Lasten lukupiiri
År 2012 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Parkanon kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
Parkanontie 57
39700
Bibliotekets telefonnummer : 
044 7865560
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@parkano.fi
ISIL-kod : 
FI-Parka
FO-nummer : 
0136311-0
Ansvarsperson : 
Paula Latvajärvi
Telefonnummer : 
044 7865561
E-post : 
paula.latvajarvi@parkano.fi
Projektbeskrivning : 

Parkanon kaupunginkirjastossa käynnistettäisiin asiakkaiden toivomuksesta lasten lukupiiri vilkkaasti pyörivän aikuisten lukupiirin rinnalle. Lasten lukupiiri keräisi yhteen kirjoista ja lukemisesta innostuneita 6-12 -vuotiaita lapsia kerran kuukaudessa vaihtamaan kirjavinkkejä ja juttelemaan luetuista kirjoista. Piirin vetäjäksi houkuttelisimme innostavan henkilön, jonka sydämen asiana olisi lasten houkutteleminen kirjojen ääreen. Piirin vieraaksi kutsuisimme lastenkirjailijan. Kirjailijavierailuun ja vetäjän palkkaukseen anomme nyt avustusta.

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Lasten lukupiiri kokoontui hankkeen aikana  kerran kuukaudessa juttelemaan kirjoista, vaihtamaan lukuvinkkejä ja askartelemaan päivän aiheeseen sopivia askarteluja. Piiriläiset tekivät myös arvosteluja ja suositteluita lukemistaan kirjoista ja innokkaimmat kirjoittivat niitä Piki-verkkokirjaston sivuille. Kesä pidettiin lomaa. Piirin vetäjäksi palkkasimme lukemisesta ja lasten ohjaamisesta innostuneen lukiolaisen, joka omalla olemuksellaan houkutteli piiriläisiä aktiivisiksi osallistujiksi. Hän kävi kirjaston muun henkilökunnan kanssa Tampereen pääkirjaston järjestämässä v. 2012 ilmestyneiden lastenkirjojen esittelytilaisuudessa saamassa vinkkejä tehtäväänsä.

Lukupiirin kirjailijavieraana oli Kirsti Kuronen. Vierailu onnistui hyvin – osa lukupiirin jäsenistä on myös innokkaita kirjoittajia, ja Kuronen osasi ohjasi ja innosti heitäkin.

Toisilta saadut lukuvinkit ja tutustuminen oikeaan kirjailijaan laajensivat lasten lukutottumuksia ja herättivät lainausintoa.  Osallistujat saivat uusia kavereita, joilla on sama harrastus. Keräsimme yhdellä kerralla kommentteja osallistujilta, ja paikallislehti teki niistä mielenkiintoisen jutun.

 

Fortsatta åtgärder: 

Lasten lukupiiri jatkuu edelleen. Ainakin nyt näyttää siltä että siitä on tullut ns. pysyvä käytäntö. Tulevaisuus riippuu tietysti siitä, saammeko jossakin vaiheessa piirille uuden vetäjän, ja vaihtuvatko piiriläiset sitä mukaa kun lapset kasvavat ”ulos” lasten- ja nuortenkirjoista. Lasten lukupiiriläiset ovat myös olleet järjestämässä kirjaston satutuntilaisten jouluseikkailua, ja tuossa tilaisuudessa heräsi ajatus lukupiiriläisten ja satuikäisten laajemmastakin yhteistyöstä – lukupiiriläiset olisivat innokkaita satutuntilaisten lukukummeja. Asiaa kehitellään..

Projektet börjar : 
31/01/2012
Projektet avslutas : 
30/12/2012
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€1 250
Egen finansiering: 
€250
Budget sammanlagt: 
€1 500
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€1 619
Egen finansiering: 
€419
Extern finansiering: 
€0

Statistik:
Antalet evenemang: 
13kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
85henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€1 200