Lastenlevy Espoon alakoululaisille!
Vuoden 2013 AVI-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Espoon kaupunginkirjasto - Sellon kirjasto
Kirjaston osoite : 
Leppävaarankatu 9
02070
Kirjaston puhelin : 
09-81682197
Kirjaston sähköposti : 
oili.sivula@espoo.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Em
Y-tunnus : 
0101263-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Oili Sivula
Puhelin : 
046-8773039
Sähköposti : 
oili.sivula@espoo.fi
Kuvaus : 

Lastenmusiikkilevyhanke

 

Tausta

Espoon ja Helsingin kirjastoissa työskentelee lukuisa määrä ammattilaistasoisia musiikin osaajia. Heidän osaamisensa jo nyt käytössä lukuisin eri tavoin, mutta aikomuksena on jatkossa hyödyntää heidän tietotaitoaan myös oman musiikin tuotannossa.

Hankkeen tarkoituksena on tuottaa kirjaston ja koululuokkien yhteistyönä lastenmusiikkilevy. Espoon ja Helsingin kirjastot ovat perinteisesti tarjonneet lapsiasiakkaille musiikkia esitysten ja aineiston muodossa, mutta osallistavasta lastenmusiikkitoiminnasta on vähemmän kokemuksia. Kirjastoista löytyy runsaasti osaamista sekä kouluyhteistyöstä ja lapsiasiakkaiden huomioimisesta, että musiikintuottamiseen tarvittavasta tekniikasta ja sisällöntuotannosta. Espoon ja Helsingin kirjastojen yhdistetyllä osaamisella on mahdollista tuottaa verrattain vähäisin kustannuksin laadukas lastenmusiikkilevy.

Idea

Ideana on, että lastenkirjastotyöntekijät etsivät kontaktiensa avulla seudun eri koulujen musiikkiluokilta innokkaita lapsilaulajia. Samalla kirjaston musiikkiosaajat säveltävät ja sanoittavat kappaleita ja nauhoittavat niihin pohjat. Lapset harjoittelevat kappaleiden laulamista pohjien kanssa ennen varsinaista laulujen äänittämistä. Lasten lauluosuudet voidaan mahdollisuuksien mukaan äänittää esimerkiksi kirjastoautoissa, jolloin kirjastoauto kiertää liikkuvana studiona koulujen pihoissa. Nauhoitusten miksaus tapahtuu kirjastolaisten toimesta, mutta masterointiin ja painatukseen tarvitaan ulkopuolista apua.

Levyä on tarkoitus painattaa niin paljon, että se voitaisiin jakaa koulunalkamislahjana kaikille Espoon ja Helsingin ekaluokkalaisille. (Esimerkiksi Tallinnan kaupunginkirjasto on onnistuneesti markkinoinut itseään lapsiasiakkaiden suuntaan jakamalla itse tuottamiaan kirjoja kaikille ekaluokkalaisille.) Levyjen ja kansien painatukset täytyy ostaa ulkopuoliselta taholta.

Hyödyt

Hanke on hyvä väylä markkinoida kirjastolaisten moniosaamista ja musiikkikirjastopalveluja. Se tuo myös uusia osallistavia näkökulmia kirjastojen ja koulujen yhteistyöhön. Hankkeen myötä oppilailla on mahdollisuus tutustua studiotyöskentelyyn. Hankkeeseen osallistuvat Espoon ja Helsingin alueen kirjastot, joten kirjastojen rajat ylittävä  yhteistyö syventyy sen ansiosta entisestään.

Aikataulu

Hankkeen toteuttaminen alkaa alkusyksystä 2013 koulukontaktien kartoittamisella ja työryhmän muodostamisella. Sävellysten ja sanoitusten on määrä olla valmiina vuoden 2013 loppuun mennessä. Samaan aikaan oppilaat pääsevät harjoittelemaan lauluja. Varsinaiset nauhoitukset, miksaus, masterointi ja painatus tehdään kevään 2014 aikana, jotta levy olisi valmis 2014 syksyllä koulunsa aloittavia ekaluokkalaisia varten.

Budjetti

Työryhmään osallistuville kirjastolaisille tarvitaan sijaisia hankkeen ajaksi yhteensä henkilötyökuukautta (2hlö x 2kk + 1hlö 0,5 kk= 5000 euroa). Masteroinnin kustannusarvio on 500 € ja 12 000 levyn (aloittavien ekaluokkalaisten määrä on vuosittain noin 11000) painatuskulut 12 000 €. Yhteensä rahaa tarvitaan 13000 €. Tästä summasta Espoon ja Helsingin alueen -kirjastot kattavat yhdessä 5000 € (henkilökunnan työkulut).

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Helmet kirjastot; alueen koulut, Finnvox...

Aloituspäivämäärä : 
01/09/2013
Lopetuspäivämäärä : 
15/12/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€13 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€5 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€18 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€0
 
okm
avi