Liikuntavinkkaus -nuoret mukaan kirjaston kehittämiseen
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Juuan kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Poikolantie 1
83900
Kirjaston puhelin : 
040 104 2904
Kirjaston sähköposti : 
juuan.kirjasto@juuka.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Juuka
Y-tunnus : 
0168654-2
Yhteyshenkilön nimi : 
Iina Aaltonen
Puhelin : 
040 104 2470
Sähköposti : 
iina.aaltonen@juuka.fi
Hankkeen tavoite: 

Tavoitteenamme on saada nuoret ja nuoret aikuiset tutustumaan tarkemmin kirjastoon ja sen palveluvalikoimaan sekä antamaan palautetta/kritiikkiä palveluidemme ja tilojen käytön kehittämiseksi. Lisäksi haluamme vahvistaa kuntamme vapaa-aikakentän yhteistyötä.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Osallistujat / tilaisuus
Palautteen määrä 
Toteutuneet ehdotukset 

 

 

Kuvaus : 

Tässä hankkeessa lähdemme hakemaan yhteyttä juukalaiseen nuorisoon liikunnan ja urheilun, myös elektronisen urheilun avulla. 

Hankinnat

Hankimme kirjastoomme lainattavia liikuntavälineitä. Jo nyt meiltä voi lainata frisbeegolf-settejä mutta haluamme laajentaa valikoimaa. 

Kirjastoon hankitaan asiakkaidemme käyttöön hiljainen kuntopyörä, jota polkien lukeminenkin sujuu. 

Elektronisen urheilun harrastamista varten hankimme kirjastoon pelikonsolin. 

Tapahtumat 

Hankintojen tiimoilta järjestämme yhteistyössä nuoriso- ja liikuntapalveluiden kanssa tiedotus- ja esittelytapahtuman jossa liikunnanohjaaja neuvoo välineiden oikeaa käyttöä. Samalla esille pääsee myös kirjaston liikunta-aiheinen kirja/dvd -aineisto. Tähän Liikuntavinkkaukseen kutsumme mukaan myös kuntamme liikuntaseurojen edustajia.

Tapahtumajärjestämisessä haluamme kokeilla myös yökirjasto-toimintaa. Tässäkin käytämme Liikuntavinkkausta ohjelman runkona. Mahdollisesti myös jumppa tai joogatuokio. Mukaan otetaan myös kulttuurin osiona esim. musiikki tai muu sopiva esitys. Illan aikana tarjoillaan myös iltapalaa ja vihitään pelikonsoli käyttöön.

Lopuksi

Toteutamme mainitut hankinnat ja järjestämme vähintään kaksi tapahtumaa. Nuoret pyydetään mukaan heti hankkeen alkuvaiheessa. Toiveemme on, että hankkeen kuluessa saamme nuorilta hyviä toteuttamiskelpoisia ajatuksia kirjaston kehittämisestä yhä enemmän heidän tarpeitaan vastaavaksi. Toisin sanoen, toivomme hankkeen elävän ja muotoutuvan toteuttajiensa näköiseksi sen kuluessa. Lisäarvona hankkeen sisällöstä pääsee hyötymään koko kirjaston henkilökunta. Liikuntahan parantaa työhyvinvointia.

Mahdollinen avustus tullaan käyttämään henkilökunnan palkkoihin, tapahtumien järjestämiseen (mm. esiintyjien kuluihin), mainontaan ja yllä esitettyihin hankintoihin.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Juuan kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut
Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Tässä hankkeessa lähdimme hakemaan yhteyttä juukalaiseen nuorisoon liikunnan ja urheilun, myös elektronisen urheilun avulla. 

Hankinnat

Budjetin pienennyttyä luovuimme suunnitellun kuntopyörän hankinnasta ja panostimme lainattaviin liikuntavälineisiin.

Olimme suunnitelleet myös pelikonsolin hankintaa. Hankeaikana sellainen kuitenkin ostettiin viereiseen lukion tilaan joten katsoimme, ettei kahdelle ole tarvetta. Näin suurempien hankintojen sijaan keskityimme itse toimintaan.

Tapahtumat 

Järjestimme yhden hyvinvointitapahtuman ja yhden yö/iltakirjastotapahtuman.

Toiminnasta

Kohdeyleisöä tavoiteltiin suoraan -harrasteryhmän välityksellä. Koulun, etupäässä opettajien kautta ja nuorisotoimen, liikuntatoimen sekä nuorisovaltuuston kautta. Toimivimmaksi tässä hankkeessa osoittautui nuoriso - liikunta - nuorisovaltuusto - kirjasto -yhteistyö.

Avustus käytettiin henkilökunnan palkkoihin, tapahtumien järjestämiseen ja mainontaan.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Järjestimme etupäässä nuorisolle suunnatun mutta kuitenkin kaikille avoimen iltakirjastotapahtuman. Nuorisotoimi toi tapahtumaan pelikonsolin ja liikuntateemaisia pelejä. Yhdessä liikuntatoimen edustajan kanssa illan aikana toteutettiin liikunnallisia kilpailuja ja pelejä. Toteutimme myös huonepakopelin useille joukkueille illan aikana. Pakohuone oli menestys ja toiveena on saada se toteutettua uudelleen. 

Tavoitteenamme oli avata kirjastoa tilana muutenkin kuin varsinaisessa kirjastokäytössä ja tässä onnistuttiin. Vaikkakaan kovin monia kehittämisehdotuksia emme yhteistyön tiimoilta saaneet, saimme kuitenkin positiivista palautetta tiloistamme ja kiinnostusta myöhemmällekin tapahtumakäytölle on. Meille oli helppo tulla, tavoitimme nuoret erittäin hyvin ja he viihtyivät tilaisuuden loppuun eli puoleenyöhön asti. Lisäksi tiivistyvä yhteistyö vapaa-aikasektorin kesken antoi henkilökunnalle uutta virtaa.

Liikunta aiheena oli ehkä hieman hankala kirjastoympäristössä toteuttaa. Lainattavia liikuntavälineitä kuitenkin hankimme ja niiden valinnassa saimme hyvin tukea kuntamme liikuntatoimijoilta. Talvivälineenä kokoelmaamme kuuluu nyt lumikenkiä ja ne ovat kaiken ikäisten asiakkaiden suosiossa. Kesävälineiden valinnassa keskityimme rakennuksemme lähistöllä sijaitsevan nuorison suosiossa olevan lähiliikunta-alueen pelikenttiin ja hankimme kaikkien alueella pelattavien lajien pelivälineet (jalkapallo, lentopallo, salibandymailat, pingismailat jne.)

Toinen järjestämistämme tapahtumista oli enemmän hyvinvointiin ja ravitsemukseen keskittyvä avoin keskustelutilaisuus. Se saavutti jonkin verran nuoria aikuisia mutta enemmän kuitenkin aikuisväestöä. Nuorison saaminen keskusteluyhteyteen kirjaston kanssa suoraan koettiin hankkeen aikana muutenkin haastavaksi. Jatkossa tulemmekin keskittymään yhteistyöhön nuorisotyöntekijän ja nuorisovaltuuston kanssa. Heidän avullaan lähestyminen helpottui.

Jatkotoimenpiteet: 

Koulun ja kirjaston yhteistyö on ollut jatkuvaa. Nyt pyrimme pitämään myös vapaa-aikalohkon yhteistyön tiiviinä. Näin toivottavasti saavuttaisimme nuoret asiakkaamme myös heidän vapaa-ajallaan eikä ainoastaan koulutyön kautta.

Aloituspäivämäärä : 
07/05/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€3 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€6 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€3 112
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 112
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
2kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
90henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€2 000

Avustusta ei saa käyttää liikuntavälineiden hankintaan. Muilta osin hanke on hakuehtojen mukainen ja avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2017, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017

 
okm
avi