Library. I love it! Kansainvälinen konferenssi Iisalmessa elokuussa 2014
År 2014 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Bildens ursprung: 
Hankkeen ylläpitäjä: Piekary Slaskien kirjasto / Puola
Iisalmen kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
Kirkkopuistonkatu 9
74100
Bibliotekets telefonnummer : 
017-2723500
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@kirjasto.iisalmi
ISIL-kod : 
FI Iisla
FO-nummer : 
9086071-6
Ansvarsperson : 
Ullamaija Hirvonen
Telefonnummer : 
040-4894005
E-post : 
ullamaija.hirvonen@iisalmi.fi
Projektbeskrivning : 

EU-rahoitteisessa Grundtvig-hankeessa "Library. I love it!" on mukana Suomi (Iisalmi ainoana kirjastona), Puola, Italia, Kroatia, Itävalta, Tsekki, Espanja ja Turkki. Hanke on osa  Grundtvig Elinikäisen oppimisen toimintaohjelmaa.  Kansainvälisen yhteistyön tavoitteina on mm. vahvistaa kirjastoammatillisuutta, ryhmätyöskentelyä, kielen oppimista, kehittää uusia työmuotoja elinikäisen oppimisen tarpeisiin, eurooppalaisen kirjastopiirin laajentaminen, kirjaston roolin vahvistaminen ja johtajuuden kehittäminen. Jokainen maa järjestää vuorollaan kolme päivää kestävän konferenssin, jossa kerrotaan oman maan kirjastovahvuuksista ja -käytänteistä. Lisäksi pidetään workshoppeja ja tutustutaan kirjastoihin sekä muuhun kulttuuriympäristöön.

Iisalmessa konferenssi on elokuussa 2014 ja alustavasti aiheina olisi kirjastoautotoiminta, laadukas kokoelmatyö tai kirjastojen verkostoituminen. Koko hankkeen lopputuloksena jokainen maa

1. työstää  tiedot kokemuksistaan nimellä "Inspired of the Modern Librarian".

2. Matkakokemukset koostetaan videoksi "Through Europe with the Library ". Molemmat tietokokonaisuudet on kaikkien saatavilla verkossa.

3. Jokaisessa maassa pidetään samanlainen näyttely "Panorama of European libraries".

4. Hankkeen tarkoitus on tuoda hyviä ja uusia käytänteitä ja ideoita kirjaston jokapäiväiseen työskentelyyn. Konferenssi koostuu 3 osiosta: Boast! Kerromme mistä olemme ylpeitä Suomen kirjastoissa, esimerkiksi kirjastoautotoiminta.  Learn! Työpajatyöskentely, johon osallistuu koko kirjaston henkilökunta.  See! Tutustumme kirjastoverkko Rutakkoon ja sen kirjastoihin sekä Iisalmen kulttuuriympäristöön.

Hanketta varten tarvitsemme hyvät dokumentointivälineet matkojen aikana. Koska EU:lta saatu rahoitus kattaa vain liikkumiset ulkomailla, tarvitsemme rahoitusta Iisalmessa pidettävää tilaisuutta varten. Ohjelmaan sisältyy mm. luentoja sekä  kansallinen ilta, jossa korostuu oman seudun ruoka- ja kulttuuriperinne. Tilaisuuteen osallistuu yhteistyömaista n. 14 kirjastoalan ammattilaista. Koulutuspäivään tullaan kutsumaan kirjastoväkeä koko Kuopion maakuntakirjastoalueelta.  

 

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Iisalmen kaupunginkirjasto on ollut ainoana Suomen kirjastona mukana EU-rahoitteisessa Gruntvig-hankkeessa lähes kahden vuoden ajan. Muita hankekumppaneita ovat olleet Espanja, Italia, Itävalta, Kroatia, Puola, Tšekki ja Turkki. Yhteistyöhankkeen tavoitteina ovat olleet kirjastoammatillisuuden vahvistaminen, ryhmätyöskentely, kielen oppiminen, uusien työmuotojen kehittäminen elinikäisen oppimisen tarpeisiin, eurooppalaisen kirjastopiirin laajentaminen, kirjaston roolin vahvistaminen sekä johtajuuden kehittäminen. Jokainen osallistuja on järjestänyt vuorollaan kolmipäiväisen konferenssin, jonka aikana on tutustuttu mm. konferenssin järjestävän maan kirjastokäytänteisiin, yhteistyömalleihin ja vahvuuksiin. Lisäksi on pidetty erilaisia työpajoja, tutustuttu kirjastoihin ja alueen kulttuuriympäristöön sekä kuultu kirjastoalan asiantuntijoiden luentoja.

 

Haimme rahoitusta Iisalmen konferenssin järjestämiseen elokuussa 26.–28.8.2014 sekä dokumentointivälineiden hankkimiseen, koska EU-rahoitus kattaa vain ulkomailla tulleet kulut esim. matkakulut. Matkojen dokumentointia varten hankittiin kaksi kappaletta Ipad-tablettitietokoneita. Iisalmen konferenssin pääteemoina olivat 1) Boast!: kerroimme, mistä olemme ylpeitä Suomen kirjastoissa esimerkkinä kirjastoautotoiminta; 2) Learn!: toteutimme työpajan, johon Iisalmen kaupunginkirjaston henkilökunta osallistui hankekumppaneidemme lisäksi ja 3) See!: tutustuimme kirjastoverkko Rutakon kirjastoihin ja Iisalmen kulttuuriympäristöön. Konferenssin aikatauluun ja ohjelmasisältöön voi tutustua liitteen kautta (liite 1).

Konferenssin ensimmäisenä päivänä tutustuttiin Iisalmen kaupunginkirjastoon ja Kulttuurikeskukseen sekä asioihin, joista olemme ylpeitä esim. kirjastoautotoiminta, sillä olihan päivän kantava teema Boast! Kirjastomme sijaitsee Kulttuurikeskuksessa, joten yhteistyö eri toimijoiden kanssa (esim. luontomuseo, musiikkiopisto ja kansalaisopisto) on hyvin tärkeää kirjastollemme. Päiväretken avulla tutustuimme Iisalmen kulttuurihistoriaan mm. museovierailujen ja luentojen avulla. Päivä päättyi kaupunginjohtajan isännöimään illalliseen, jonka aikana saimme kuulla mielenkiintoista faktatietoa kaupungistamme.

Toisen konferenssipäivän aiheena oli Learn!, jonka mukaisesti opimme enemmän paitsi toisistamme myös Suomen kirjastoalasta, hallinnosta ja rahoituksesta. Olimme saaneet vieraaksemme luennoitsijat AVI:sta (Eeva Hiltunen ja Taina Pirhonen) ja Itä-Suomen yliopiston kirjastosta (Jarmo Saarti). Seminaaripäivä lähetettiin suorana Kirjastokaistan kautta. Seminaaripäivään mahtui vielä Rutakko verkkokirjaston paneelikeskustelu sekä Jarmo Saartin ohjeistama työpaja, josta saamme edelleen kuulla hyvää palautetta. Päivä päättyi hauskaan illalliseen Pärttylissä, jonne olimme saaneet esiintymään palkitun nuortenkirjailija Jyri Paretskoin.

Viimeinen konferenssipäivä See!, aloitettiin pressitilaisuudella, jonka jälkeen lähdimme tutustumaan kirjastomme toimintaympäristöön ja yhteistyökumppaneihin. Päiväretki taittui bussilla, joka vei meidät Savonia ammattikorkeakoulun kirjastoon, Genelecille sekä Sonkajärven kunnankirjastoon. Sonkajärvellä saimme kuulla kokemuksia pienestä kunnankirjastosta sekä pienen kunnan isosta kesänajan tapahtuma Eukonkannosta. Konferenssi päättyi illalliseen ja jäähyväisiin Pikku-Iitassa, jossa saimme kuulla Sopeva Quartetin upeaa musisointia. Kuulimme myös mitä seuraavaan konferenssiin Kroatian Korculassa oli suunnitteilla.

 

Konferenssin aikana ja sen jälkeen saimme yhteistyökumppaneiltamme erinomaista palautetta tapahtuman järjestämisestä. Kumppaneitamme puhuttivat vielä toukokuussa 2015 Itävallassa viimeisessä konferenssissa mm. Suomen kirjastoautot, Iisalmen kaupunginkirjaston viihtyisä lastenosasto, kirjastojen erilaiset projektit ja rahoitus (kansallinen, kunnallinen, hankerahoitus), alan koulutus sekä lainsäädäntö ja ohjaus. Erityisesti kumppanimme muistivat Jarmo Saartin työpajan ja sen aikana toisistamme opitut asiat. Konferenssin järjestäminen oli kirjastollemme niin ikään opettavainen kokemus. Vaikka pysyimme aikataulussa ja suunnitelmassamme, tulevaisuudessa voisi olla hyvä ottaa huomioon ohjelman aikataulutus vielä tarkemmin, sillä ison ryhmän siirtyminen ei käy aivan hetkessä. Kaiken kaikkiaan on kuitenkin todettava, että konferenssi sujui erittäin mallikkaasti.

 

Gruntvig-hankkeeseen ja Iisalmen konferenssin kulkuun voi tutustua tarkemmin Library. I Love It! -blogin kautta https://libraryiloveit.wordpress.com/ . Blogin kautta löytyvät lähitulevaisuudessa myös hankkeen aikana syntynyt julkaisu ”Inspired of the Modern Librarian” ja videokooste jokaisen maan kirjastosta ”Through Europe with the Library”. Iisalmen kaupunginkirjaston englanninkielinen esittelyvideo löytyy kokonaisuudessaan kirjastomme YouTube -kanavalta  https://www.youtube.com/watch?v=3O18Myt2KJ8. Edellä mainittujen lisäksi järjestämme kirjastossamme näyttelyn 29.8.2015 ”Panorama of European Libraries”. Olemme omalta osaltamme saaneet ideoita työstettäväksi ja toteutettavaksi hankekumppaneiltamme ja olemme kuulleet, että olemme inspiroineet kumppaneitamme oman kirjastonsa kehittämisessä. Ilman AVI:n tukea Iisalmen konferenssin järjestäminen olisi ollut erittäin haastavaa ja ohjelmasisältö olisi voinut olla hyvin toisenlainen. Avustuksen takia voimme olla ylpeitä hyvin sujuneesta konferenssista ja sen monipuolisesta sisällöstä.

Projektet börjar : 
01/04/2014
Projektet avslutas : 
31/07/2015
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€5 500
Egen finansiering: 
€2 000
Budget sammanlagt: 
€7 500
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€12 933
Egen finansiering: 
€8 933

Statistik:
Utbildningar: 
1kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
49henkilö/person
Antalet evenemang: 
1kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
70henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€4 000

Hanke on kokonaisuudessaan hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2014, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2014