Langattomasti lukemisen ja tiedonhaun lähteille
Vuoden 2013 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Euran kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Satakunnankatu 33
27510
Kirjaston puhelin : 
044-4224834
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@eura.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Eura
Y-tunnus : 
0132239-4
Yhteyshenkilön nimi : 
Sarianna Koivisto
Puhelin : 
044-4224832
Sähköposti : 
sarianna.koivisto@eura.fi
Kuvaus : 

Avustusta haetaan projektihenkilön palkkaamiseen, uusien laitteiden (dataprojektori, valkokangas,  kannettavat) hankkimiseen ja langattomaan verkkoon. Myös kirjailijoiden ja muiden esiintyvien vierailijoitten palkkioihin sekä matkakustannuksiin haetaan avustusta.

Projektin tavoitteena on kirjaston tietoteknisen välineistön ajantasaistamisen avulla parantaa asiakaspalvelua, palvella osuvammin eri asiakasryhmiä sekä houkutella lapsia ja nuoria oleskelemaan kirjastossa. Tarkoituksena on jatkaa kouluyhteistyötä, tarjota mediakasvatusta sekä kehittää edelleen seniorityötä, jota kirjastossa tällä hetkellä tehdään senioreitten lukupiirin muodossa sekä osallistumalla Viisaat ja vireät -luentosarjan kirjailijavierailujen järjestämiseen. Pyrimme projektin myötä tarjoamaan eri luokka-asteille myös säännöllistä kirjastonkäytön opetusta. Senioreille ja työttömille kirjasto tarjoaa kirjallisten ja tietopuolisten tapahtumien lisäksi opastusta verkkotiedonhakuun ja asiointipalveluihin.

Projektihenkilöä tarvitaan suunnittelemaan ja käynnistämään saumaton palvelukonsepti, jonka myötä uudet laitteet ovat tehokäytössä niin kouluyhteistyön kuin senioripalveluitten osalta. Kirjastossa halutaan parantaa palvelutarjontaa. Tämä ei ole kuitenkaan mahdollista liian vähäisen henkilökuntaresurssin vuoksi. Hankkeen toteuttamiseksi onkin välttämätöntä palkata asiantunteva henkilö projektityöntekijäksi.

Hanke toteutetaan vuoden 2013 aikana siten, että suunnittelu- ja hankintavaiheen jälkeen syksyllä voidaan markkinoida palveluita ja aloittaa mm. opastuksen antaminen edellä mainituille kohderyhmille.  

Yhteistyökumppaneita ovat kulttuuripalvelut, opetus- ja kasvatuspalvelut, nuorisotoimi, seurakunta, paikalliset eläkeläisjärjestöt ym.

Tällä hetkellä kirjasto potee kroonisia ongelmia asiakaspäätteiden ja tulostimien kanssa, joten uudet laitteet ja langaton verkko auttaisivat huomattavasti asiakaspalvelun parantamisessa.

Kirjaston tulee huomioida erilaisten ryhmien erilaiset toiveet ja tarpeet sekä pyrkiä kohdantamaan oikeanlaista palvelua oikealle asiakasryhmälle, esim. nuoret, seniorit ja työttömät. Hankkimalla nykyaikaiset ja tehokkaat kannettavat tietokoneet haluamme niiltä osin vastata kaikkien kuntalaisten, mutta varsinkin edellä mainittujen asiakasryhmien palvelutarpeisiin. Tarvitsemme palvelun parantamiseksi dataprojektorin valkokankaineen (n. 1200 €) sekä kuusi kannettavaa (n. 3600 €); silloin kun kannettavat eivät ole opetuskäytössä, lainaamme ne asiakkaille kirjaston tiloissa käytettäviksi langattomassa verkossa, jota varten anotaan 1500 euroa. Projektihenkilön kuuden kuukauden palkkaan anotaan 12 600 euroa ja kirjailijavierailuihin 1000 euroa.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Euran kulttuuritoimi, opetus- ja kasvatuspalvelut, nuorisotoimi, seurakunta, paikalliset eläkeläisjärjestöt

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Projektin aikana ajantasaistettiin kirjaston tietotekninen välineistö ja suunniteltiin sen ympärille palveluita, joilla pääasiassa päivitettiin jo hyväksi koettuja käytänteitä niin seniori- kuin kouluyhteistyössä. Kirjastoon palkattiin projektityöntekijä, hankittiin kannettavat, dataprojektori ja valkokangas. Palveluita markkinoitiin mm. kansalaisopistolle, TE-keskukselle ja seniori/eläkeläisyhdistyksille. Nämä tahot valittivat resurssipulaa tai eivät muuten innostuneet asiasta, joten varteenotettavia yhteistyötahoja ei tuntunut löytyvän.

Haasteena oli myös yleinen markkinointi. Vaikka asiakaskyselyissä langatonta verkkoa toivottiin, käyttäjiä ei sitten löytynyt kourallista enempää. Paikallislehdessä oli juttu silloin, kun hanketta aloitettiin; myös kotisivuilla ja facebookissa mainostettiin palveluita sekä kirjaston uudessa esitteessä. Sittemmin parhaimmaksi markkinointikanavaksi osoittautui henkilökohtaiset kontaktit ja viidakkorumpu.

Projektin aikana pohdimme, olivatko kannettavat ja salasanan takana oleva verkko peräti vanhanaikaisia? Vai eikö asiakaskunnalla ollutkaan tarvetta tällaiseen palveluun, johon sisältyivät opastukset laitteiden käyttöön ja sähköiseen asiointiin? Suullisen markkinointikyselyn perusteella seniori-ikäisten kohderyhmä ei ollut erityisen kiinnostunut verkkoasioinnin opastuksesta kirjastossa. Toisaalta hyvin aktiiviset eläkeläiset hallitsivat sekä tekniikkaa että verkkoasiointia, joten ongelmana oli se, miten tavoittaa ne vähemmän aktiiviset. Myös työttömien kohderyhmä loisti poissaolollaan työvoimatoimiston resurssipulan takia.

Järjestimme kolme koulutustilaisuutta uutta tekniikkaa hyödyntäen, osallistujia niissä oli yhteensä 7.

Osa hankerahoista oli tarkoitettu lukemisharrastuksen edistämiseen. Kirjastossa järjestettiin kirjailijavierailu (Anneli Kanto), Kirjan ja ruusun päivän runomatinea viulun säestyksellä, Kaarisilta: Aale Tynnin runoja- tapahtuma yhteistyössä kulttuuripalveluiden ja seurakunnan kanssa sekä Kirjankansien välistä eli lukuvinkkejä aikuisille-tilaisuudet kaksi kertaa. Yleisöä tilaisuuksissa oli 101 henkeä.

Jatkotoimenpiteet: 

Hankevaiheen hankaluuksista huolimatta työ jatkuu. Suunnittelimme verkkotiedonhaun opastuksen tehostamista sekä mediakasvatusta, mutta näimme sen kokonaan uutena projektina. Salasanojen takana oleva langaton verkko muutettiin avoimeksi. Markkinoinnin osalta todettiin, että paljonkaan enempää ei voi tehdä ellei soita jokaiselle kohderyhmäläiselle erikseen. Hanke on kuitenkin poikinut yhteydenottoja, osin samoilta tahoilta jotka kuuluivat kohderyhmään; myös yksittäiset aktiivit ovat pyytäneet kirjastolta esittely- ja koulutustilaisuuksia. Näitä tilaisuuksia on sovittu myös keväälle 2015.

Hankerahoituksen kautta ostetut kannettavat ovat asiakkaitten käytettävissä kirjastosalissa. Niitä ei lainata talon ulkopuolelle.

 

Lisätietoa: 

Pyrimme panostamaan entistä enemmän lapsiin ja nuoriin. Yhteistyökumppanina jatkossa on nuorisopalvelut, jonka kanssa on viritelty yhteistä toimintaa mm. mediakasvatuksen hengessä.

Aloituspäivämäärä : 
01/06/2013
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€20 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€23 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€9 152
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 500

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
3kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
7henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
5kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
101henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€15 000

Perustelumuistio myöntöperusteista vuonna 2013

 
okm
avi