Langensteinin jalanjäljissä - lukuiloa kirjastosta
År 2014 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Vaasan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Bibliotekets adress : 
Kirjastonkatu 13
65100
Bibliotekets telefonnummer : 
06-3253533
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@vaasa.fi
ISIL-kod : 
FI-Vm
FO-nummer : 
0209602-6
Ansvarsperson : 
Marja Mikola
Telefonnummer : 
06-3253521
E-post : 
marja.mikola@vaasa.fi
Projektbeskrivning : 

Vaasan kaupunginkirjasto on saanut hankerahoitusta vuosina 2010-13 lukupiirien perustamiseen, henkilökunnan koulutukseen piirien vetäjinä ja piirien elinvoimaisuuden lisäämiseen kirjailijavieraiden avulla. Kirjastossa toimii nyt kolme lukupiiriä: Kaunomaanantai, Dekkarimaanantai sekä yhteistyössä Wasa Teaterin kanssa toteutettava Litteraturträff.  Kaikki piirit kokoontuvat kerran kuukaudessa ja niillä on vakiojäseniensä lisäksi vierailevia kävijöitä. Voidaan siis todeta, että lukupiirit ovat vakiinnuttaneet asemansa kirjaston toimintamuotona.

Kaikki innokkaat lukijat toivovat kirjailijoiden tapaamisia ja niitä on pystytty saaduilla hankerahoilla järjestämään säännöllisesti. Tämän käytännön jatkamiseen haetaan rahoitusta myös vuosille 2014-15.

Kirjaston toivotaan tuottavan kirjailijavieraita myös kouluille. Oikean kirjailijan tapaaminen on tietysti elämys lapsille ja nuorille. Hankkeessa haetaan rahaa myös tähän toimintaan, jos mahdollista pyritään yhdistämään kouluvierailu avoimeen yleisötilaisuuteen kirjastossa. Vierailijoiksi valitaan myös tietokirjailijoita.

Lukuseuran kirjaston perustajiin kuulunut Olof Langenstein ymmärsi paljon ennen Pisa-tutkimuksia, että hyvä lukutaito, tekstin ymmärtäminen ja lukuilo ovat avaimia oppimiseen.  Elokuussa 2014 tulee Lukuseuran perustamisesta kuluneeksi 220 vuotta. Kaupunginkirjaston edustalla olevalle Langensteinin aukiolle on tulossa valotaideteos, jonka paljastustilaisuutta suunnitellaan elokuulle 2014. Samaan yhteyteen kaavaillaan asiakkaille suunnattua yökirjastoa kirjaston monipuolista aineistotarjontaa ja elämysmahdollisuuksia esittelevänä tapahtumana.  Hankkeessa haetaan rahoitusta myös tämän tapahtuman järjestämiseen.  

Kustannukset 

Kirjailijavieraat syksy 2014- syksy 2015, yhteensä kolmen lukupiirin järjestäminä yleisötilaisuuksina, yhteensä 6500,00 euroa. Esiintymispalkkiot, matka- ja majoituskulut, tiedotus.

Kirjailijavieraat kouluilla syksy 2014-syksy 2015, yhteensä 3000,00 euroa. Esiintymispalkkiot, matka- ja majoituskulut, tiedotus.

Yökirjasto-tapahtuma elokuu 2014: muusikoiden, lausujien yms. esiintymispalkkiot, matka- ja majoituskulut, tiedotus 3500,00 euroa.

Oma rahoitusosuus koostuu henkilöstön, tilojen ja laitteiden käytöstä.

 

 

Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Kirjaston ja Wasa Teaterin henkilökunta, asiakkaat, kirjailijat

Kouluvierailujen osalta opettajat ja oppilaat

Tidigare projekt: 

Vaasan kaupunginkirjastossa:

Lukemisen lumo

Kaunokeskiviikon ja Dekkarimaanantain kirjailijavieraat

Kirjailijavierailla nostetta kirjaston lukupiireihin

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Hankkeessa on tuotettu kaupunginkirjastoon kirjailijavieraita neljän säännöllisesti kokoontuvan lukupiirin kanssa yhteistyössä. Elävien kirjailijoiden tapaaminen on lukijoille elämys ja oletettavasti vahvistaa lukuintoa ja kiinnostusta kirjailijoiden ammattia ja työtä kohtaan. Kirjailijavieraat virkistävät kirjastojen ja koulujen arkea ja tapaamisten vaikutukset saattavat olla merkittäviäkin yksittäisten kuulijoiden kohdalla. Vieraina ovat olleet: Marjut Hjelt (myös kouluvierailu), Vesa Sisättö, Timo Sandberg, Karin Erlandsson, Boel Westlin, Peter Sandström, Arto Lappi, Reijo Vähälä, Teatteri Pikkuplaneetta (Taiteiden yö), Niina Repo-Kouki. Lisäksi pääkirjastossa lokakuussa 2015 järjestetty Yökirjasto esitteli kirjastoa vähän erilaisessa valossa.

Fortsatta åtgärder: 

Kirjaston lukupiirit jatkavat säännöllistä toimintaansa ja kirjailijavieraita ja erilaisia lukupiirien toimintaan limittyviä tapahtumia järjestetään edelleen.

Projektet börjar : 
01/04/2014
Projektet avslutas : 
31/03/2016
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€13 000
Egen finansiering: 
€2 000
Budget sammanlagt: 
€15 000
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€6 000
Egen finansiering: 
€1 000
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Antalet evenemang: 
11kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
515henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€5 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää esitetyn erittelyn mukaan. Perustelumuistio, ks.  http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2014