Lempäälän kirjastojen opetus- ja mediakasvatusvälineistö keskiössä
Vuoden 2014 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Lempäälän kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Lempäälän Aleksi 1, PL 39
37500
Kirjaston puhelin : 
0401337391
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@lempaala.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Lemp
Y-tunnus : 
0150783-1
Yhteyshenkilön nimi : 
Sarri Nykänen
Puhelin : 
0503839643
Sähköposti : 
sarri.nykanen@lempaala.fi
Kuvaus : 

Lempäälän kirjasto haluaa osaltaan edistää lasten ja nuorten medialukutaitoa, media- ja elokuvakasvatusta sekä kehittää kirjaston mediakasvatustyötä. Tämän edellytyksenä on ajanmukaisen laitteiston hankkiminen. Laitteisto on riittänyt lähinnä vain luentokäyttöön. Laitteistoa ajanmukaistamalla kirjaston opetusta ja mediakasvatusta voitaisiin kehittää enemmän oppilaiden aktiivisen oppimisen ja itse tekemisen ehdoilla.

Lempäälän koulut osallistuvat keskimäärin hyvin Lempäälän kolmen kirjaston järjestämiin kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetuksiin sekä mediakasvatustuokioihin. Kirjastojen aukioloajoista johtuen suurin osa opetuksesta pidetään silloin, kun kirjasto on auki. Opetustuokioissa oppilaille pidetään luento, jossa on käytetty apuna kiinteästi asennettua videotykkiä ja varsinaiset tehtävät on tehty kirjaston asiakaskoneilla. Parhaimmillaan ja pahimmillaan kirjaston muutamalle koneelle on ollut pitkä jono koululaisia ja samoille koneille saattaa jonottaa myös muita asiakkaita. Lempäälän kirjasto sai projektirahoitusta laitteiden hankintaan 6000 euroa. Projektirahoituksella Lempäälän kirjasto hankki kirjasto-opetukseen opetusta helpottavia iPad-tablettitietokoneita suojakoteloineen yhteensä 16 kpl. Tarkoitus on käyttää tabletteja siellä, missä niitä tarvitaan, joten tarvittaessa niitä voi siirtää sivukirjastoihin opetusta varten. Muuten sivukirjastoissa on pysyvästi yhdet tabletit, jotka ovat käytettävissä opetuksen apuna sekä myös asiakkaiden saatavilla. Lisäksi hankittiin 4 kpl lukittavia jalustoja, joiden avulla voimme pitää iPadeja asiakastiloissa valvomatta. Hankimme myös henkilökohtaisen äänenvahvistimen, jotta opetusta antavien ääntä voidaan opetuksissa säästää.

Lisäksi mediakasvatustuokioita ja -pajoja varten hankittiin videokamera ja sanelin.

 

 

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Uusia tablettitietokoneita kokeiltiin ensimmäisen kerran keväällä 2015 järjestetyssä Takuurähinät-nuorisotapahtumassa. Tableteilta sai lukea e-kirjoja, tutustua verkkokirjastoon ja osallistua kilpailuun. Kirjaston osasto kiinnosti hyvin nuoria ja tablettitietokoneet herättivät mielenkiintoa. Saimme hyvin markkinoitua kirjaston palveluita nuorille ja samalla saimme testattua koneita ja niiden käyttöä. Keväällä 2015 aloimme käyttää tablettitietokoneita tiedonhaun opetuksessa. Opetus on helpottunut huomattavasti, kun lapsille ja nuorille on omat laitteet tai yhdessä parin käytettävissä. Lisäksi useimmilla on kotonaan jo tablettilaitteet, joten opettaminen tukee myös vapaa-ajalla tehtävää tiedonhakua ja kirjastonkäyttöä. Tabletteja käytettiin myös lasten osallistamisprojektissa, jossa päiväkotilapset osallistuivat kirjaston suunnitteluun taiteen ja mediakasvatuksen keinoin. Tablettien helppokäyttöisyyttä testattiin tekemällä nettipohjainen käyttäjä- ja arviointikysely.

Henkilökohtainen äänenvahvistin on ollut erinomainen lisä opetuksessa ja sen avulla on selkeästi saatu säästettyä opettajien ääntä. Videokameraa ja sanelulaitetta on jo käytetty hieman opetuksen apuna, mutta resurssien vähyyden takia ei niiden kanssa ole vielä voitu tehdä suurempaa projektia. Tarkoituksena on kehitellä metodeja mediakasvatukseen aikaisintaan ensi kevääksi.

Laitteiden avulla on jo päästy kirjastonkäytön opetuksessa aivan uudelle tasolle. Niiden avulla voi opiskella, oppia, ottaa kuvaa, suunnistaa, analysoida ja tehdä tehtäviä omaehtoisesti ja liikkuen kirjaston sisällä. Enää lapset ja nuoret eivät ole sidottuja käyttämään asiakaskoneita, mikä on ollut todella hienoa. Lasten- ja nuortenkirjastonhoitajat ovat olleet innoissaan laitteiden antamista mahdollisuuksista ja nuoret asiakkaamme ovat myös selkeästi olleet tyytyväisiä laitteisiin. Kiitämme sydämellisesti projektirahasta AVIa.

Jatkotoimenpiteet: 

Laitteita käytetään jatkossakin aktiivisesti lasten- ja nuorten kirjastotyössä, kokeilemme myös laitteita aikuisten opettamiseen, jotta laitteiden käyttöastetta saataisiin vielä paremmaksi.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€23 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€6 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€29 000
Haettu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€9 038
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 000

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
15kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
300henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
1kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
200henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€6 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2014 ks.

http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2014

 
okm
avi