Lasten ja nuorten LittFest / Vaasa LittFest Vasa 2013
År 2013 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Vaasan kaupunginkirjasto - maakuntakirjasto
Bibliotekets adress : 
PL 235
65101
Bibliotekets telefonnummer : 
06-3253533
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto.palaute@vaasa.fi
ISIL-kod : 
FI-Vm
FO-nummer : 
0209602-6
Ansvarsperson : 
Projektisihteeri Kristina Grönberg
Telefonnummer : 
06-325 3540
E-post : 
kristina.gronberg@vaasa.fi
Projektbeskrivning : 

Lasten ja nuorten LittFest on osa kaksikielistä Vaasa LittFest Vasa -kirjallisuusfestivaalia, joka järjestetään marraskuussa 2013. LittFest-festivaalin tavoitteena on tarjota kirjallisuudesta kiinnostuneille korkealaatuista ilmaista ohjelmaa. Taiteellisena johtajana toimii kirjailija Marko Hautala. Festivaalin teemaa ei ole vielä päätetty. Lasten ja nuorten ohjelmaan on suunniteltu kouluvierailuja sekä mahdollisesti kaikille avoimia kirjastossa järjestettäviä tapahtumia. Lapsille ja nuorille järjestetään todennäköisesti myös festivaalin teemaan liittyvä kilpailu. Avustusta haetaan kirjailijavierailuiden rahoittamiseen.

HUOM! Alla kohdassa Budjetti esitetään arvio koko hankkeen (Vaasa LittFest Vasa) kustannuksista. Muita apurahoja ei ole vielä haettu, mutta aiotaan hakea tahoilta seuraavasti:

Pohjanmaan liitto 3000 euroa
KulturÖsterbotten 2000 euroa
Svensk-Österbottniska samfundet 2000 euroa
Konstsamfundet 2000 euroa
Etelä-Pohjanmaan kulttuurirahasto 2000 euroa
Svenska kulturfonden 6000 euroa
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2000 euroa

Yllä mainittujen tulojen kokonaissumma on 37000 euroa. Summa on suurempi kuin festivaalin menot, koska rahoitussuunnitelmassa on otettu huomioon, ettei kaikkia haettuja apurahoja todennäköisesti saada.

Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Taiteellinen johtaja ja Littfest-työryhmät (johto- ja sisältötyöryhmä), joihin kuuluu edustajia seuraavista: Vaasan kesäyliopisto, tiedekirjasto Tritonia, Vasa Arbis, Vaasa-opisto, Pohjola-Norden, Pohjanmaan liitto, KulturÖsterbotten, Vaasan yliopisto, Åbo Akademi i Vasa sekä  Pohjanmaan kirjailijat.

Tidigare projekt: 

Vaasa LittFest on järjestetty vuosittain vuodesta 2001 lähtien, ja lasten LittFest on on alusta asti ollut osa festivaaliohjelmaa.

Webbsidor, publikationer och material: 

Vaasa LittFest Vasan kotisivut ovat osoitteessa http://littfest.vaasa.fi/. Sivuilla on tietoa aiempien vuosien festivaaleista sekä kuluvan vuoden ohjelma ja kirjailijaesittelyt. LittFestin Facebook-sivu on osoitteessa https://www.facebook.com/vaasalittfest?fref=ts. Festivaalia markkinoitiin myös kirjanmerkkien ja julisteiden avulla. Lisäksi jaettiin ilmaisia ohjelmalehtisiä. Vaasan kaupungin KultTour-kulttuurilehdessä ilmestyi syksyllä artikkeli festivaalista, ja paikalliset lehdet (Pohjalainen, Vasabladet ja Vaasan ikkuna) uutisoivat festivaalin tapahtumista.

 

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Hankkeen tarkoituksena oli järjestää lasten ja nuorten ohjelmaa Vaasa LittFest -kirjallisuusfestivaalille, ja edistää lasten ja nuorten lukuharrastusta tarjoamalla heille kirjallisuuteen liittyviä tapahtumia ja elämyksiä. Festivaali järjestettiin 8.-10.11.2013, ja lapsille ja nuorille oli tarjolla ohjelmaa 8.-9.11. Lasten ja nuorten osuuden kirjailijavieraita olivat Timo Parvela, Mika Wickström ja Tiina Hietikko-Hautala, sekä Karin Tidbeck ja Ulf Stark Ruotsista. Kirjailijat vierailivat vaasalaisilla kouluilla, ja Timo Parvela ja Ulf Stark esiintyivät lisäksi Vaasan pääkirjastolla lauantaina aamupäivällä järjestetyssä tapahtumassa. Tässä tapahtumassa jaettiin myös kirjapalkintoja koululaisille, jotka olivat osallistuneet LittFestin yhteydessä järjestettyyn kirjoitus- ja piirustuskilpailuun. - Yhteensä 1136 oppilasta pääsi kuuntelemaan kirjailijavierasta kouluvierailujen yhteydessä; lauantain tapahtumaan osallistui 90 lasta ja nuorta.

Fortsatta åtgärder: 

Kouluvierailut ovat vakiintuneet osaksi lasten ja nuorten festivaaliohjelmaa ja niitä aiotaan järjestää jatkossakin. Myös muuta lasten ja nuorten ohjelmaa suunnitellaan tulevan syksyn festivaalille vuoden 2013 kokemusten pohjalta.

Ytterligare information: 

Kohdassa Hankkeen järjestämät tapahtumat mainitut tapahtumien määrät ja osallistujat koskevat koko Vaasa LittFest -festivaalia.

Kohdassa Toteutuneet kustannukset on koko festivaalin kustannukset.

Projektet börjar : 
08/11/2013
Projektet avslutas : 
09/11/2013
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€3 000
Egen finansiering: 
€18 000
Budget sammanlagt: 
€30 000
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€33 147
Egen finansiering: 
€15 147
Extern finansiering: 
€13 000
Bidrag från samarbetspartners: 
€5 000

Statistik:
Antalet evenemang: 
14kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
1 706henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€3 000

Perustelumuistio löytyy Hankerekisterin etusivulta Info-palkin alta, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/fi/ohjeita/perustelumuistio-2013