Lapponica ja Lapinkävijät uuteen kuosiin
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Rovaniemen kaupunginkirjasto - Lapin maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Jorma Eton tie 6
96100
Kirjaston puhelin : 
040 575 1097
Kirjaston sähköposti : 
salla.erho@rovaniemi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Rm
Y-tunnus : 
1978283-1
Yhteyshenkilön nimi : 
Salla Erho
Puhelin : 
040 575 1097
Sähköposti : 
salla.erho@rovaniemi.fi
Kuvaus : 

 

Lapinkävijät- Pohjoinen kulttuuri kuvina

Hankkeessa Lapinkävijät- Pohjoinen kulttuuri kuvina –verkkosivustolle suunnitellaan ja toteutetaan uusi graafinen käyttöliittymä. Nykyinen sivusto on vanhentunut sekä tekniseltä toteutukseltaan että  ulkoasultaan ja lisäksi uudet sisällöt vaativat etusivulle rakenteellisen muutoksen. Sivusto täydentyy edelleen uusin sisältökokonaisuuksin ja käännöksin, viimeisimpinä vielä päivittämättömät sivukokonaisuudet Nils Aslak Valkeapäästä ja Pohjoiset kirjailijat r:stä (Kirjasto ja kirjallisuus –hanke). Uusi etusivu suunnitellaan myös tulevia lisäyksiä huomioiden. Pohjolan pimeä reuna –osion vanhentuneet ja toimimattomat Flash-sivut on päivitettävä käyttökelpoisemmiksi toimivalla ja käyttäjäystävällisemmällä ohjelmalla. Tutkitaan myös mahdollisuutta hyödyntää Omeka-julkaisujärjestelmää.

Lapponica-tietopalvelu

Lapponica-tietopalvelun toiminta vaatii ajantasaistavan kokonaistarkastelun: on suunniteltava verkkotietopalvelun uusi kotisivu ja tutkittava toimintamalleja, tehtävä markkinointisuunnitelma ja kehitettävä vastaajapalvelun yhteistyötä ja tekniikkaa. Selvitetään myös sosiaalisen median soveltamisia verkkotietopalvelun käyttöön.

Hankkeessa kartoitetaan Lapponica-tietopalvelun yhteistyömahdollisuudet muiden verkkotietopalveluiden kanssa. Selvitetään esim. Kysy kirjastonhoitajalta –palvelun tekniikan ja arkistoinnin sovellusmahdollisuutta Lapponica-tietopalveluun.

 

Digitoidut aineistot

Hankkeessa päivitetään Jacob Fellmanin 4-osainen Anteckningar under min vistelse i Lappmarken sekä 4-osainen Pohjois-Suomen bibliografia, joka on keskeinen hakuteos ennen vuotta 1960 julkaistuihin Pohjois-Suomea käsitteleviin artikkeleihin. Digitoitujen kirjojen ja karttojen tekninen viimeistely pitää tehdä, jotta ne saadaan toimiviksi verkkosivuilla. Tämä palvelu ostetaan Kansalliskirjaston digitointi- ja konservointikeskukselta.

Aiemmat hankkeet: 

Monet-hankkeessa vuosina 1999-2001 luotu Lapin yhteistyöverkosto on toteuttanut Lapinkävijät – pohjoinen kulttuuri kuvina –verkkosivuston vuonna 2000. Sivustolle tietosisältöjä ovat toimittaneet Rovaniemen taidemuseo, Lapin maakuntamuseo, Arktinen keskus, Tornionlaakson maakuntamuseo, Lapin maakuntakirjasto, Pellon kunnankirjasto, Kultamuseo, eLibrary & Culture without Borders –hanke. Sisällöt toimivat Rovaniemen kaupungin palvelimella ja niistä vastaa kirjaston Lappi-osasto. Lapinkävijät-sivusto on luetteloitu Lapponica-tietokantaan.

http://lapinkavijat.rovaniemi.fi/ 

Monet-hankkeessa kehitettiin myös Lapponica-tietopalvelu, jossa asiantuntijat vastaavat kysymyksiin, jotka liittyvät Lappiin, Pohjoiskalottiin ja koko Barentsin alueeseen. Tietopalvelussa toimii Lapin kunnankirjastoja, tutkimuskirjastoja, museoita sekä meänkielisten ja kveenien kulttuuri- ja tutkimuskeskukset Övertorneålla ja Börselvissä. Rovaniemen kaupunginkirjasto / Lapin maakuntakirjasto on koordinoinut yhteistyötä vuodesta 2001.

http://www.lapponica.net/linkit.htm

Monet-projektin rahoituslähteet: Opetusministeriö, EAKR, Lapin maakuntakirjasto, Sonera, Tieto-Kuntapalvelut, Rovaniemen ammattikorkeakoulu, Länsi-Lapin ammatti-instituutti.

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€22 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€25 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös

Digitaalisten aineistojen osalta tulisi ensisijaisesti selvittää, miten ne olisivat laajasti tietoverkoissa saavutettavissa, ja millaisella tekniikalla ne tulisi toteuttaa, jotta käytettävyys säilyisi mahdollisimman pitkään ilman jatkuvia muutos- ja uudistustarpeita.

Lapponican historia on jo pitkä, joten sen katsotaan olevan vakiintunutta toimintaa. Alueellisten ja valtakunnallisten asiantuntija- ja verkkopalvelujen kehittämistä tulisi tarkastella osana laajempia palvelukokonaisuuksia.

 
okm
avi