Lasten osastojen opasteet uusiksi
År 2014 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Vihdin kunnankirjasto
Bibliotekets adress : 
Pisteenkaari 9
03100
Bibliotekets telefonnummer : 
09 4258 3260
Bibliotekets e-postadress : 
vihdin.kunnankirjasto@vihti.fi
ISIL-kod : 
Fi-Vihti
FO-nummer : 
0131905-6
Ansvarsperson : 
Merja Lonkainen
Telefonnummer : 
044 042 1149
E-post : 
merja.lonkainen@vihti.fi
Projektbeskrivning : 

Vihdin pääkirjastossa ja Kirkonkylän kirjastossa ei ole ollut omaa nuorten osastoa, lasten- ja nuortenosasto ovat olleet sijoitettuna samalle osastolle. Pääkirjastossa on muutama vuosi sitten siirretty nuorten aineisto omalle osastolleen. Kirkonkylän kirjastossa lasten osaston yhteyteen on pyritty laittamaan selkeästi oma nuorten aineisto, toiveena saada hyllysijoittelulle oma nuorten osasto sinnekin.
Koska alkuperäsiin suunnitelmiin ei ole kuulunut omaa nuorten osastoa, ongelmaksi ovat jääneet muuttuneiden osastojen opasteet ja tilojen hahmottaminen käyttäjän näkökulmasta. Opasteiden uudistamisella, selkeyttämisellä eri ikäryhmille ja värien käytöllä saisimme osastojen opasteet nykyvaatimuksia vastaaviksi. Paljon on yritetty tehdä ns. omin voimin mutta määrärahan turvin saisimme yhteinäisen, ammattimaisen suunnittelun ilmeen osastoille.  Nuorten osasto, pääkirjasto: kaivataan hyllyopasteita ja tilojen visuaalista selkeyttämistäLasten osasto, pääkirjasto: opasteiden fontit, koot, sijoittelu ym. tehty aikuisten näkökulmasta. Kaivataan lapsille sopivia opasteita ja visuaalisia opasteitaKirkonkylän kirjasto, lasten- ja nuorten osasto: nuorten aineiston selkeä  eriyttäminen opasteilla, lasten opasteiden uusiminen lapsille sopiviksi  

Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Vihdin pää- ja lähikirjaston lastenosastoista vastaava henkilökunta

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Pääkirjaston ja Kirkonkylän kirjaston opasteet kaipasivat päivitystä ja uudistamista. Paljon opasteita myös puuttui uusien osastojakojen jälkeen. Muutos käynnistyi, kun saimme Vihdin pääkirjastoon nuorille oman osaston ja huomasimme että vanhat opasteet ovat puutteellisia. Lisäksi kokoelmatyöhön panostettiin ja uudet hyllysijoittelut kaipasivat opasteita.

Opasteiden suunnittelua tehtiin oman henkilökunnan voimin, tarkoituksella rauhalliseen tahtiin. Samalla kun mietimme opasteita, jouduimme tekemään paljon kokoelmatyötä pääkirjastossa ja Kirkonkylän kirjastossa. Aineistoa karsittiin ja ryhmiteltiin uudella tavalla. Lisäksi siirsimme fyysisesti kalusteita. Prosessin aikana pääkirjaston nuorten osaston tilajako tehtiin kahdesti uudelleen. Ensimmäisen ratkaisun jälkeen kuuntelimme käyttäjien palautetta ja syksyllä 2015 osasto alkoi muotoutua toimivaksi. Poistoja ja uudelleen sijoitteluja tehtiin harkiten ja kokemuksia keräten. Kirkonkylän kirjaston lasten osaston kaikki ratkaisut eivät soveltuneet esimerkiksi pääkirjastoon ja päinvastoin. Haasteita opasteiden sijoittelulle ja ulkoasulle aiheutti pääkirjaston ja Kirkonkylän kirjaston rakennukset. Lähikirjasto on perinteinen puurakennus ja pääkirjasto modernia arkkitehtuuria. Päädyimmekin siihen, että hyllyopasteet ja osastokyltit tehdään kyseisiin tiloihin sopiviksi. Suunnittelutyössä käytimme apuna paikallista opasteisiin erikoistunutta yritystä. Tutkimme myös eri kirjastojen ratkaisuja muun muassa vierailemalla eri kirjastoissa.

Yhtenäistä ilmettä lähdettiin hakemaan lasten osastojen kuvituksella sekä esitteiden yhtenäisellä uudella linjalla. Vihdin kirjastojen lastenosastoilla on ollut jo käytössä opasteissa eläinten kuvia, jotka suunniteltiin nyt jos suljettuun nettisivustoon Liito-oravan satumetsään. Kuvien käyttö oli kuitenkin rajoitettua, sillä ne oli suunniteltu internetsivustolle, ei esitteisiin. Uuteen kuvitukseen halusimme tuoda mukaan edelleen jotain vihtiläistä. Otimme yhteyttä kuvittajiin ja valitsimme kuvittajaksi Laila Nevakiven, joka on kuvittanut muun muassa lasten kirjoja ja Sieppo-lehteä.

Kuvittaja Nevakiven kanssa valitsimme lasten osaston uudeksi maskotiksi Vihdin hiiden, Vihdin Hiidenvedessä asuvan peikkomaisen olennon. Kaveriksi hänelle valitsimme liito-oravan ja palokärjen, jotka molemmat ovat Vihdin tunnuseläimiä. Kuvittajalta tilattiin hyllyn päätyihin kuvitusta. Kuvista haluttiin monikäyttöisiä, jotta samaa kuvaa on mahdollista käyttää opasteissa, esitteissä ja nettisivuilla. Nevakivi toteutti hienosti toiveemme ja elollisti kuvissa muun muassa puita ja kasveja. Kuvien käsittely annettiinkin loppuvaiheessa ammattilaisten käsiin, joten meillä on nyt kuvat eri tarkkuuksilla eri tiedostomuodoissa käytettävissä. Yhdestä kuvasta teetettiin myös seinätarra pääkirjaston satuhuoneeseen.

Fortsatta åtgärder: 

Keväällä 2016 uudet tunnushahmot julkistetaan järjestämällä päiväkodeille ja kouluille kirjoituskilpailu sekä hahmojen nimikilpailu. Kirjan ja ruusun päivänä järjestämme palkintojen jaon ja kuvittaja on paikalla kertomassa omasta työstään. Jatkamme aineiston uudelleen sijoittelua ja vaihdamme vanhoja kylttejä saamiimme uusiin kyltteihin.

Ytterligare information: 

Omarahoitusosuus:
Hankkeen kulut olivat 269,77 euroa suuremmat kuin myönnetty avustus.
Lisäksi omarahoitusosuuteen on laskettu hankkeeseen käytetyt henkilökunnan työtunnit, 83 h.
83 (työtunnit) x 23 (tuntipalkka) = 1909 euroa

Projektet börjar : 
01/09/2014
Projektet avslutas : 
31/12/2015
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€7 000
Egen finansiering: 
€1 000
Budget sammanlagt: 
€8 000
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€5 179
Egen finansiering: 
€2 179


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€3 000

Ks. tarkempi perustelumuistio 2014, http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2014.