Lasten- ja nuortenkirjailijat Kirjasampo-Boksammossa
År 2014 OKM-hanke   


Bildens ursprung: 
Terhi Piikkilä
Vaasan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Bibliotekets adress : 
PL 235
65101
Bibliotekets telefonnummer : 
06 325 3520
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@vaasa.fi
ISIL-kod : 
FI-Vm
FO-nummer : 
0209602-6
Ansvarsperson : 
Birgitta Aurén
Telefonnummer : 
+358405211863
E-post : 
birgitta.auren@vaasa.fi
Projektbeskrivning : 

LASTEN- JA NUORTENKIRJAILIJAT KIRJASAMPO-BOKSAMMOSSA (lähetetty ELY > OKM, valtakunnalliset, keskitetyt hankkeet)                                                   

 Tilanne

Kirjasampo-Boksampo -verkkopalvelun sisältö laajenee syksyllä 2013 lasten- ja nuortenkirjallisuudella.  Suomeksi ilmestyneet lasten ja nuorten romaanit vuosilta 1853-2008 on jo manuaalisesti tallennettu SAHAan ja niiden myötä lasten- ja nuortenkirjailijoiden määrä Kirjasammossa on noussut lähes 2 400:aan.

Näiden lisäksi Kirjasampo-Boksampoon on marraskuussa 2013 tulossa uuden HelMet-dumpin mukana lasten- ja nuortenkirjallisuuden tekijöitä, jotka liittyvät suomenkielisiin teoksiin vuosilta 2009-2013. Lisäksi tulevat ruotsinkielisen lasten- ja nuortenkirjallisuuden koti- ja ulkomaiset tekijät vuosilta 1890-2013, jolloin nykyinen henkilömäärä vähintään kaksinkertaistuu.

Vaasan kaupunginkirjastossa täydennetään jatkuvasti Kirjasampo-Boksammon henkilötietoja muista verkkotiedonlähteistä.  Lokakuussa 2013 on 37 500 henkilöstä runsas kaksi kolmannesta käsitelty.  Täydennystyössä on konkreettisesti todettu, että sekä koti- että ulkomaisista lasten- ja nuortenkirjailijoista on vaikea löytää biografisia perustietoja verkosta, tuotantolistauksia on kyllä tarjolla.

Vaasan kaupunginkirjasto toteutti toukokuussa 2013 valtakunnallisen Kirjasampo-kyselyn, jossa ilmeni että kirjastot käyttävät fiktiokirjailijoiden biografisen tiedon hakemiseen erittäin paljon hakuteoksia.

Biografisen lähdetiedon koonti lukumäärinä, vastaajalla oli mahdollisuus ilmoittaa monta vaihtoehtoa:

Painettu aineisto, hakuteokset 50

Google 37

Wikipedia 32

Yleinen biografinen verkkosivu 31

Kirjasampo 25

Kirjastojen kirjailijasivut 19

Kustantajien verkkosivut 16

Kirjastojärjestelmä 12

Kirjailijoiden kotisivut 5

 
Toteutus

Jotta monipuoliset hakuominaisuudet voidaan toteuttaa myös lasten- ja nuortenkirjailijoista on henkilöille tallennettava seuraavat perustiedot: sukupuoli, kansallisuus ja tekijän käyttämä kieli sekä onko kyse kirjailijasta, kuvittajasta, sarjakuvataiteilijasta, kääntäjästä tms. 

Mielellään tallennetaan myös henkilöön liittyviä paikkatietoja sekä synnyin- ja kuolinaika, jotta päästään hakemaan ja esittämään eri paikkojen, aikakausien ja kielialueiden tekijöitä. 

Lasten- ja nuortenkirjailijoiden tietoja löytyy verkon sijaan lukuisista hakuteoksista ja teossarjoista, joita on tuotettu sekä kotimaisista että ulkomaisista tekijöistä.  Käytettävät hakuteokset kootaan Vaasan ja Turun maakuntakirjastojen sekä Pohjanmaan alueen Fredrika-kirjastojen kokoelmista, tarvittaessa kaukolainataan.

Lukukeskuksen kirjailijatiedot on jo siirretty Kirjasampoon.  Lastenkirjailijoiden biografisia tietoja täydennetään lisäksi Lastenkirjainstituutin Kolmen tähden tietoa -tietokannasta ja samalla Lastenkirjainstituutin lastenkirjallisuuden palkintoluettelot päivitetään. Verkkolähteinä käytetään ainakin Suomen nuorisokirjailijoiden nettimatrikkelia ja Barnens bibliotek.se -kirjailijaesittelyjä.

 

Tavoite

Kirjasampo-Boksampo -verkkopalvelun tavoitteena on olla lukijoiden ja kirjastojen ensisijainen hakulähde haettaessa mitä tahansa kaunokirjallisuuteen ja sen tekijöihin liittyvää tietoa.  Lasten- ja nuortenkirjallisuuden hakuteosten ja suljettujen tietokantajärjestelmien tietojen siirto verkkopalveluun parantaa sekä Kirjasampo-Boksammon, että tulevaisuudessa Sivupiirin sisältöjä ja se tukee osaltaan lasten ja aikuisten lukuharrastusta sekä koulukirjastoyhteistyötä.

Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Turun kaupunginkirjasto-Varsinais-Suomen maakuntakirjasto, Fredrika-kirjastot, kirjastot.fi -toimitus

Tidigare projekt: 

KITKA-kirjailijatietokanta, Kirjasampo, Boksampo, Kirjasammon kirjailijat kuosiin

Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

Kirjasampo-Boksampoon siirrettiin marraskuussa 2013 lasten- ja nuortenkirjallisuuden aineistodumppi, jonka myötä verkkopalvelun kirjailijamäärä kasvoi huomattavasti.  Sekä koti- että ulkomaisista lasten- ja nuortenkirjailijoista on hankala löytää biografista tietoa verkkotiedonlähteistä.  Olemassa oleva verkkotieto painottuu tuotantolistauksiin.  Valtakunnallisen Kirjasampo-kyselyn (toukokuu 2013) perusteella kirjastot käyttävät ensisijaisena biografisen tiedon hakulähteenä painettuja hakuteoksia.

Hankkeen tavoitteena oli siirtää lasten- ja nuortenkirjallisuuden hakuteosten ja suljettujen tietokantajärjestelmien tietoja Kirjasampo-Boksampoon.

Verkkotiedonlähteistä linkitettiin:

Suomen nuorisokirjailijoiden nettimatrikkeli www.nuorisokirjailijat.fi

Barnens bibliotek www.barnensbibliotek.se

 

Hakuteoksista täydennettiin tietoja:

Kotimaisia lasten- ja nuortenkirjailijoita 1-10, BTJ 1995-2014

Palkitut kotimaiset lasten- ja nuortenkirjailijat 1990-2002, BTJ 2003

Ulkomaisia satu- ja kuvakirjailijoita 1 ja 2, Mervi Koski, Avain 2011

Ulkomaisia nuortenkertojia 1 ja 2, Mervi Koski, BTJ 2001, 2006

De skrev för barn, Bibliotekstjänst 1977, 1983

De skrev för ungdom, Bibliotekstjänst 1985

Författare & illustratörer för barn och ungdom 1-9, Rabén & Sjögren 1984-2005

Världens barnboksförfattare, BTJ 2008

 

Henkilötietoja täydennettiin elämäkerrallisilla kuvausteksteillä lähdetietoineen, aika- ja paikkatiedoilla, kuvilla ja kirjailijaan liittyvillä ulkoisilla linkeillä.  Lasten palkintosarjojen tietoja täydennettiin puuttuvilta osin Lastenkirjainstituutin Kolmen tähden tietoa -tietokannasta ja palkintoluetteloista.

 Joulukuussa 2014 Kirjasammossa on esiteltynä 5 606 lastenkirjailijaa ja 2 020 nuortenkirjailijaa. 

 Täydennetyt kirjailijatiedot parantavat sekä Kirjasampo-Boksammon, että siihen vuonna 2015 liittyvän Sivupiirin sisältöjä tukien lasten ja nuorten lukuharrastusta ja tiedonhakua sekä kirjastojen kouluyhteistyötä.

Projektet börjar : 
01/05/2014
Projektet avslutas : 
30/09/2014
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€28 000
Egen finansiering: 
€14 500
Budget sammanlagt: 
€42 500
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€40 469
Egen finansiering: 
€14 500