Lehtilukusali itsepalveluperiaatteella
Vuoden 2012 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Heinäveden kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Virastokuja 4
79700
Kirjaston puhelin : 
040-7101940
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@heinavesi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Henve
Y-tunnus : 
016 43 08-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Mauri Venäläinen
Puhelin : 
040-5687175
Sähköposti : 
mauri.venalainen@heinavesi.fi
Kuvaus : 

Kirjaston lehtilukusalin paikka muuttuu ja sen toimintaa ja aukioloaikaa on mahdollista laajentaa sähköisellä avaimella muun aukioloajan ulkopuolella myös viikonloppuisin. Tämä lisää kirjaston toiminnallisuutta olemassa olevilla henkilöstöresursseilla ja parantaa huomattavasti esim. työssäkäyvien ja kylillä asuvien kirjastonkäyttöä sekä palvelee uusia asiakkaita ja asiakasryhmiä.

Kirjaston muuta toimintaa parannetaan nuorten- ja lastenosastoa uusimalla. Kirjastosta halutaan tehdä lapsia ja nuoria kiinnostava paikka, oleskelutilat, pelipaikat, tietokonepaikat, juoma-automaatti (kahvi, kaakao, tee, vesi).

Toimintaa ohjataan siihen suuntaan, että kirjaston kiinnostus lisääntyy ja käyttö on kaikille asiakasryhmille vaivatonta. Tavoitteena on nuorten- ja lastenosaston toiminnan muutos sekä lisää tilaa, lukupaikkoja myös aikuistenosastolle. Lisäksi kirjasto saa uutuuksille ja näyttelyille lisätilaa.

Lehtilukusalin muutos antaa kirjastolle n. 40 neliötä lisätilaa kirjastotalon sisällä.   Lehtilukusalin paikka rakennetaan henkilökunnan toimistotilan ja nykyisen henkilökunnan kahvion tilalle.  Henkilökunnan sosiaalitilaa (kahvio, neuvotteluhuone ja yksi toimisto) siirretään talon sisällä toiselle käytävälle.

Hankesuunnitelma

Toiminnalliset muutokset tehdään kirjaston lattiaremontin yhteydessä vuoden 2012 ja 2013 aikana. Lattiaremonttiin on varauduttu kunnan investointisuunnitelmassa.  Muutos antaa kirjaston lainausosastolle n. 40 m2 lisätilaa.  Entiseen lukusalin tilaan sijoitetaan lastenosasto ja uutuuksien esittelytilaa, nuortenosasto laajenee entisen lastenosastonpaikalla.

 1. Sähkötyöt ja tekniset työt, arvio sähkötöistä ja muutostöistä yht. 5403 €
 • uuteen henkilökunnan taukotilaan tarvittavat sähkötyöt
 • minikeittiö
 • atk-pisteet
 • lehtilukusaliin tulevat kaapeloinnit ja atk-paikat sekä pistorasiat turvalaitekaapeloinnit

2.  turvalaitteet, kulunvalvonta                                                    yht. 14 179 €

 • kamerat (tallentava videovalvonta)
 • hälytyslaitteet
 • ohjauskeskus
 • hälytysjärjestelmä
 • liittäminen kunnan järjestelmään
 • turvalaitetarjous sisältää kulun- murtovalvonnan ja kameravalvonna

3. rakennustekniset työt                                                            yht. 30 000 €

 • ovien rakentaminen (turvalaitetyöt) tarpeen mukaan
 • purkutyö, väliseinä, minikeittiö (tilalle juoma-automaatti), rakennustyöt
 • lasiovet /seinä kirjastosaliin (lukot)
 • ilmastointi (viilennys kesällä) lukusalin osuus koko taloon tehtävästä työstä
 • uuteen taukotilaan; väliseinä, valaistus, patterit, minikeittiö, ilmastointi
 • henkilökunnan sosiaalitiloihin wc-pönttö (suihkutilaan)
 • muut tarvikkeet
 • pyörätuoliramppi

 4.Kalusteet, kortit ym. tarvikkeet                                                  yht. 3000 €

 •  n. 150 korttia (avainkortit)
 • kävijälaskuri
 • atk-pöydät
 • laitteet, pelipöytä, pelit
 • sohva nuortenosastolle

Koko hanke yhteensä euroina n. 52 582 €

Aiemmat hankkeet: 

Tornionjokilaakson kirjaston molemmissa toimipisteissä, Pellossa ja Ylitorniolla on itsepalveluperiaatteella toimiva lehtisali.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Kirjaston remontoinnin yhteydessä on rakennettu itsepalvelulukusali, joka otettu käyttöön yleisölle 17.6.2013

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Itsepalvelulukusali on avonna joka päivä 7 - 2. Lukusaliin pääsy on mahdollista sähköisellä avaimella, jonka asiakas lunastaa lainaustiskiltä.

Sähköisen avaimen pantin hinta on 10 €. Asiakkaita on tällä hetkellä 67 pantin lunastanutta sekä kunnan sisäiset asiakkaat (kunnanvirasto, kirkonkylän koulu, palvelukeskus), joilla on avainpantti valmiina. Kirjaston palveluun itsepalvelulukusali on merkittävä lisäys sekä aukioloajan ja lehtiaineiston käytön lisääntymisenä.

Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä palveluun. 

Jatkotoimenpiteet: 

Lukusalia pidetään auki edelleen 7 - 21.  Leasingsopimusta ja kamera- sekä kulunvalvontapalveluja on tarkoitus jatkaa edelleen vuoden 2017 jälkeen.

Lisätietoa: 

Palvelujen ostot sisältää urakoita, joihin sisältyy toitä ja tarvikkeita. Sisältyy omarahoitusosuuteen (hakemuksessa arvioitu n. 30 000 €).

Muut kustannukset sisältävät maksut kulunvalvonta ja kameravalvontalaitteiston leasing sopimuksesta 48 kk.

Omarahoitus sisältää kirjaston henkilökunnan palkkoja erotettuna itsepalvelulukusalin osuus.

Selvitykseen on kirjattu itsepalvelulusalista johtuneet remontontointikustannukset hankehakemuksessa olleen selvityksen perusteella.

Liite hankeselvitykseen

HANKETYÖRYHMÄ

Kirjaston lukusalin hankeryhmään kuuluivat, sivistysjohtaja Maarika Kasonen, atk-suunnittelija Jari Heiskanen, kirjastotoimenjohtaja Mauri Venäläinen ja kirjastovirkailija Tiina Vauhkonen, rakennusmestari (suunnittelija) Jenni Ylikotila.

Hankeryhmän suunnittelukokous pidettiin marraskuussa 2012.  Kokoukseen osallistui myös hankeryhmän ulkopuolisena palvelukeskuksen laitosmies Teemu Lappalainen. Kokouksessa päätettiin itsepalvelulukusalin turvalaitteistosta sekä kameravalvonnasta ja muusta varustuksesta.

Tämän jälkeen kirjastossa pidettiin useita pieniä suunnittelupalavereja, joihin osallistuivat urakoitsijat, suunnittelija sekä kirjaston henkilökuntaa tarpeen mukaan.

LEHTILUKUSALI ITSEPALVELUPERIAATTEELLA

Heinäveden kirjastossa on käytössä kesäkuulta 17.6.2013 alkaen lehtilukusali itsepalveluperiaatteella.

Lukusali lisää kirjaston käyttöä huomattavasti ja on avoinna joka päivä klo 7 - 21 myös viikonloppuisin. Asiakkaalla on käytössää sähköinen avain, jonka hän lunastaa asiakastiskiltä. Samassa yhteydessä hänelle neuvotaan lukusalin itsepalvelukäyttö ja avaimen toiminta.

Lisäksi lukusalissa voi käyttää tietokonetta ja lukea verkkolehtiä. Lukusalia käytetään Wlan-verkon vuoksi myös etätyöskentelyyn.

Etenkin viikonloppuna lukusalia käyttävät asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä.  Myös kauempana asuvat käyttävät lukusalia esim. lapsien harrastusten aikana.

Avain annetaan aikuiselle, jolla on kirjastokortti Heinäveden kirjastoon.  Palvelun vuoksi on saatu myös muutamia uusia asiakkaita kirjaston käyttäjiksi.

Ensisijaisesti palvelua käyttävät kirkonkylässä asuvat lehtiä lukevat asiakkaat.

Joulukuun 2013 loppuun mennessä kävijöitä on ollut n. 4000 käyntiä, lukusalin sähköoven kautta. Asiakkaina on 80 sähköisen avaimen lunastanutta.  Lisäksi lukusalia käytetään normaalista kirjaston aukioloaikana. Samassa yhteydessä toteutettiin kirjaston nuortenosastolle pelitila ja tilojen laajennus n. 40 m2.

Lisäksi uudistettiin lastenosasto, joka siirrettiin entisen lukusalin paikalle.

Nuortenosaston ja lainaustoimiston kohdalla voidaan yhdistämällä ja kalusteita siirtämällä saada kirjastoon näyttelytilaa ja tapahtumia tai kirjastonkäytön opetusta varten tilaa 50 – 60 hengelle.

Näyttelyjä ja tapahtumia on tilassa jo toteutettu kesän ja syksyn 2013 aikana.

 

Itsepalvelulukusalista on kerrottu kunnan nettisivuilla, Heinäveden Lehdessä, paikallisissa julkaisuissa ja 

Varkauden Lehdessä.

Lukusalihanke on esitelty kirjaston hankepäivillä lokakuussa Kuopiossa.

 

MUUTA HUOMIOITAVAA

 •         Koulutusta omalle henkilökunnalle on annettu sähköisen oven ja turvalaitteiden käyttöön yhtenä päivänä 4 hengelle.
 •         Oman työn osuus hankkeeseen sisältää henkilökunnan työajan käyttöä muuttojen aikana  
 •         Rakennustekninen toteutus on tehty kunnan omana työnä kirjaston lattiaremontin yhteydessä.  Kokonaiskustannukset olivat n. 220 000 euroa, josta lukusalin osuus 58982 euroa.
 •         Kalustuksessa käytettiin kirjaston entisiä hyllyjä ja muita kalusteita.  Lainaustiski uusittiin, lisäksi hankittiin sohvat, pelitasot, pelilaitteisto, taulutelevisio, mattoja, entisten     kalusteiden  korjausta, verhoilua yhteensä kalusterahaa oli 19 153 € kirjaston käyttötaloudessa. Nämä hankinnat on tehty omarahoituksena.
 •        Kirjaston ilmastointiin on lisätty viilennys kesäaikana.

Heinävedellä 21.01.2014 

Mauri Venäläinen

kirjastotoimen johtaja

 

Aloituspäivämäärä : 
14/10/2012
Lopetuspäivämäärä : 
14/12/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€22 582
Oma rahoitus yhteensä: 
€30 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€52 582
Haettu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€62 198
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 521

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
1kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
4henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
0kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
0henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€20 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta ei voi käyttää sähkö- ja rakennusteknisiin töihin eikä kalustehankintoihin. Perustelumuistio 2012, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2012

 
okm
avi