirjastoon viisi uutta kannettavaa, kaksi tablettia sekä langattoman verkon. Näillä resursseilla ja kolmen aiemmin hankkimamme asiakaskoneen avulla pystymme kouluttamaan kerralla 10-20 henkilön ryhmiä. Väliaikoina laitteet ovat lainattavissa asiakkaille omaan käyttöön.

Hankkeen omarahoitusosuudeksi jäävät langattoman verkon asennustyöt, kannettavien ja tablettien käyttöönottoasennukset, sekä asiakasryhmien opetukset, jotka tapahtuvat suurimmaksi osaksi henkilökunnan omana työnä.

Tidigare projekt: 

Saimme vuonna 2011 hankerahoitusta "Uusilla laitteilla tehokkuutta ja monimuotoisuutta kirjaston oheistoimintaan" -hankkeeseen. Hankesuunnitelmassa oli tuolloinkin koulutuksen tehostaminen ja monipuolistaminen, mutta kirjaston kiinteiden verkkojohdotusten takia emme ole pystyneet sijoittamaan asiakaskoneita samaan tilaan ja toteuttamaan koulutuksia.

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Hankkeen aikana Harjavallan kirjastoon asennettiin langaton verkko sekä hankittiin leasing-rahoituksella viisi uutta kannettavaa tietokonetta, yksi tabletti ja yksi kiinteä pöytäkone. Koska langattoman verkon kustannukset jäivät vähäisemmiksi kuin mitä oli arvioitu, hankittiin kirjastoon vielä hankkeen jälkipuoliskolla leasing-rahoituksella neljä asiakaskonetta, yksi kannettava tietokone, kymmenen tablettia ja edellä mainittuihin laitteisiin liittyviä muistikortteja.

Hankkeen aikana osallistuimme Senior Surf -tapahtumiin ja järjestimme tiedonhaun koulutuksia eri-ikäisille ryhmille. Langattoman verkon käyttöönotto helpotti opetusten järjestämistä tilojen osalta, koska saatoimme hyödyntää koko kirjaston tiloja. Myös asiakkaat ottivat aktiivisesti langattoman verkon käyttöönsä, ja se on palvellut erityisesti opiskelijoita. Hanke on selkeästi parantanut palvelutasoamme ja helpottanut koulutusten järjestämistä.

Fortsatta åtgärder: 

Koska laitteet hankittiin leasing-rahoituksella, ensimmäisenä hankitut laitteet on jo vaihdettu uusiin, ja näin jatkuvuus on turvattu useammaksi vuodeksi. Nyt kun meillä on tabletteja enemmän kuin mitä alun perin kaavailtiin, aiomme hyödyntää niitä tablettiavusteisissa kirjastoseikkailuissa. Erilaisia tiedonhaun ja verkkokirjaston käytön koulutuksia on tarkoitus järjestää jatkossakin, eri ryhmille tarpeen mukaan.

Projektet börjar : 
01/04/2014
Projektet avslutas : 
31/12/2015
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€7 900
Egen finansiering: 
€1 500
Budget sammanlagt: 
€9 400
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€8 162
Egen finansiering: 
€2 162
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Utbildningar: 
11kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
285henkilö/person
Antalet evenemang: 
3kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
22henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€6 000

Perustelumuistio myöntöperusteista vuonna 2014