Lentobensaa!
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Seinäjoen kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 217
60100
Kirjaston puhelin : 
064162317
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@seinajoki.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Sm
Y-tunnus : 
1928736-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Heikkilä Mervi
Puhelin : 
0447541621
Sähköposti : 
mervi.heikkila@seinajoki.fi
Hankkeen tavoite: 

Kirjastopalvelujen tunnettuuden lisääminen sekä markkinoinnin tehostaminen.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tapahtumien kävijämäärät, tuotetut markkinointimateriaalit, aiheesta hankittu koulutus.

Kuvaus : 

Vuonna 2015 tulee kuluneeksi 150 vuotta siitä, kun kanta-Seinäjoen alueelle perustettiin ensimmäinen kirjasto. Vuonna 2015 tulee kuluneeksi myös 50 vuotta siitä, kun Aallon kirjastotalo ensimmäistä kertaa avasi ovensa. Tuplajuhlavuoden merkittävin tapahtuma on, kun upeasti remontoitu ja entistetty Aallon kirjastotalo taas avaa ovensa melkein kolmen vuoden kiinniolon jälkeen. Vuosi 2015 on myös kirjan vuosi Suomessa.

Melkoiseen juhlavuoteen osuvat sattumalta myös kaksi isoa, kirjastoa koskettavaa tapahtumaa: Kirjastopäivät järjestetään Seinäjoella kesäkuussa 2015 ja maaliskuussa valtakunnalliset kirjoittajayhdistysten neuvottelupäivät pidetään kirjasto Apilan tiloissa.

Kaupunginkirjasto on nykyaikainen, aktiivinen ja palveluiltaan monipuolinen demokratian, sivistyksen ja tietoyhteiskunnan tuki, ja haluamme, että se tieto tavoittaa kaikki kaupunkilaiset.

Juhlavuosi on siis Seinäjoen kaupunginkirjasto-maakuntakirjastolle näyttämisen ja mahdollisuuksien paikka. Oikeanlaisella markkinoinnilla ja tapahtumatuotannolla voimme saada positiivista näkyvyyttä, tärkeitä elämyksiä kaupunkilaisille ja koko maakunnan alueelle ja niitä kautta lisää asiakkaita kirjastopalvelujen piiriin.

Markkinointi ja osittain myös tapahtumatuotanto ei kuitenkaan ole kirjastojen vahvuus, vaan lähinnä haaste. Se on haaste, jossa haluamme kehittyä, siksi haemme valtionavustusta siihen, että onnistuisimme juhlavuotemme markkinoinnissa ja tapahtumissa ja erityisesti että meillä olisi koulutuksen ja käytännön myötä enemmän valmiuksia selviytyä niistä myös jatkossa.

Hanke sisältää koko maakunnan kattavan kirjavinkkarikiertueen, jossa maakuntakirjaston lasten- ja aikuistenvinkkarit (neljä kappaletta) kiertävät kaikki Etelä-Pohjanmaan kirjastot. Tällä tavoin maakuntakirjaston juhlavuosi ja osaaminen näkyvät entistä enemmän myös maakunnan kirjastoissa. Tiedotuksesta oman toimensa ohella vastaava informaatikko opiskelee hankkeen aikana tiedottajan tutkinnon markkinointi-instituutissa, joten projektissa hankittu tieto-taito on jatkossakin kirjaston käytössä. Näiden ja markkinointimateriaalien (työliivi juhlapainatuksella, jaettavat esitteet yms.) lisäksi hankesuunnitelma sisältää juhlavuoden tapahtumia Seinäjoen kirjastoissa eri-ikäisille kuntalaisille.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Lentobensaa! -tilitys

Vuonna 2015 tuli kuluneeksi 150 vuotta siitä, kun kanta-Seinäjoen alueelle perustettiin ensimmäinen kirjasto. Vuonna 2015 tuli kuluneeksi myös 50 vuotta siitä, kun Aallon kirjastotalo ensimmäistä kertaa avasi ovensa. Tuplajuhlavuoden merkittävin tapahtuma on, kun upeasti remontoitu ja entistetty Aallon kirjastotalo taas avasi ovensa melkein kolmen vuoden kiinniolon jälkeen. Vuosi 2015 on myös kirjan vuosi Suomessa. Melkoiseen juhlavuoteen osuvat sattumalta myös kaksi isoa, kirjastoa koskettavaa tapahtumaa: Kirjastopäivät järjestettiin Seinäjoella kesäkuussa 2015 ja maaliskuussa valtakunnalliset kirjoittajayhdistysten neuvottelupäivät pidettiin kirjasto Apilan tiloissa.
Kaupunginkirjasto on nykyaikainen, aktiivinen ja palveluiltaan monipuolinen demokratian, sivistyksen ja tietoyhteiskunnan tuki, ja haluamme, että se tieto tavoittaa kaikki kaupunkilaiset.
 Juhlavuosi oli siis Seinäjoen kaupunginkirjasto-maakuntakirjastolle näyttämisen ja mahdollisuuksien paikka. Oikeanlaisella markkinoinnilla ja tapahtumatuotannolla saimme paljon positiivista näkyvyyttä, tärkeitä elämyksiä kaupunkilaisille ja koko maakunnan alueelle ja niitä kautta lisää asiakkaita kirjastopalvelujen piiriin.
Hanke sisälsi koko maakunnan kattavan kirjavinkkarikiertueen, jossa maakuntakirjaston lasten- ja aikuistenvinkkarien työpanosta tarjottiin kaikille alueen kunnille. Melkein kaikki tarttuivat tarjoukseen ja aikuisaineistojen vinkkarit vierailivat kaikkiaan 18 kirjastossa. Lapsille ja nuorille vinkattiin yhteensä 33 luokalle ylä- ja alakouluissa. Tällä tavoin maakuntakirjaston juhlavuosi ja osaaminen näkyivät myös maakunnan kirjastoissa.
Tiedotuksesta oman toimensa ohella vastaava informaatikko opiskeli hankkeen aikana tiedottajan tutkinnon markkinointi-instituutissa, joten projektissa hankittu vankka tieto-taito on jatkossakin kirjaston käytössä.
Hankkeen puitteissa tuotettiin myös markkinointimateriaalia, Apila/Aalto –arkkitehtuuriesite pääkirjastosta sekä tarinallinen kirjaston esite kaupunkiin muuttajille. Jälkimmäinen tuotettiin omarahoituksella.
Juhlavuoden tapahtumista 150-vuotisjuhla, aikuisten kirjailijavierailu eri toimipisteissä, sekä lasten nukketeatteriesitykset tuotettiin hankkeessa, samoin yksi lukupiiri (toinen toteutettiin omarahoituksella), joka oli ensimmäinen laatuaan Seinäjoen kaupunginkirjastossa. Sittemmin lukupiirit jäivät pysyväksi toiminnaksi.
Kaikkiaan hanke toteutui suunnitellun kaltaisena, vaikka avustus oli pienempi, kuin mitä oli anottu. Omarahoituksella tuotettiin enemmän kuin oli alun perin suunniteltu, ja vain joitakin markkinointimateriaaleja jäi hankkimatta.

Lentobensaa! -hanke onnistui loistavasti; se oli vaikuttava ja sen vaikutukset ulottuivat maantieteellisesti koko Etelä-Pohjanmaan alueelle ja ajallisesti pitkälle ajalle.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

https://www.markinst.fi/tietoa-opiskelusta/opiskelijakokemuksia/tiedottajan-tutkinnon-mti-opiskelijakokemuksia

Tarinallinen esite kirjastopalveluista kaupunkiin muuttajille.
Esite pääkirjastosta (Apila/Aalto)

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeen puitteissa järjestetyt tapahtumat onnistuivat hyvin. Ne saivat näkyvyyttä, keräsivät yleisöä ja toivat kirjastoihin uusia asiakkaita. Kävijämäärä tapahtumissa ja vinkkauksissa oli yhteensä 1670 ihmistä, tapahtumia ja vinkkauksia oli yhteensä 108. Hankkeessa suoritettiin yksi tutkinto (Markkinointi-instituutin tiedottajan tutkinto), mikä on pysyvästi parantanut ja ammattimaistanut kirjaston tiedostusta ja markkinointia ja siten hankkeen vaikutukset ovat pysyvät. Hanke tavoitti maantieteellisesti lähes koko Etelä-Pohjanmaan alueen, sillä melkein jokainen kunta tilasi vinkkarikiertueen. Hankkeen aikana valmistui myös kaksi esitettä, joiden avulla kirjastoa voidaan markkinoida. 

Jatkotoimenpiteet: 

Kirjaston viestintää ja markkinointia parannetaan edelleen mm. sisäisin koulutuksin.

Lisätietoa: 

Omavastuuosuuteen ei ole laskettu mukaan kirjaston henkilöstön hankkeessa tekemää koko työtä eikä kirjaston tilavuokria yms.

Aloituspäivämäärä : 
04/01/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€30 200
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€0
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€22 151
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
108kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
1 670henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€19 500
 
okm
avi