Lempäälän kirjastojen opetus- ja mediakasvatusvälineistö keskiössä
År 2014 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Lempäälän kunnankirjasto
Bibliotekets adress : 
Lempäälän Aleksi 1, PL 39
37500
Bibliotekets telefonnummer : 
0401337391
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@lempaala.fi
ISIL-kod : 
FI-Lemp
FO-nummer : 
0150783-1
Ansvarsperson : 
Sarri Nykänen
Telefonnummer : 
0503839643
E-post : 
sarri.nykanen@lempaala.fi
Projektbeskrivning : 

Lempäälän kirjasto haluaa osaltaan edistää lasten ja nuorten medialukutaitoa, media- ja elokuvakasvatusta sekä kehittää kirjaston mediakasvatustyötä. Tämän edellytyksenä on ajanmukaisen laitteiston hankkiminen. Laitteisto on riittänyt lähinnä vain luentokäyttöön. Laitteistoa ajanmukaistamalla kirjaston opetusta ja mediakasvatusta voitaisiin kehittää enemmän oppilaiden aktiivisen oppimisen ja itse tekemisen ehdoilla.

Lempäälän koulut osallistuvat keskimäärin hyvin Lempäälän kolmen kirjaston järjestämiin kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetuksiin sekä mediakasvatustuokioihin. Kirjastojen aukioloajoista johtuen suurin osa opetuksesta pidetään silloin, kun kirjasto on auki. Opetustuokioissa oppilaille pidetään luento, jossa on käytetty apuna kiinteästi asennettua videotykkiä ja varsinaiset tehtävät on tehty kirjaston asiakaskoneilla. Parhaimmillaan ja pahimmillaan kirjaston muutamalle koneelle on ollut pitkä jono koululaisia ja samoille koneille saattaa jonottaa myös muita asiakkaita. Lempäälän kirjasto sai projektirahoitusta laitteiden hankintaan 6000 euroa. Projektirahoituksella Lempäälän kirjasto hankki kirjasto-opetukseen opetusta helpottavia iPad-tablettitietokoneita suojakoteloineen yhteensä 16 kpl. Tarkoitus on käyttää tabletteja siellä, missä niitä tarvitaan, joten tarvittaessa niitä voi siirtää sivukirjastoihin opetusta varten. Muuten sivukirjastoissa on pysyvästi yhdet tabletit, jotka ovat käytettävissä opetuksen apuna sekä myös asiakkaiden saatavilla. Lisäksi hankittiin 4 kpl lukittavia jalustoja, joiden avulla voimme pitää iPadeja asiakastiloissa valvomatta. Hankimme myös henkilökohtaisen äänenvahvistimen, jotta opetusta antavien ääntä voidaan opetuksissa säästää.

Lisäksi mediakasvatustuokioita ja -pajoja varten hankittiin videokamera ja sanelin.

 

 

 

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Uusia tablettitietokoneita kokeiltiin ensimmäisen kerran keväällä 2015 järjestetyssä Takuurähinät-nuorisotapahtumassa. Tableteilta sai lukea e-kirjoja, tutustua verkkokirjastoon ja osallistua kilpailuun. Kirjaston osasto kiinnosti hyvin nuoria ja tablettitietokoneet herättivät mielenkiintoa. Saimme hyvin markkinoitua kirjaston palveluita nuorille ja samalla saimme testattua koneita ja niiden käyttöä. Keväällä 2015 aloimme käyttää tablettitietokoneita tiedonhaun opetuksessa. Opetus on helpottunut huomattavasti, kun lapsille ja nuorille on omat laitteet tai yhdessä parin käytettävissä. Lisäksi useimmilla on kotonaan jo tablettilaitteet, joten opettaminen tukee myös vapaa-ajalla tehtävää tiedonhakua ja kirjastonkäyttöä. Tabletteja käytettiin myös lasten osallistamisprojektissa, jossa päiväkotilapset osallistuivat kirjaston suunnitteluun taiteen ja mediakasvatuksen keinoin. Tablettien helppokäyttöisyyttä testattiin tekemällä nettipohjainen käyttäjä- ja arviointikysely.

Henkilökohtainen äänenvahvistin on ollut erinomainen lisä opetuksessa ja sen avulla on selkeästi saatu säästettyä opettajien ääntä. Videokameraa ja sanelulaitetta on jo käytetty hieman opetuksen apuna, mutta resurssien vähyyden takia ei niiden kanssa ole vielä voitu tehdä suurempaa projektia. Tarkoituksena on kehitellä metodeja mediakasvatukseen aikaisintaan ensi kevääksi.

Laitteiden avulla on jo päästy kirjastonkäytön opetuksessa aivan uudelle tasolle. Niiden avulla voi opiskella, oppia, ottaa kuvaa, suunnistaa, analysoida ja tehdä tehtäviä omaehtoisesti ja liikkuen kirjaston sisällä. Enää lapset ja nuoret eivät ole sidottuja käyttämään asiakaskoneita, mikä on ollut todella hienoa. Lasten- ja nuortenkirjastonhoitajat ovat olleet innoissaan laitteiden antamista mahdollisuuksista ja nuoret asiakkaamme ovat myös selkeästi olleet tyytyväisiä laitteisiin. Kiitämme sydämellisesti projektirahasta AVIa.

Fortsatta åtgärder: 

Laitteita käytetään jatkossakin aktiivisesti lasten- ja nuorten kirjastotyössä, kokeilemme myös laitteita aikuisten opettamiseen, jotta laitteiden käyttöastetta saataisiin vielä paremmaksi.

Projektet börjar : 
01/04/2014
Projektet avslutas : 
31/12/2015
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€23 000
Egen finansiering: 
€6 000
Budget sammanlagt: 
€29 000
Övriga understöd som ansökts: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€9 038
Egen finansiering: 
€3 000

Statistik:
Utbildningar: 
15kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
300henkilö/person
Antalet evenemang: 
1kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
200henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€6 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2014 ks.

http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2014