Lapuan lukion kirjaston "Tekstitehdas"
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Lapuan kaupunginkirjasto /Lapuan lukion kirjasto
Kirjaston osoite : 
Kauppakatu 23
62100
Kirjaston puhelin : 
06-438 4570
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@lapua.fi
ISIL-tunnus : 
FI Lapua
Y-tunnus : 
0209113-7
Yhteyshenkilön nimi : 
Hakala, Marita
Puhelin : 
044-4384570
Sähköposti : 
kirjasto@lapua.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoite on 2. vuoden lukio-opiskelijoiden taitojen vahvistaminen ja jatko-opinto-  ja työelämävalmiuksien parantaminen

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Opiskelijoiden oma arviointi kyselyyn vastaamalla, opettajien suullinen arviointi hankkeen toteuttamisen  jälkeen

Kuvaus : 

Lapuan lukion kirjastoa on kehitetty v. 1999 asti pitkäjänteisesti.Tavoitteena on lukio-opiskelijoiden lukuharrastuksen edistäminen, taitojen vahvistaminen ja opiskelijoiden jatko- ja työelämävalmiuksien parantaminen yhteistyössä Lapuan kaupunginkirjaston ja lukion kirjaston kanssa.

Erityisesti asiatekstin kirjoittamisen taito korostuu lukio-opinnoissa ja myöhemmin myös jatko-opinnoissa  esim. opinnäytetyön materiaalien keräämisessä ja kirjoittamisessa. Tekstitaidot korostuvat myös  nykyajan ja tulevaisuuden työelämässä.

Tarvitaan ideointia, suunnittelua ja rajaamista tekstin tuottamiseen. Hanke suunnataan lukion toisen vuoden opiskelijoille, neljälle ryhmälle. Luennoitsijoiksi voidaan kutsua esim. Pirjo Hiidenmaa, Ari Haasio, Mervi Heikkilä tai Hannu-Pekka Björkman, jotka  yhdistävät työssään oman aiheensa hallinnan ja tekstin tuottamisen. Otetaan huomioon myös esseen kirjoittamisen monet mahdollisuudet ja sen eri näkökulmat. Lukion uuden OPSin tavoitteena on kehittää oppiainerajat ylittäviä teemakokonaisuuksia. OPS ohjaa yhä vahvemmin oman näkökulman itsenäiseen valintaan ja rajaukseen.

Hanke toteutetaan syksyllä 2017 ja keväällä 2018.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Immonen, Liisa; Joensuu, Satu ; Autio, Anneli
Aloituspäivämäärä : 
01/09/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€4 400
Oma rahoitus yhteensä: 
€430
Budjetti euroissa yhteensä: 
€4 830
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€3 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Ks. perustelumuistio http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017 .

 
okm
avi