Lapuan kirjastot RFID-aikaan
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Lapuan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Kauppakatu 23
62100
Kirjaston puhelin : 
06-438 4570
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@lapua.fi
ISIL-tunnus : 
FI Lapua
Y-tunnus : 
0209113-7
Yhteyshenkilön nimi : 
Hilkka Koivusalo
Puhelin : 
044-4384570
Sähköposti : 
hilkka.koivusalo@lapua.fi
Hankkeen tavoite: 

Lapuan kaupungin pääkirjaston ja uuden lukion kirjaston kokoelmien RFID-järjestelmään siirtäminen.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Pääkirjaston kokoelmista on tarroitettu vähintään 45000 aineistoyksikköä vuoden 2018 loppuun mennessä ja uusi lukion kirjasto aloittaa omatoimikirjastona uuden lukiorakennuksen valmistuttua v. 2018.

Kuvaus : 

Lapuan pääkirjastossa on jo kaksi lainaus/palautusautomaattia käytössä, mutta toimivaa valvontajärjestelmää ei ole. RFID-järjestelmään siirtyminen mahdollistaa tulevaisuudessa omatoimikirjastokonseptin käyttöönoton pääkirjastossa ja kirjaston aukioloaikojen lisäämisen. Lukion uusi kirjasto aloittaisi omatoimikirjastona heti uuden lukiorakennuksen valmistuttua vuonna 2018.

Kokoelmien RFID-tarroitus on tarkoitus aloittaa kesäkuussa 2017. Koska Lapuan kaupunginkirjasto on menettänyt kaksi henkilötyövuotta vuosina 2014 - 2015, tarvitsemme oman henkilökunnan lisäksi lisätyövoimaa tarroituksen nopeuttamiseksi. Kokoelmissa on yhteensä n. 250000 aineistoyksikköä. Palkataan yksi kirjastovirkailija puolen vuoden ajaksi tarroittamaan kokoelmia.

Valvontakameroja hankitaan 3 kpl. Lukion kirjastoon tarvitaan yksi uusi lainaus/palautusautomaatti. RFID-lukijoita yhteensä 3 kpl sekä aluksi tunnistetarroja 50000 kpl, joista 5000 kpl tarvitaan lukion kirjaston kokoelman tarroittamiseksi. Lisätarrat hankitaan omalla kustannuksella.  Kirjastovirkailija palkataan kuudeksi kuukaudeksi.

 

 

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Lapuan kaupunginkirjaston ja uuden lukion kirjaston kokoelmien siirtäminen RFID-järjestelmään. Kilpailutuksen voitti Mikroväylä. Mikroväylä koulutti kirjaston henkilökunnan. Avustuksella hankittiin 167 000 tägiä ja 5 RFID-lukijaa.

Pääkirjaston kokoelmista siirretään vuoden 2018 loppuun mennessä 48 000 aineistoyksikköä ja uusi lukion kirjasto aloittaa omatoimikirjastona lukiorakennuksen valmistuttua v. 2018. Lukion valmistuminen viivästyi ja koko kokoelma oli valmis vasta 2019. Kirjastoon hankittiin lainaus- ja palautusautomaatti. Kirjastossa työskentelee kaksi kertaa viikossa virkailija yht. 8 tuntia, muuten kirjasto toimii omatoimisesti.

Vuoden 2019 lopussa aineistosta oli 62000 aineistoyksikköä saanut RFId-tägin ja tarroja on jäljellä noin 105 000 kpl. Tägitys aloitettiin uusimmasta aineistosta.

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

RFID helpottaa ja nopeuttaa aineiston lainausta, palautusta ja siirtämistä. RFID-tägitys on lisännyt kokoelmatyön arvostusta ja aineiston laadun arviointia, millainen kokoelman pitää olla, jotta se vastaa asiakkaan tarpeita.

Jatkotoimenpiteet: 

Pääkirjastossa on kaksi lainaus- ja palautusautomaattia. Myös Tiistenjoen sivukirjastossa on automaatti. Vuoen 2020 aikana on tarkoitus tägittää loppuaineisto.
On myös tarkoitus arvioida, voidaanko lisätä pääkirjaston palveluja ja parantaa aukioloaikoja omatoimisen asioinnin avulla.

Aloituspäivämäärä : 
01/06/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€30 800
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€34 800
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€27 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€7 500
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€20 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Ks. perustelumuistio http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017 .

 
okm
avi