Lapset lukemaan
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Parikkalan kirjasto
Kirjaston osoite : 
Harjukuja 1
59100
Kirjaston puhelin : 
0405143036
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@parikkala.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Pari
Y-tunnus : 
1913642-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Erkki Sirniö
Puhelin : 
0400702092
Sähköposti : 
erkki.sirnio@parikkala.fi
Kuvaus : 

Parikkalan kunnankirjastoon kuuluu kolme kirjastoa: Parikkalan pääkirjasto sekä Saaren ja Uukuniemen lähikirjastot. Kunnan taloussuunnitelman mukaisesti kirjaston toiminnan painopistealueina ovat mm. kirjastonkäytön opetus eri ikäryhmille sekä lasten ja nuorten lukuharrastuksen edistäminen yhteistyössä koulun kanssa.

Kirjasto on parhaansa mukaan pyrkinyt edistämään lasten ja nuorten lukuharrastusta. Tähän mennessä kirjasto on kuitenkin pystynyt vain yhden kerran järjestämään pienimuotoisen vinkkaustapahtuman yläkoululaisille vuonna 2012 ja lukiolaisille vuonna 2014. Nämä tapahtumat kustannettiin kirjaston omista varoista. Alakoululaiset, joita on huomattavasti enemmän, eivät ole saaneet kirjavinkkausta lainkaan.

Haluamme nyt houkutella kaikki alakoulun ikäluokat ahkeriksi kirjastonkäyttäjiksi. Kirjaston omat resurssit eivät enää riitä, vaan pyydämme apuun ammattikirjavinkkarin houkuttelemaan lapset kirjallisuuden ihmeelliseen maailmaan.

Haemme hankeavustusta kirjavinkkauksen järjestämiseen Parikkalan kunnan alakoulujen jokaiselle luokka-asteelle.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Kirjolan ja Saaren koulut
Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Kirjavinkkaus toteutui suunnitellulla tavalla. Kahden alakoulun kaikille luokka-asteille järjestyi sopiva käyntiaika kirjastossa, jossa vinkkaus tapahtui. Kirjavinkkariksi saatiin kokenut kirjavinkkari Soila Salo Joensuun kirjastosta. Vinkkaustapahtumat järjestettiin Parikkalan kirjastossa 10.9.2015 ja Saaren kirjastossa 11.9.2015.

Voidaan todeta, että hanke onnistui erinomaisesti. Opettajat ja oppilaat olivat niin tyytyväisiä, että vinkattuja kirjoja kyseltiin vielä muutaman viikon ajan vinkkauksen jälkeenkin.

Konkreettista hyötyä kirjasto sai luonnollisesti vinkkauspäivien runsaista kävijämääristä sekä kohonneista lainausluvuista. Varmuudella voidaan sanoa, että lasten kiinnostus kirjoja ja lukuharrastusta kohtaan lisääntyi ainakin hetkellisesti.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€480
Oma rahoitus yhteensä: 
€100
Budjetti euroissa yhteensä: 
€580
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€582
Oma rahoitus yhteensä: 
€100
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€480
 
okm
avi