Liekeissä Suomen kirjallisuushistoriasta: oppisisällöt eläviksi ysiluokkalaisille
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Foto Joni Virtanen
Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Isokatu 3
67100
Kirjaston puhelin : 
040-806 5124
Kirjaston sähköposti : 
kokkolan.kirjasto@kokkola.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Klm
Y-tunnus : 
0179377-8
Yhteyshenkilön nimi : 
Kati Salmén
Puhelin : 
040-806 5233
Sähköposti : 
kati.salmen@kokkola.fi
Kuvaus : 

Suomen kirjallisuushistoria on yläkoulun yhdeksännellä luokalla laaja aihekokonaisuus. Uuden OPS:n hengessä sen oppisisältöjen omaksuminen voidaan toteuttaa uudella tavalla. Tämän hankkeen tarkoituksena on Lohtajan kirjaston sekä Lohtajan yläkoulun äidinkielen opettajan ja 9. luokan oppilaiden kesken toteuttaa Suomen kirjallisuushistorian opiskelu tavalla, jossa kirjasto ja uusi tekniikka ovat tiiviisti tukemassa oppilaiden monilukutaidon kehittymistä. Suomen kirjallisuushistoriaa opiskellaan projektiluontoisesti: välillä koululla omaa tuotosta tehden (mm. tabletin avulla) ja välillä kirjastolla erilaisissa työpajoissa. Kirjasto hankkii Sanataidekoulu Santusta (tai Lukukeskuksesta) vetäjän, joka pitää sanataidepajaa oppilaille. Toiseen työpajaan kirjasto kutsuu jonkin nykykirjailijan vieraaksi. Kirjavinkkaustyöpajassa kirjasto järjestää oppilaille elämyksellistä kirjavinkkausta Suomen kirjallisuushistorian mielenkiintoisista kirjoista ammattikirjavinkkarin toimesta. Lisäksi oppilailla on luonnollisesti kirjaston tarjoamat fyysiset ja verkossa olevat resurssit käytettävissä projektin aikana. Hankkeen painopistealue tulee olemaan vuonna 2017, jolloin Suomi täyttää 100 vuotta ja kulttuurilaitokset järjestänevät runsaasti Suomen kulttuurihistoriaan liittyviä tilaisuuksia, joihin opiskelijat voivat ottaa hankkeen puitteissa paremmin osaa. Suomen kirjallisuushistoriaa tehdään tutuksi teatterivierailulla, jossa oppilaille tutusta Suomen kirjallisuushistorian klassikosta on tehty teatteriversio. Tätä teatterikokemusta voidaan verrata lukemisen tuottamaan kokemukseen tai päinvastoin. Hankkeen tavoitteena on, että ysiluokkalaiset saavat Suomen kirjallisuushistorian oppisisällöt haltuun uudella ja elävällä tavalla ja että he käyttävät nykytekniikkaa luontevana osana omaa oppimistaan. Tavoitteena on myös testata malleja, millä tavalla kirjasto voi aiempaa näkyvämmin olla mukana uuden OPS:n esiin nostaman monilukutaidon edistäjänä. Hankkeessa saatuja kokemuksia voidaan hyödyntää tulevina vuosina kirjallisuushistoriaa opiskeltaessa sekä levittää parhaita käytänteitä muihin oppiaineisiin sekä muihin kouluihin.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Lohtajan yläkoulu, Lasten ja nuorten sanataidekoulu Santtu, Kokkolan kaupunginteatteri
Aloituspäivämäärä : 
01/09/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€3 200
Oma rahoitus yhteensä: 
€400
Budjetti euroissa yhteensä: 
€3 600
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€0

Myönnettävät avustukset ovat harkinnanvaraisia. Perustelumuistio: http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016

 
okm
avi