Lapuan yläkoulun koulukirjaston perustaminen
Vuoden 2016 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Lapuan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Kauppakatu 23
62100
Kirjaston puhelin : 
06-4384570
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@lapua.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Lapua
Y-tunnus : 
0209113-7
Yhteyshenkilön nimi : 
Hakala, Marita
Puhelin : 
044-4384570
Sähköposti : 
kirjasto@lapua.fi
Hankkeen tavoite: 

 Hankkeen tavoitteena oli Lapuan yläkoulun kirjaston kokoelman vienti tietokantaan ja aineiston tarroitus, sekä koulukirjaston perustaminen.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

 Kirjarekisteriin vietyjen ja tarroitettujen aineiston kappalemäärä 22.1.2019  yhteensä 1328

Kuvaus : 

Lapuan yläkoulu peruskorjattiin vuonna 1999. Koululle suunniteltiin tuolloin tila kirjastolle 60 neliömetriä. Kirjastotoiminta ei ole kuitenkaan kunnolla käynnistynyt, yksi äidinkielen opettajista hoitaa kirjastoa satunnaisesti oman toimensa ohella. Kirjaston ja yläkoulun yhteistyö on kuitenkin ollut aktiiivista jo kymmenen vuoden ajan, Tämän hankkeen tavoitteena on perustaa koululle toimiva kirjasto, koululla on jo Axiell Arena koulukirjastokirjastojärjestelmä. Hankkeeseen palkataan kirjastoammatillinen henkilö puoleksi vuodeksi kartoittamaan, viemään rekisteriin ja  tarroittamaan koulun jo olemassa oleva aineistokokoelma, kokoelma käsittää noin   1000 kirjaa ja muuta aineistoa, joista vain murto-osa on rekisteröity tietokantaan.  Pääkirjaston henkilökunta avustaa  kokoelman rakentamisessa ja koulukirjaston perustamisessa ja suunnittelussa. Koulu tarjoaa kirjastolle tilat, hankkii hyllyt sekä uuden tietokoneen, joka on ainoastaan kirjastoa hoitavan henkilön käytössä, sekä hankkii tarrat yms. tarvikkeet. Koulu hankkii myös uutta aineistoa vuosittain.  Kirjastotila toimii nyt atk-luokkana, mikä mahdollistaa tiedonhaunopetuksen järjestämisen kirjastotilassa . Kaupunginkirjaston ja koulun yhteisenä tavoitteena on aloittaa  aineiston lainaus koulukirjastossa. Nyt kirjasto toimii käsikirjastona ja aineistoa on runsaasti sijoitettu koululuokkiin.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Saunamäki, Petri, yläkoulu
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Malo, Kirsti, yläkoulu, Koivusalo, Hilkka, kaupunginkirjasto,

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

 Hankkeen tavoitteena oli palkata henkilö kolmeksi kuukaudeksi kartoittamaan, viemään rekisteriin ja tarroittamaan koulussa jo olemassaolevat kirjat sekä järjestää ne kokoelmaksi. Hankkeen tuella rekisteriin vietiin 1328 kirjaa. Lisäksi palkattu henkilö  järjesti vinkkaustuokioita muutamille luokille. Osa kirjoista saatiin sijoitettua jo olemassaolevaan suunniteltuun kirjastotilaan. Koulu hankki kannettavan tietokoneen ja hankerahoilla hankittiin kuittikirjoitin, yksi Ipad sekä Chromebook. Yläkoululla toteutettiin kirjailijavierailu sekä rap-paja.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

 Hankkeen avulla saatiin vietyä rekisteriin yläkoulun kirjakokoelma ja osa kirjoista sijoitettiin jo suunniteltuun kirjastotilaan.  Koulun osalta kirjastosta vastuussa oleva äidinkielenopettaja ei halunnut jatkaa tehtävässä. Tällä hetkellä koulussa ei ole   kirjastosta vastaavaa henkilöä. 

Jatkotoimenpiteet: 

Tällä hetkellä (tammikuussa  2019) kirjastotilasta ollaan muodostamassa mediapajaa ja rehtorin mukaan kirjastolle tullaan saamaan lisää tilaa. Yläkoulun rehtorin mukaan heidän kirjastonsa tarvitsee kirjastoalan asiantuntijuutta, jota mahdollisesti tullaan antamaan pääkirjastosta, mikäli resurssit riittävät.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/05/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€17 150
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 700
Budjetti euroissa yhteensä: 
€19 850
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€11 350
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€250

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
6kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
217henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€10 000

Avustusta voi käyttää Lapuan yläkoulun kirjasto- ja tietopalvelujen kehittämiseen.

Perustelumuistio: http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016