Lehtilukusali ylivieskalaisten omatoimitilaksi
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Ylivieskan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Kyöstintie 4
84100
Yhteyshenkilön nimi : 
Tuulevi, Borén
Puhelin : 
044-4294278
Sähköposti : 
tuulevi.boren@ylivieska.fi
Hankkeen tavoite: 

Ylivieskan kaupunginkirjastossa kaivataan kuntalaisten kokoontumis-, työskentely- ja palvelutilaa, joka olisi helposti saavutettavissa laajoilla aukioloajoilla ja myös liikuntarajoitteisille. Hankkeen tarkoituksena on varustaa kirjaston alakerrassa toimiva lehtilukusali omatoimikirjaston tekniikalla, joka mahdollistaa sisäänpääsyn katutasosta ja asiakkaita paremmin palvelevina, laajennettuina aukioloaikoina sekä tarjoaa kokoontumiseen sopivaa tilaa.
Hanke tukee Teemaa 2. Aktiivinen kansalaisuus, demokratia ja sananvapaus. Kirjaston tiloja kehitetään yhteisöllisenä kohtaamispaikkana ja kansalaistoiminnan tarpeita tukevana, avoimena tilana. Poistetaan kuntalaisten osallistumisen esteitä, vahvistetaan eri kulttuuriryhmien vuoropuhelua ja edistetään avointa tiedonsaantia.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Lehtiosaston kävijämäärät
Lehtien lainausmäärät
E-lehtien lukijamäärät
Järjestettyjen opastusten määrä
Järjestettyjen kansalaistapaamisten määrä

Kuvaus : 

Hanke toteutetaan 1.6.2018-30.11.2019
Hankitaan omatoimisuuden mahdollistava tietokoneohjemisto.
Kaupungin omana työnä lehtiosaston sisäänkäynti uusitaan ja tehdään tarvittavat sähkö- ja kaapelointityöt.
Kirjaston lehtiosasto varustetaan sisäänkirjautumisyksiköllä, kameravalvonnalla, lainausautomaatilla ja asiakastietokoneella.
Tiedotetaan ja opastetaan asiakkaat omatoimisen lehtiosaston käyttöön.
Rohkaistaan kaupunkilaisia käyttämään tilaa myös kokoontumiseen ja kansalaistoimintaan.

Aloituspäivämäärä : 
01/06/2018
Lopetuspäivämäärä : 
30/11/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€8 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€10 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€7 000
 
okm
avi