Lapin yhteinen kirjasto
Vuoden 2011 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Rovaniemen kaupunginkirjasto - Lapin maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Jorma Eton tie 6
96100
Kirjaston puhelin : 
040-591 8923
Kirjaston sähköposti : 
leena.kinnunen@rovaniemi.fi
Yhteyshenkilön nimi : 
Leena Kinnunen
Puhelin : 
040-591 8923
Sähköposti : 
leena.kinnunen@rovaniemi.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeessa tehdään nykytilanteen kartoitus (alueella on käytössä PallasPro- ja Origo-kirjastojärjestelmät), sekä laaditaan kirjastojärjestelmän vaatimusmäärittely hankkeen viimeisessä vaiheessa mahdollisesti toteutettavaa kirjastojärjestelmän kilpailutusta varten.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Kartoitus ja selvitys

Kuvaus : 

Lapin kirjasto on viidentoista yleisen kirjaston sekä museo- että koulukirjastojen muodostama kimppa. Kimppaan kuulumattomien Lapin kuntien kirjastojen kanssa on neuvoteltu myös näiden liittymisestä kimppaan uuden kirjastojärjestelmän hankinnan myötä, mikä ajoittuu vuodelle 2013. Hankkeessa tullaan selvittämään yhteistyömahdollisuuksia myös yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa.

Hankkeessa tehdään nykytilanteen kartoitus (alueella on käytössä PallasPro- ja Origo-kirjastojärjestelmät), sekä laaditaan kirjastojärjestelmän vaatimusmäärittely hankkeen viimeisessä vaiheessa mahdollisesti toteutettavaa kirjastojärjestelmän kilpailutusta varten.

Keskeinen osa hanketta on selvitys Pohjoismaissa käytössä olevista kaupallisista kirjastojärjestelmistä, niiden soveltuvuudesta Lapin kimpalle. 

 

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Ohjausryhmään kuuluvat: Hilkka Heikkinen, kirjastotoimenjohtaja Kemin kaupunginkirjasto. Virpi Stenberg, tietohallintokoordinaattori, Rovaniemen kaupunki. Eija-Liisa Kasesniemi, kirjasto-kulttuurijohtaja Posion kunnankirjasto. Isa Kotilaine, vs. kirjastotoimenjohtaja Tornion kaupunginkirjasto. Ritva Nurminoro, kirjastotoimenjohtaja Rovaniemen kaupunginkirjasto, Kyösti Satokangas, kirjastotoimenjohtaja Kolarin kunnankirjasto. Vesa Sarajärvi, kirjastotoimenjohtaja Ranuan kunnankirjasto, Marja Widenius, kulttuurijohtaja Rovaniemen kaupunki, Tiina Heinänen, kirjastotoimenjohtaja Sompion kirjasto ohjausryhmän varajäsen.

Aiemmat hankkeet: 

Kirjastojärjestelmähanke liittyy läheisesti Rovaniemen kaupunginkirjaston vetämään verkkopalveluhankkeeseen, jonka tavoitteena on kartoittaa tulevan verkkoliittymän sisältöjä sekä kouluttaa henkilökuntaa verkkoliittymän sisällöntuotantoon.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Projektissa tuotettiin alkuperäisen suunnitelman mukaiset selvitykset nykyisin Lapin yleisissä kirjastoissa käytössä olevista järjestelmistä ja kirjastojärjestelmien ylläpitoon käytetyistä resursseista. Kolmesta mahdollisesta järjestelmästä järjestettiin esittelytilaisuudet ja järjestelmien ominaisuuksista koottiin yhteenveto sekä vertailutaulukko. Projektissa kartoitettiin yhteistyömahdollisuudet Etelä-Lapin yleisten kirjastojen kanssa. Yhteistyötä tehtiin myös UKJ-hankkeen, Joensuun Avoin kirjasto 2013 -sekä Oulun Avoimesti yhdessä -projektin kanssa. Kirjastojärjestelmän vaatimusmäärittely saatiin luonnosvaiheeseen, ja se kattaa kirjastojen nykyiset prosessit. 

Projektissa pystyttiin lisäämään Lapin yleisten kirjastojen henkilökunnan tietämystä kirjastojärjestelmien markkinoista sekä järjestelmien kehityksen tilanteesta. Projektin kohderyhmänä oli koko Lapin yleisten kirjastojen henkilökunta, ja projektin voidaan katsoa tavoittaneen henkilökuntaa laajasti esimerkiksi projektityöntekijän vierailuilla kirjastoissa sekä kirjastojärjestelmän vaatimusmäärittelytyössä, johon kutsuttiin kaikki henkilöt tehtävästä riippumatta.  Maakunnallisesti ajatellen projekti lisäsi kirjastojen yhteishenkeä ja vahvisti yhteistä tavoitetta laajentua koko Lapin maakunnan kattavaksi yleisten kirjastojen kimpaksi. 

Jatkotoimenpiteet: 

Projektille on haettu jatkohanketta Meidän yhteinen kirjasto vuosille 2014-2015. Jatkohankkeen tavoite on vahvistaa kirjastojen ja henkilökunnan välistä yhteistyötä esimerkiksi kevyiden kyläilyjen kautta. Lisäksi tavoite on valmistautua tulevaan kirjastojärjestelmänvaihtoon mm. käymällä läpi eri kirjastojen prosessit sekä pyrkimällä yhtenäistämään kirjastojen käytäntöjä. 

Projektin ohjausryhmä on jatkanut työryhmänä vuoden 2014 alusta. Työryhmän tehtävä on valmistella kirjastojärjestelmän kilpailutus vuoden 2014 aikana. Työryhmä tulee tutustumaan mahdollisiin järjestelmiin niitä käyttävissä kirjastoissa, ja mahdollisesti järjestetään järjestelmien esittelyt esim. Rovaniemellä. 

Lisätietoa: 

Hanketta esiteltiin myös seuraavissa tilaisuuksissa: Luosto 1.-2.2.2012, Muutoksen tuulet voimavaraksi-seminaari, Tampere Kirjastojärjestelmätuuletusta 17.2.2012, Oulun maakuntakirjastopäivät 13.3.2012, Rovaniemi kirjaston henkilökuntakokous 19.11.2012, ELY-kiertue: Turku 19.9.2012, Pori 20.9.2012, Seinäjoki 27.9.2012, Mikkeli 2.10.2012, Jyväskylä 3.10.2012, Rovaniemi 10.10.2012, Oulu 11.10.2012. 

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2011
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€108 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€62 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€170 000

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€129 642
Oma rahoitus yhteensä: 
€19 833
Muualta saatu avustus: 
€1 139
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
1kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
41henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
12kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
121henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€108 000