Linnakankaan itsepalvelukirjasto
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kempeleen kirjasto
Kirjaston osoite : 
Zeppelinintie 1
90450
Kirjaston puhelin : 
050-3169409
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kempele.fi
ISIL-tunnus : 
Fi-Kempe
Y-tunnus : 
0186002-9
Yhteyshenkilön nimi : 
Anne Toppari
Puhelin : 
050-4636457
Sähköposti : 
anne.toppari@kempele.fi
Hankkeen tavoite: 

Kempeleessä on kaksi kirjastoa ja Linnakankaan alue on kasvava ja kehittyvä Kempeleen alue, jossa ei ole kirjastoa. Kunnassa ei ole itsepalvelukirjastoa käytössä ja jos pystyisimme sellaisen perustamaan, se mahdollistaisi entistä laajemmat ja paremmat palvelut kuntalaisille. Varsinkin lehtien lukemiseen kuntalaiset toivovat pidempää aukioloaikaa. Linnakankaan koulun koulukirjastossa ei ole juurikaan kirjoja ja se on siinä mielessä vajaakäytössä. Toimitamme kouluun kirjoja alueen lapsille kirjapaketteina ja paljon haetaan kirjoja pääkirjastolta lukudiplomin suorittamista varten. Siten olisi hienoa, jos saisimme muutettua koulukirjaston sivukirjastoksi itsepalveluperiaatteella toimien, niin lapset ja aikuisen pääsisivät sinne lainaamaan ja palauttamaan itsenäisesti. Haemme avustusta Linnakankaan koulukirjaston muuttamiseen yleiseksi itsepalvelukirjastoksi. Kirjastolle on valmis ja valoista tila sijoittuen koululla siten, että se mahdollistaa itsepalveluun siirtymisen. Kirjasto palvelisi sekä koulua että olisi avoin kaikille kuntalaisille. Haetulla avustuksella hankkisimme tarvittavat välineet ja laitteet itsepalvelua varten.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Kävijä- ja lainaustilastot.

Kuvaus : 

Kempeleessä on kaksi kirjastoa ja Linnakankaan alue on kasvava ja kehittyvä Kempeleen alue, jossa ei ole kirjastoa. Kunnassa ei ole itsepalvelukirjastoa käytössä ja jos pystyisimme sellaisen perustamaan, se mahdollistaisi entistä laajemmat ja paremmat palvelut kuntalaisille. Varsinkin lehtien lukemiseen kuntalaiset toivovat pidempää aukioloaikaa. Linnakankaan koulun koulukirjastossa ei ole juurikaan kirjoja ja se on siinä mielessä vajaakäytössä. Toimitamme kouluun kirjoja alueen lapsille kirjapaketteina ja paljon haetaan kirjoja pääkirjastolta lukudiplomin suorittamista varten. Siten olisi hienoa, jos saisimme muutettua koulukirjaston sivukirjastoksi itsepalveluperiaatteella toimien, niin lapset ja aikuisen pääsisivät sinne lainaamaan ja palauttamaan itsenäisesti. Haemme avustusta Linnakankaan koulukirjaston muuttamiseen yleiseksi itsepalvelukirjastoksi. Kirjastolle on valmis ja valoista tila sijoittuen koululla siten, että se mahdollistaa itsepalveluun siirtymisen. Kirjasto palvelisi sekä koulua että olisi avoin kaikille kuntalaisille. Haetulla avustuksella hankkisimme tarvittavat välineet ja laitteet itsepalvelua varten. Lainausautomaatti, viivakoodinlukija ja kuittitulostin 4100 € Kulunvalvontajärjestelmä(keskusyksikkö, liitännät ja ohjelmat) 4200 € Ups( kytkin ja ohjainyksikkö) 2500 € Kamerat ja sähköinen ohjaus 3400 € Ovien sähköinen lukitus 3000 € Oma rahoitus: Oma työ 2350 € Sähkötyöt ja kaapelointi 1500 € Koulutukset 1000€

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Linnakankaan koulu
Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Haetulla avustuksella olemme hankkineet tarvittavat välineet ja laitteet itsepalvelua varten: lainaus-/palautusautomaatti, viivakoodinlukija ja kuittitulostin, kulunvalvontajärjestelmä (keskusyksikkö, liitännät ja ohjelmat, Ups( kytkin ja ohjainyksikkö), kamerat ja sähköinen ohjaus, ovien sähköinen lukitus. Oma rahoitus: sähkötyöt ja kaapelointi, koulutukset.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Kirjaston aukioloajoista kertovat ovimainokset ja opasteet, julkaisut sosiaaliseen mediaan.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Olemme saaneet avattua lähikirjaston Linnakankaan alueen oppilaille ja asukkaille. Asukkaiden matka lähimpään kirjastoon on lyhentynyt huomattavasti. Asiakkaat voivat toimia kirjastossa omatoimisesti. Olemme saaneet runsaasti uusia lukijoita ja kirjastonkäyttäjiä. Asiakkailta on tullut paljon positiivista palautetta. Kirjasto on avoinna ma, ke, pe ja la.

Jatkotoimenpiteet: 

Jatkossa kirjasto on avoinna enemmän eli ma-la.

Aloituspäivämäärä : 
07/08/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€17 200
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 850
Budjetti euroissa yhteensä: 
€22 050
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€17 482
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 482
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
0kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
0henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
2kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
75henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€14 000

Katso Perustelumuistio 2016 Hankerekisteristä.

 
okm
avi