Lapuan lukion kirjaston "Tekstitehdas"
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Lapuan kaupunginkirjasto /Lapuan lukion kirjasto
Kirjaston osoite : 
Kauppakatu 23
62100
Kirjaston puhelin : 
06-438 4570
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@lapua.fi
ISIL-tunnus : 
FI Lapua
Y-tunnus : 
0209113-7
Yhteyshenkilön nimi : 
Hakala, Marita
Puhelin : 
044-4384570
Sähköposti : 
kirjasto@lapua.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoite on 2. vuoden lukio-opiskelijoiden taitojen vahvistaminen ja jatko-opinto-  ja työelämävalmiuksien parantaminen

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Opiskelijoiden oma arviointi kyselyyn vastaamalla, opettajien suullinen arviointi hankkeen toteuttamisen  jälkeen

Kuvaus : 

Lapuan lukion kirjastoa on kehitetty v. 1999 asti pitkäjänteisesti.Tavoitteena on lukio-opiskelijoiden lukuharrastuksen edistäminen, taitojen vahvistaminen ja opiskelijoiden jatko- ja työelämävalmiuksien parantaminen yhteistyössä Lapuan kaupunginkirjaston ja lukion kirjaston kanssa.

Erityisesti asiatekstin kirjoittamisen taito korostuu lukio-opinnoissa ja myöhemmin myös jatko-opinnoissa  esim. opinnäytetyön materiaalien keräämisessä ja kirjoittamisessa. Tekstitaidot korostuvat myös  nykyajan ja tulevaisuuden työelämässä.

Tarvitaan ideointia, suunnittelua ja rajaamista tekstin tuottamiseen. Hanke suunnataan lukion toisen vuoden opiskelijoille, neljälle ryhmälle. Luennoitsijoiksi voidaan kutsua esim. Pirjo Hiidenmaa, Ari Haasio, Mervi Heikkilä tai Hannu-Pekka Björkman, jotka  yhdistävät työssään oman aiheensa hallinnan ja tekstin tuottamisen. Otetaan huomioon myös esseen kirjoittamisen monet mahdollisuudet ja sen eri näkökulmat. Lukion uuden OPSin tavoitteena on kehittää oppiainerajat ylittäviä teemakokonaisuuksia. OPS ohjaa yhä vahvemmin oman näkökulman itsenäiseen valintaan ja rajaukseen.

Hanke toteutetaan syksyllä 2017 ja keväällä 2018.

  

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Immonen, Liisa; Joensuu, Satu ; Autio, Anneli
Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Lapuan lukion kirjastoa on kehitetty v. 1999 asti pitkäjänteisesti.Tavoitteena on lukio-opiskelijoiden lukuharrastuksen edistäminen, taitojen vahvistaminen ja opiskelijoiden jatko- ja työelämävalmiuksien parantaminen yhteistyössä Lapuan kaupunginkirjaston ja lukion kirjaston kanssa.

Erityisesti asiatekstin kirjoittamisen taito korostuu lukio-opinnoissa ja myöhemmin myös jatko-opinnoissa  esim. opinnäytetyön materiaalien keräämisessä ja kirjoittamisessa. Tekstitaidot korostuvat myös  nykyajan ja tulevaisuuden työelämässä.

Tarvitaan ideointia, suunnittelua ja rajaamista tekstin tuottamiseen. Hanke suunnataan lukion toisen vuoden opiskelijoille, neljälle ryhmälle.

"Tekstitehdas" -hankkeen vierailijat Lapuan lukiolla olivat kirjastotoimenjohtaja Mervi Heikkilä, kirjailija Taina Latvala, HS:n toimittaja Tuomas Kaseva ja suomen kielen tutkija , opettaja Lari Kotilainen. Heidän opetuksen sisältönä olivat kirjoittaminen ja tekstin tuottaminen, aiheen ideointi, tekstin rajaaminen ja aihekokonaisuuksien hallinta.Tuomas Kaseva kertoi lisäksi toimittajan vastuusta kirjoittamisessa ja julkisuudessa työskentelystä. Lari Kotilaisen aiheet käsittelivät suomen kielen historiaa, asemaa ja tulevaisuutta sekä suomen kielen uudissanoja.  

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeen nimenä oli "Tekstitehdas", miten tekstiä tehtaillaan ja tuotetaan. Vierailevien luennoitsijoiden erilaiset näkökulmat ja asiantuntijuudet toivat innostavasti esille, mitä kirjoittajan on huomioita kirjallisissa tuotoksissaan. Hankkeessa toteutettiin käytännön kirjallisia harjoituksia työpajoissa. Hankkeen myötä lukion opiskelijat saivat ideoita ja taitoja myös tulevien yo-kirjoitusten äidinkielen kokeeseen valmistautumisessa. 

Aloituspäivämäärä : 
01/09/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€4 400
Oma rahoitus yhteensä: 
€430
Budjetti euroissa yhteensä: 
€4 830
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€3 603
Oma rahoitus yhteensä: 
€800
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
4kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
238henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€3 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Ks. perustelumuistio http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017 .

 
okm
avi