Langattomasti lukemisen ja tiedonhaun lähteille
År 2013 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Euran kunnankirjasto
Bibliotekets adress : 
Satakunnankatu 33
27510
Bibliotekets telefonnummer : 
044-4224834
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@eura.fi
ISIL-kod : 
FI-Eura
FO-nummer : 
0132239-4
Ansvarsperson : 
Sarianna Koivisto
Telefonnummer : 
044-4224832
E-post : 
sarianna.koivisto@eura.fi
Projektbeskrivning : 

Avustusta haetaan projektihenkilön palkkaamiseen, uusien laitteiden (dataprojektori, valkokangas,  kannettavat) hankkimiseen ja langattomaan verkkoon. Myös kirjailijoiden ja muiden esiintyvien vierailijoitten palkkioihin sekä matkakustannuksiin haetaan avustusta.

Projektin tavoitteena on kirjaston tietoteknisen välineistön ajantasaistamisen avulla parantaa asiakaspalvelua, palvella osuvammin eri asiakasryhmiä sekä houkutella lapsia ja nuoria oleskelemaan kirjastossa. Tarkoituksena on jatkaa kouluyhteistyötä, tarjota mediakasvatusta sekä kehittää edelleen seniorityötä, jota kirjastossa tällä hetkellä tehdään senioreitten lukupiirin muodossa sekä osallistumalla Viisaat ja vireät -luentosarjan kirjailijavierailujen järjestämiseen. Pyrimme projektin myötä tarjoamaan eri luokka-asteille myös säännöllistä kirjastonkäytön opetusta. Senioreille ja työttömille kirjasto tarjoaa kirjallisten ja tietopuolisten tapahtumien lisäksi opastusta verkkotiedonhakuun ja asiointipalveluihin.

Projektihenkilöä tarvitaan suunnittelemaan ja käynnistämään saumaton palvelukonsepti, jonka myötä uudet laitteet ovat tehokäytössä niin kouluyhteistyön kuin senioripalveluitten osalta. Kirjastossa halutaan parantaa palvelutarjontaa. Tämä ei ole kuitenkaan mahdollista liian vähäisen henkilökuntaresurssin vuoksi. Hankkeen toteuttamiseksi onkin välttämätöntä palkata asiantunteva henkilö projektityöntekijäksi.

Hanke toteutetaan vuoden 2013 aikana siten, että suunnittelu- ja hankintavaiheen jälkeen syksyllä voidaan markkinoida palveluita ja aloittaa mm. opastuksen antaminen edellä mainituille kohderyhmille.  

Yhteistyökumppaneita ovat kulttuuripalvelut, opetus- ja kasvatuspalvelut, nuorisotoimi, seurakunta, paikalliset eläkeläisjärjestöt ym.

Tällä hetkellä kirjasto potee kroonisia ongelmia asiakaspäätteiden ja tulostimien kanssa, joten uudet laitteet ja langaton verkko auttaisivat huomattavasti asiakaspalvelun parantamisessa.

Kirjaston tulee huomioida erilaisten ryhmien erilaiset toiveet ja tarpeet sekä pyrkiä kohdantamaan oikeanlaista palvelua oikealle asiakasryhmälle, esim. nuoret, seniorit ja työttömät. Hankkimalla nykyaikaiset ja tehokkaat kannettavat tietokoneet haluamme niiltä osin vastata kaikkien kuntalaisten, mutta varsinkin edellä mainittujen asiakasryhmien palvelutarpeisiin. Tarvitsemme palvelun parantamiseksi dataprojektorin valkokankaineen (n. 1200 €) sekä kuusi kannettavaa (n. 3600 €); silloin kun kannettavat eivät ole opetuskäytössä, lainaamme ne asiakkaille kirjaston tiloissa käytettäviksi langattomassa verkossa, jota varten anotaan 1500 euroa. Projektihenkilön kuuden kuukauden palkkaan anotaan 12 600 euroa ja kirjailijavierailuihin 1000 euroa.

Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Euran kulttuuritoimi, opetus- ja kasvatuspalvelut, nuorisotoimi, seurakunta, paikalliset eläkeläisjärjestöt

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Projektin aikana ajantasaistettiin kirjaston tietotekninen välineistö ja suunniteltiin sen ympärille palveluita, joilla pääasiassa päivitettiin jo hyväksi koettuja käytänteitä niin seniori- kuin kouluyhteistyössä. Kirjastoon palkattiin projektityöntekijä, hankittiin kannettavat, dataprojektori ja valkokangas. Palveluita markkinoitiin mm. kansalaisopistolle, TE-keskukselle ja seniori/eläkeläisyhdistyksille. Nämä tahot valittivat resurssipulaa tai eivät muuten innostuneet asiasta, joten varteenotettavia yhteistyötahoja ei tuntunut löytyvän.

Haasteena oli myös yleinen markkinointi. Vaikka asiakaskyselyissä langatonta verkkoa toivottiin, käyttäjiä ei sitten löytynyt kourallista enempää. Paikallislehdessä oli juttu silloin, kun hanketta aloitettiin; myös kotisivuilla ja facebookissa mainostettiin palveluita sekä kirjaston uudessa esitteessä. Sittemmin parhaimmaksi markkinointikanavaksi osoittautui henkilökohtaiset kontaktit ja viidakkorumpu.

Projektin aikana pohdimme, olivatko kannettavat ja salasanan takana oleva verkko peräti vanhanaikaisia? Vai eikö asiakaskunnalla ollutkaan tarvetta tällaiseen palveluun, johon sisältyivät opastukset laitteiden käyttöön ja sähköiseen asiointiin? Suullisen markkinointikyselyn perusteella seniori-ikäisten kohderyhmä ei ollut erityisen kiinnostunut verkkoasioinnin opastuksesta kirjastossa. Toisaalta hyvin aktiiviset eläkeläiset hallitsivat sekä tekniikkaa että verkkoasiointia, joten ongelmana oli se, miten tavoittaa ne vähemmän aktiiviset. Myös työttömien kohderyhmä loisti poissaolollaan työvoimatoimiston resurssipulan takia.

Järjestimme kolme koulutustilaisuutta uutta tekniikkaa hyödyntäen, osallistujia niissä oli yhteensä 7.

Osa hankerahoista oli tarkoitettu lukemisharrastuksen edistämiseen. Kirjastossa järjestettiin kirjailijavierailu (Anneli Kanto), Kirjan ja ruusun päivän runomatinea viulun säestyksellä, Kaarisilta: Aale Tynnin runoja- tapahtuma yhteistyössä kulttuuripalveluiden ja seurakunnan kanssa sekä Kirjankansien välistä eli lukuvinkkejä aikuisille-tilaisuudet kaksi kertaa. Yleisöä tilaisuuksissa oli 101 henkeä.

Fortsatta åtgärder: 

Hankevaiheen hankaluuksista huolimatta työ jatkuu. Suunnittelimme verkkotiedonhaun opastuksen tehostamista sekä mediakasvatusta, mutta näimme sen kokonaan uutena projektina. Salasanojen takana oleva langaton verkko muutettiin avoimeksi. Markkinoinnin osalta todettiin, että paljonkaan enempää ei voi tehdä ellei soita jokaiselle kohderyhmäläiselle erikseen. Hanke on kuitenkin poikinut yhteydenottoja, osin samoilta tahoilta jotka kuuluivat kohderyhmään; myös yksittäiset aktiivit ovat pyytäneet kirjastolta esittely- ja koulutustilaisuuksia. Näitä tilaisuuksia on sovittu myös keväälle 2015.

Hankerahoituksen kautta ostetut kannettavat ovat asiakkaitten käytettävissä kirjastosalissa. Niitä ei lainata talon ulkopuolelle.

 

Ytterligare information: 

Pyrimme panostamaan entistä enemmän lapsiin ja nuoriin. Yhteistyökumppanina jatkossa on nuorisopalvelut, jonka kanssa on viritelty yhteistä toimintaa mm. mediakasvatuksen hengessä.

Projektet börjar : 
01/06/2013
Projektet avslutas : 
31/12/2013
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€20 000
Egen finansiering: 
€3 500
Budget sammanlagt: 
€23 500
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€9 152
Egen finansiering: 
€3 500

Statistik:
Utbildningar: 
3kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
7henkilö/person
Antalet evenemang: 
5kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
101henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€15 000

Perustelumuistio myöntöperusteista vuonna 2013