Limingan omatoimikirjasto
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Limingan kirjasto
Kirjaston osoite : 
Liminganraitti 5
91900
Yhteyshenkilön nimi : 
Sanna Maria Näätänen
Puhelin : 
0505236361
Sähköposti : 
sanna.naatanen@liminka.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on parantaa kirjastopalvelujen saavutettavuutta lisäämällä kirjaston aukioloaikoja nykyisestä. Limingan pääkirjasto on tällä hetkellä auki ma – to klo 11-19 ja perjantaisin klo 10- 16. Kirjaston asiakkailta saadun palautteen perusteella kirjaston aukioloajat eivät ole riittävät. Omatoimitekniikka mahdollistaisi aukioloaikojen laajentamisen ensisijaisesti viikonlopuille ja pidentäisi arki-iltojen aukioloja.
Limingan kirjaston lainausluvut sekä asiakaskäynnit ovat pysyneet viime vuosina hyvällä tasolla. Molemmissa tunnusluvuissa Limingan kirjasto on maan keskiarvon yläpuolella. Lainaustoiminta on siis kirjastossa vilkasta, johtuen osittain kunnan nuoresta ikäjakaumasta. Omatoimitekniikka parantaisi palvelujen saavutettavuutta myös heille, joille arkipäivisin kirjastossa vierailu on aikataulullisesti haastavaa.

Haemme hankerahaa omatoimikirjaston vaativan tekniikan toteutukseen Limingan pääkirjastolle. Varsinainen tekniikka ja laitteistot hankitaan Limingan kirjaston omarahoituksella. Hankerahaa käytetään omatoimitekniikan vaatimiin sähkötöihin, kaapelointeihin, omatoimimahdollisuuden markkinointiin sekä henkilökunnan ja asiakkaiden koulutukseen.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Omatoimikirjaston vaikutuksia mitataan omatoimiaikana tapahtuneiden kirjastovierailujen ja lainaus- ja palautustoimintojen määrällä.
Omatoimikirjaston toiminnasta tehdään asiakastyytyväisyyskysely puoli vuotta käyttöönoton jälkeen.

Kuvaus : 

Omatoimikirjastotekniikasta tehdään tarjouspyynnöt syksyn 2017 aikana. Marras-joulukuussa 2017 suunnitellaan muut omatoimikirjaston vaatimat toimenpiteet kunnan kiinteistöhuollon ja IT-asiantuntijoiden kanssa.
Talven 2017-2018 aikana toteutetaan omatoimikirjaston vaatimat tekniset toimenpiteet. Omatoimikirjasto avataan yleisölle kevään 2018 aikana.

Aloituspäivämäärä : 
01/01/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€4 784
Oma rahoitus yhteensä: 
€8 410
Budjetti euroissa yhteensä: 
€13 194
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€6 000
 
okm
avi