Lisää energiaa auringosta ja koko Toenperä vihreämmäksi
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Jenni Kyllönen-Peltoniemi
Toenperän kirjasto
Kirjaston osoite : 
Mutalantie 3 A
79600
Kirjaston puhelin : 
0400 176166
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@joroinen.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Joro
Y-tunnus : 
0207112-8
Yhteyshenkilön nimi : 
Jaana Sopanen
Puhelin : 
+358405554210
Sähköposti : 
jaana.sopanen@joroinen.fi
Kuvaus : 

Toenperän kirjasto (silloinen JJR-kirjasto)  on ollut mukana Kestävä kehityskirjastossa – hankkeessa, jossa tarkoituksena on kehittää ja parantaa yleisten kirjastojen ekologista kestävyyttä tutkimalla kestävän kehityksen toiminnan nykytilannetta, luomalla yhtenäisiä toimintamalleja ja – linjoja, esittämällä kehittämissuunnitelmia sekä kehittämällä ympäristöviestinnän muotoja niin kirjastoalalla kuin eri asiakassegmenteille.

Toenperän kirjasto on jatkanut kirjastotoiminnan ekologisen kestävyyden kehittämistä  Jasso Toenperä vihreämmäksi, energiaa auringosta- hankkeessa, jossa parhaillaan testataan kuinka voidaan tuottaa kirjastoauton sähkölaitteisiin tarvitsema energia aurinkopaneeleilla. Hanke raportoidaan vuoden 2014 lopussa.

Toenperän kirjasto koostuu kolmesta kivijalkakirjastosta ja kirjastoautosta. Kivijalkakirjastojen henkilökunta on kateellisena seurannut  Jasso Toenperän aurinkopaneelien toimintaa ja haluaa myös liittyä kestävän kehityksen etujoukkoihin. Toenperän johtotiimi on juoninut ykkösvaiheen hankesuunnitelman kivijalkakirjastojen aurinkosähköistämiseksi.

Hankkeessa on tarkoitus tuottaa yhteistyössä Lappeenrannan teknisen yliopiston kanssa selvitys Joroisten , Juvan ja Rantasalmen kirjastojen vaatiman sähköenergian tuottamisesta auringopaneelien avulla. Hanke toteutettaisiin tutkimusprojektina, jonka aikana
- tutkitaan tekniset edellytykset ja laaditaan suunnitelma aurinkoenergian hyödyntämiseksi kirjastojen energiantuotannossa sekä kuinka jokaiseen kirjastoon saadaan sähköautojen latauspiste
- esitetään aurinkoenergian tuotannon kustannus-hyötyanalyysi
- tutkitaan kirjastorakennusten kattorakenteet  ja niiden soveltuvuus aurinkoenergian tuotantoon
- etsitään vaiheen kaksi rahoitusta (vaihe kaksi = aurinkoenergian käyttöönotto)
- valmistuu Lappeenrannan teknisen yliopiston diplomityö
ja mahdollisesti maailma pelastuu lisää!

Hankehakemusta varten  Jaana Sopanen on ollut yhteydessä Lappeenrannan teknisen yliopiston tutkimusjohtaja Tarja Grönlundiin sekä LUT Energia –laitoksen tutkijaan Tero Ahoseen, joiden arvioihin kustannusarvio perustuu.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT, Joroisten kunnan tekninen toimi, Järvi-Saimaan palvelut Oy
Aiemmat hankkeet: 

Kestävä kehityskirjastossa -hanke

Jasso Toenperä vihreämmäksi, energiaa auringosta -hanke

Aloituspäivämäärä : 
01/03/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€26 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€6 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€32 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
 
okm
avi