Lappajärven omatoimikirjasto
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Lappajärven kirjaston lasten ja nuortenosasto
Lappajärven kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Hyytisentie 5
62600
Kirjaston puhelin : 
(06) 2412 5130
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@lappajarvi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Lappa
Y-tunnus : 
0180516-9
Yhteyshenkilön nimi : 
Päivi Pippola
Puhelin : 
044 3699 663
Sähköposti : 
paivi.pippola@lappajarvi.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on parantaa Lappajärven kunnan kirjastopalveluita. Omatoimikirjaston myötä aukioloajat lisääntyisivät, erityisesti mahdollisuus käydä kirjastossa lauantaisin ja sunnuntaisin olisi huomattava parannus palveluihin. Omatoimikirjaston tekniikka vapauttaisi henkilökunnan työpanosta vaativampaan asiakaspalveluun kuten laajempaan kouluyhteistyöhön, kirjavinkkaukseen; sisältöjen esilletuontiin, tapahtumien järjestämiseen, tiedohaun ohjaus- ja muihin neuvontatehtäviin sekä kirjaston kotipalvelun toteuttamiseen. Hankkeessa on tarkoitus hankkia ja asentaa Lappajärven kunnankirjastoon tekniikka ja laitteisto, joka mahdollistaa kirjaston toimimisen myös omatoimikirjastona.

 

Lappajärven kunnankirjastossa työskentelee tällä hetkellä kolme henkilöä. Kirjastonjohtajan ja kirjastovirkailijan lisäksi kirjastoauton kuljettaja työskentelee pääkirjastossa kahtena päivänä viikossa. Kirjastonjohtajan työhön kuuluu avustaa kunnan vapaa-aikatoimea kulttuuritoimen tehtävissä (vähintään yksi päivä viikossa). Kirjastoauto on jo 25 vuotta vanha ja kunta on päättänyt, ettei se hanki uutta kirjastoautoa ja on rajannut päätöksessään, että nykyistä kirjastoauto pyritään pitämään liikenteessä niin kauan kuin mahdollista. Kirjastoauton tuleva kunto ja se kuinka kauan se kestää ilman huomattavia korjauksia on arvoitus. Omatoimikirjaston toteuttamisen myötä voimme turvata kirjastopalvelut suurimmalle osalle kirjastoauton asiakkaista laajempien aukiolotuntien myötä. Kunnan kesämökkiläisten (noin 1 100 kesämökkiä) lisäksi  omatoimikirjaston laajemmista aukioloajoista hyötyisivät muualla opiskelevat kotipaikkakunnallaan lomilla tai viikonloppuisin kävijät.

 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tavoitteena ovat laajemmat aukiolotunnit ja niiden määrää voidaan mitata verrattuna aikaisempiin aukiolotunteihin. Muita tavoitteen seurannan mittareita ovat kävijä- ja lainausluvut. Vuoden toiminnassa olleen omatoimikirjaston tilastoja voidaan verrata tilastoihin ennen tätä muutosta (kirjastotilastot).

 

Kuvaus : 

Lappajärven kirjasto muutetaan omatoimikirjastoksi, johon hankintaan lainaus/palautusautomaatti ohjelmineen, sähköiset ovet (sähkölukot), automaatttinen valojen sytyts- ja sammutusmekanismi, valvontakamerat (12 kpl), kameravalvonnan tallennusohjelma ja -ohjausyksikkö, kulunvalvonnan yksikkö/lukija, kulunvalvonnan ohjausyksikkö/ -tietokone ylläpito-ohjelmistoineen, kulunvalvontaan liittyviä kaiuttimia (2 kpl) kuulutuksia varten, RFID-portti, RFID-lukijoita (2 kpl)  ja RFID -tunnisteita kirjastoaineistoa varten, kaapelointi, asennukset, sähkötyöt ja koulutukset. Kiinteistön vaatimat muutokset; työt ja ja materiaalit ovat omakustannusosuutta.

Edellä mainittujen omatoimikirjaston hankintojen kustannukset ovat 40 062 euroa (alv 0 %). Kustannuksista oman rahoituksen osuus on 20 000  euroa, joten aluehallintoviraston avustusta haetaan yhteensä 40 062 euroa (alv 0 %). Kaikki kustannukset ovat yhteensä 60 062 euroa (alv 0 %).

 

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Järvinet Oy
Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hankkeen ensisijaisena tavoitteena oli parantaa Lappajärven kunnan kirjastopalveluita. Mahdollisuus käydä kirjastossa myöhemmin arki-iltaisin ja viikonloppuisin on huomattava parannus palveluihin. Kirjastoon hankittiin omatoimikirjaston vaatimat laitteet ja ohjelmat. Hanke toteutettiin yhteistyössä Axiell Oy:n, Bibliotheca A/S:n ja Järvinet Oy:n kanssa. Hankkeen avulla pystyttiin laajentamaan aukioloaikoja ja lisäämään kirjastopalveluiden saavutettavuutta. Kirjaston aukiolotunnit lisääntyivät 33 tunnista 71 tuntiin viikossa.  Omatoimiaika on ma-pe klo 9-21, la-su klo 9-18. Henkilökunta palvelee asiakkaita ma, ti, to klo 12-19 ja ke, pe klo 9-16.

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Olimme mukana Järvinet Oy:n järjestämässä omatoimikirjaston kilpailutuksessa (puitesopimus). Kilpailun voitti Axiell Oy ja laitteet ja ohjelmat hankittiin Axiell Oy:n ja Bibliotheca A/S:n kautta. Lappajärven kunnankirjaston muutostyöt omatoimikirjastoksi aloitettiin tammikuussa 2018. Ensin kunta teetti wc-tilojen muutostyön remontin ulkopuolisella. Wc muutettiin esteettömäksi inva/unisex -vessaksi, sillä kirjaston invavessaa olisi ollut mahdoton käyttää omatoimiaikana. Kirjaston invavessa sijaitsi aiemmin henkilökunnan sosiaalitiloissa. Myöhemmässä vaiheessa määriteltiin yhdessä Bibliotheca A/Sn ja Axiell Oy:n sekä Järvinet Oy:n kanssa mitä omatoimikirjaston toteutus vaatii ja kuinka se etenee.  Bibliotheca A/S toimitti omatoimikirjastojärjestelmään vaadittavat laitteet ja ohjelmat sekä asensi ne sekä koulutti henkilökuntaa. Axiell Oy huolehti rajapinta-asennuksista. Kameravalvontaan ja kuulutusjärjestelmään sekä verkkoyhteyksiin liittyvät työt teki Järvinet Oy. Ulko-ovi vaihdettiin sähkötoimiseen oveen, joka on kytketty toimimaan omatoimikirjastojärjestelmän kanssa. Kirjaston valaistus muutettiin (Voima-asennus Oy) ajastimella säädetyksi ja samalla vaihdettiin loistelamput ledeiksi. Kirjaston hälytinjärjestelmään tehtiin pieniä muutoksia. Lainaustiskin läheisyydessä tehtiin pienehköjä muutostöitä ja palautusluukku siirrettiin eri paikkaan, nämä muutostyöt tehtiin kunnan omana työnä. Omatoimikirjaston lainaus- ja palautusautomaatille hankittiin oma kaluste, samalla hankittiin uusia pöytiä ja tuoleja, myös uusia esittelykalusteita.

Omatoimikirjaston avajaisia vietettiin 14.6.2018. Avajaispäivän juhlallisuuksiin osallistui yli 60 henkilöä. Päivän mittaan asiakkaita kävi enemmän ja osa heistä rekisteröityi omatoimiasiakkaaksi. Rekisteröityneitä omatoimiasiakkaita on tullut tähän mennessä runsas 350 kpl. Omatoimikirjaston kirjautumisia on seurattu kuukausittain kesäkuun 14.6. päivästä alkaen ja tilastojen mukaan kirjautumisten määrä on kasvanut joka kuukausi; marraskuussa kirjautuneita oli 143 ja joulukuussa 157. Lukiossa opiskelevat ovat hyödyntäneet omatoimiaikaa, mutta suurin käyttäjäkunta on yli 35 -vuotiaat. Erillistä opastuspäivää avajaispäivän jälkeen ei ole pidetty vaan asiakkaita on opastettu omatoimikirjaston asiakkaiksi sitä mukaa kun he ovat sitä kysyneet.

Kirjaston aukiolotunnit lisääntyivät 33 tunnista 71 tuntiin viikossa, joten kirjastopalveluiden saavutettavuus on lisääntynyt reilusti.  Omatoimiaika on ma-pe klo 9-21, la-su klo 9-18. Henkilökunta palvelee asiakkaita ma, ti, to klo 12-19 ja ke, pe klo 9-16. Jatkossa seurataan riittävätkö nämä omatoimiajat vai tarvitseeko näitä laajentaa. Omatoimikirjastojärjestelmä on toiminut pääosin todella hyvin; joitain asennusongelmia on ollut ja omatoimikirjaston käyttöön liittyviä ohjeita on tarkennettu. Kirjaston asiakkaat voivat omatoimiaikana mm. lainata, palauttaa, hakea varauksia, lukea lehtiä, käyttää kirjaston tietokoneita, tulostaa, kopioida (maksu joko kirjekuoren sisään ja se henkilökunnan tiskille tai maksu suoritetaan myöhemmin henkilökunnan ollessa paikalla), katsoa näyttelyitä, käyttää kirjaston tiloja opiskeluun. Kirjaston kokonaislainausluvussa v. 2018 oli kasvua vuoteen 2017 verrattuna noin 4,5 %.

 

Jatkotoimenpiteet: 

Kirjastomme omatoimiaika on ma-pe klo 9-21, la-su klo 9-18 ja henkilökunta palvelee asiakkaita ma, ti, to klo 12-19 ja ke, pe klo 9-16. Jatkossa seurataan riittävätkö nämä omatoimiajat vai tarvitseeko näitä laajentaa. Omatoimikirjastoa markkinoidaan edelleen. Myös tulevaisuudessa on tarkoitus kuunnella asiakkaiden toiveita ja kehittää kirjastopalveluita edelleen.

Lisätietoa: 

Koulutus tarkoittaa tässä tapauksessa henkilökunnalle tarkoitettua omatoimikirjastojärjestelmäkoulutusta.

Koko budjetissa on avustus ja omatoimirahoitus yhteensä eli 32831 €.

Saatua avustusta on käytetty palveluiden ostoon eli Bibliothecan ja Järvinetin puitesopimuksen mukaisiin omatoimijärjestelmän toteuttamiseen liittyvin kuluihin. Se kaikki, mitä he sisällyttivät tähän ostopalvelusopimukseen. Omarahoitusosuudessa on tullut mm. seuraavia kuluja: Henkilöstökuluihin omat työtunnit hankkeeseen liittyen, varmasti alakanttiin, koska kaikki omatoimihankkeeseen liittyvät tunnit eivät olleet kalenterissa ylhäällä. Aineet, tarvikkeet ja tavarat -kohdassa on omatoimikirjaston vaatimat laitteet, mm. sähkötoiminen ulko-ovi, sähkölukko, kulunvalvontaan liittyvää laitteistoa.  Palveluiden ostoissa on omatoimikirjastojärjestelmän laitteisiin ja työhön liittyviä kuluja niin Bibliothecan kuin Järvinetin osalta. Liitteeksi pääkirjanpitäjän raportti ja työajan tuntiseurantataulukko.

Aloituspäivämäärä : 
02/04/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€40 062
Oma rahoitus yhteensä: 
€20 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€60 062
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€33 686
Oma rahoitus yhteensä: 
€13 686
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
1kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
3henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
1kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
60henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€20 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Ks. perustelumuistio http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017 .

 
okm
avi