Lasten ja nuorten LittFest / Vaasa LittFest Vasa 2014
År 2014 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Bildens ursprung: 
Vaasa LittFest Vasa -logo 2013
Vaasan kaupunginkirjasto - maakuntakirjasto
Bibliotekets adress : 
PL 235
65101
Bibliotekets telefonnummer : 
06-3253533
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto.palaute@vaasa.fi
ISIL-kod : 
FI-Vm
FO-nummer : 
0209602-6
Ansvarsperson : 
Eeva Ikonen
Telefonnummer : 
06-325 3540
E-post : 
eeva.ikonen@vaasa.fi
Projektbeskrivning : 

Lasten ja nuorten LittFest on osa kaksikielistä Vaasa LittFest Vasa -kirjallisuusfestivaalia, joka järjestetään marraskuussa 2014. LittFest-festivaalin tavoitteena on tarjota kirjallisuudesta kiinnostuneille korkealaatuista ilmaista ohjelmaa. Taiteellisena johtajana toimii kirjailija Marko Hautala. Festivaalin teemana on Muusa. Lasten ja nuorten ohjelmaan on suunniteltu kouluvierailuja sekä mahdollisesti kaikille avoimia kirjastossa järjestettäviä tapahtumia. Lapsille ja nuorille järjestetään todennäköisesti myös festivaalin teemaan liittyvä kilpailu. Avustusta haetaan kirjailijavierailuiden rahoittamiseen.

 

Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Taiteellinen johtaja ja Littfest-työryhmät (johto- ja sisältötyöryhmä), joihin kuuluu edustajia seuraavista: Vaasan kesäyliopisto, tiedekirjasto Tritonia, Vasa Arbis, Vaasa-opisto, Pohjanmaan liitto, KulturÖsterbotten, Vaasan yliopisto, Åbo Akademi i Vasa sekä Pohjanmaan kirjailijat.

Tidigare projekt: 

Vaasa LittFest on järjestetty vuosittain vuodesta 2001 lähtien, ja lasten LittFest on on alusta asti ollut osa festivaaliohjelmaa.

Webbsidor, publikationer och material: 

Koko LittFest-kirjallisuusfestivaalia markkinoitiin seuraavissa verkkopalveluissa:

Kotisivut: http://littfest.vaasa.fi/

Facebook: https://www.facebook.com/vaasalittfest

Twitter: https://twitter.com/VaasaLittFest

Instagram: http://instagram.com/vaasalittfestvasa 

Vaasan ammattiopiston media-assistenttiopiskelijat kuvasivat Lasten ja nuorten LittFest-tapahtuman kouluvierailuita ja videotaltioinnit tullaan laittamaan Vaasan kaupungin sivistystoimen eForum-sivustolle. Vaasan koulujen opetushenkilöstöllä on mahdollisuus hyödyntää videoita oman työnsä yhteydessä.  

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Hankkeen avulla saimme Lasten ja nuorten LittFestiin hankittua kirjailijoita kouluvierailuita varten. Hankkeen myötä seuraavissa kouluissa vierailtiin:

- Ruotsinkielinen Övningskolanin lukio: Åke Edwardson (järjestettiin poikkeuksellisesti Vaasan kaupunginkirjaston Draama-salissa; yleisöä 100 henkilöä)

- Hietalahden koulu: Juha-Pekka Koskinen: yleisöä 80 henkilöä

- Merenkurkun koulu: Jani Nieminen: yleisöä 60 henkilöä

- Ruotsinkielinen Karvsorin koulu Vöyrillä: Linda Bondestam & Lena Frölander-Ulf: yleisöä 48

Lasten ja nuorten LittFestin puitteissa järjestettiin myös piirustuskilpailu: "Tämän kirjan haluan lukea - Denna bok vill jag läsa", jonka palkintojenjakotilaisuus toteutettiin lauantaina 8.11 Draama-salissa kirjaston edustajien, lastenkirjailija Siri Kolun, Linda Bondestamin ja Lena Frölander-Ulfin kanssa. Palkintojenjakotilaisuudessa palkittiin 20 osallistujaa kirjapalkinnoilla. Tilaisuuteen osallistui yhteensä 60 henkilöä.

Lasten ja nuorten LittFest 2014-hanke oli onnistunut, erityisesti jo perinteeksi muodostuneet kirjailijavierailut saivat kouluilta kiitosta. Videotaltioinneilla pyritään saavuttamaan myös ne koulut, jotka eivät tänä vuonna saaneet omaa vierastaan.

 

Fortsatta åtgärder: 

Lasten ja nuorten LittFest on pysyvä osa muuta LittFest-kirjallisuusfestivaaliohjelmaa. Kouluvierailut, kilpailut ja mahdollinen muu lasten ja nuorten ohjelma tullaan ottamaan jatkossakin huomioon. Pyrimme myös jatkossa videokuvaamaan kouluvierailut tai lähettämään niitä suorana "videoneuvotteluna" muihin kouluihin, jotta maksimaalinen hyöty tavoitettaisiin. Kun vuoden 2014 videotaltioinnit saadaan eForum-sivustolle, pyrimme markkinoimaan niitä myös suoraan kouluille.

Ytterligare information: 

Hankkeen järjestämät koulutukset ja tapahtumat sisältävät kaikki Vaasa LittFestin vastaavat sellaiset. Matkakustannukset pitävät sisällään juna-, lento- ja laivaliput sekä hotellikustannukset.

Projektet börjar : 
06/11/2014
Projektet avslutas : 
08/11/2014
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€3 000
Egen finansiering: 
€18 000
Budget sammanlagt: 
€37 000
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€30 311
Egen finansiering: 
€15 811
Extern finansiering: 
€12 500
Bidrag från samarbetspartners: 
€2 000

Statistik:
Utbildningar: 
1kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
45henkilö/person
Antalet evenemang: 
12kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
692henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€2 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää esitetyn erittelyn mukaan. Perustelumuistio, ks.  http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2014