Lisää näkyvyyttä, kiitos!
Vuoden 2016 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Porvoon kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Papinkatu 20
06100
Kirjaston puhelin : 
(019) 520 2418
Kirjaston sähköposti : 
paakirjasto@porvoo.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Pom
Y-tunnus : 
1061512-1
Yhteyshenkilön nimi : 
Kaisa Tolonen
Puhelin : 
(019) 520 2421
Sähköposti : 
kaisa.tolonen@porvoo.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on houkutella musiikkiosastolle uusia asiakkaita musiikkitapahtumien avulla.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tapahtumissa kävijöiden määrä.

Kuvaus : 

”Ai, teillä on asiakastiloja toisessakin kerroksessa. Kymmenen vuotta olen kirjaston palveluja käyttänyt, ja vasta nyt tämän huomasin.” kertoi eräskin kirjastomme 2. kerroksen musiikkiosastolle saapunut asiakas. Musiikkiosaston tilat ovat hyvät ja se sijaitsee hienolla paikalla, mutta valitettavasti asiakkaiden huomaamattomissa. Kirjastoon tullessa asiakkaan silmien eteen avautuu näkymä 1. kerroksen palvelupisteen ja lainattavan aineiston lisäksi 2. kerroksen henkilökunnan työtiloista asiakastilojen jäädessä korkealle selän taakse. Osastolle tuovat raput sijaitsevat nekin syrjässä, kuten myös rappujen luona sijaitseva kiinteä opastetaulu. Pyydämme osaston ja sen toiminnan näkyvyyden lisäämiseksi vetoapua valtakunnallisesti tunnetuilta muusikoilta. Järjestämme osastolla muusikkovierailuja, joiden toivomme tuovan paikalle myös heitä, jotka eivät ole osastolla ennen käyneet tai ovat kenties unohtaneet sen olemassaolon. Tavoitteemme on saada uusia, aktiivisesti osaston monipuolisia palveluja käyttäviä asiakkaita ja saada jo osaston asiakkaina olevat käyttämään palveluja jatkossakin. Haluamme tukea ja kehittää perinteisiä ja laadukkaita musiikkipalveluja tekemällä musiikkitapahtumista pysyvän osan osaston toimintaa. Hankkeen yhteydessä testaamme osastolla yhdessä asiakkaiden kanssa uuden tapahtumapaikan erilaisia tila- ja toimintaratkaisuja. Asiakkaat saavat mm. antaa tapahtumapaikalle nimen järjestämämme nimikilpailun kautta. Toisen kerroksen palvelujen tavoitettavuuden parantamiseksi suunnittelemme selkeän, näyttävän ja siirrettävän opastetaulun 1. kerrokseen. Opastetaulun suunnittelusta vastaa kirjastomme graafikko. Haettava avustus sisältää muusikoiden sekä haastattelijoiden palkkiot sivukuluineen. Kirjasto vastaa opastetaulun suunnittelusta ja teettämisestä, vierailujen toteutuksesta ja mainonnasta sekä hallinnoinnista.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hankkeen tarkoituksena oli houkutella muuten niin kovin hiljaiselle musiikkiosastolle uusia kävijöitä tapahtumien avulla. Hankkeen alussa päätimme luottaa paikallisien artistien vetovoimaan ja totesimme tämän hyväksi lähestymistavaksi myös hankkeen edetessä. Miltei kaikki artistit olivat siis porvoolaisia tai porvoolaislähtöisiä. Tapahtumia järjestettiin yhteensä 7 kappaletta ja ne keräsivät yhteensä 235 (fyysistä) kävijää. Suurimman yleisön keräsi Idolsissakin esiintynyt Leevi Salonen. Hankkeen aikana päädyttiin hankkimaan myös striimauksen mahdollistava laite, jonka avulla Mr. Fastfinger Trion keikkaa pystyi seuraamaan livenä kirjaston Facebookissa. Striimauskertoja kertyi jopa 653. Jatkossa tapahtumien lähettäminen myös livenä verkossa on entistä tärkeämpää ja se koettiin hyvänä lisäpalveluna asiakkaille. Hankerahoilla teetettiin myös helposti siirreltävä ja vaihdettava roll up, jonka ulkoasun suunnitteli kirjastomme graafikko. Roll up kertoo selkeästi, että taide- ja musiikkiosasto sijaitsee toisessa kerroksessa ja se sijoitettiin osastolle menevien portaiden läheisyyteen. Pysyvän tapahtumapaikan nimikilpailua ei koettu tarpeelliseksi, sillä kirjastossa on meneillään tilasuunnitteluprojekti, joka toteutuessaan saattaa vaihtaa jopa nykyisten osastojen paikkoja ja myllertää kaiken uusiksi.   

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Tapahtumista saatiin poikkeuksetta hyvää palautetta asiakkailta ja säännöllinen musiikkitarjonta kirjastossa koettiin tarpeelliseksi. Tapahtumissa esiintyneistä artisteista osa oli ensimmäistä kertaa keikalla kirjastossa eikä ollut osannut mieltää sen edes olevan mahdollista aiemmin. Myös osaston akustiikkaa kehuttiin. Yhdessä artistien kanssa totesimme puoliakustisten keikkojen toimivan tilassa parhaiten. Tapahtumat houkuttelivat paikalle myös sellaisia asiakkaita, jotka eivät ole aiemmin osastolla käyneet. Toiveissa on, että he myös jatkossa löytävät osastolle. Tapahtumiin osallistuneiden ikähaarukka oli käytännössä vauvasta vaariin. Leevi Salonen houkutteli eniten teini-ikäisiä, kun taas Bob Dylan -aiheinen keskustelu- ja livemusailtama kiinnosti eniten keski-ikäisiä. Tapahtumissa otettiin huomioon myös Porvoon kaupungin kielirakenne: yksi tapahtumista oli täysin ruotsinkielinen ja yksi kaksikielinen.

Jatkotoimenpiteet: 

Musiikkitapahtumia tulisi edelleen järjestää säännöllisesti ja erityisesti striimausta hankittujen laitteiden avulla tulisi jatkossa harrastaa entistä enemmän. Fyysisten äänitteiden lainaamisen edelleen vähentyessä tulisi löytää uusia keinoja tavoittaa asiakkaita, jotta he löytäisivät musiikkiosaston palvelut.

Lisätietoa: 

Hankkeen aikana päädyimme hankkimaan 339 euron arvoisen striimauslaitteen, joka mahdollistaa tapahtumien seuraamisen myös kotisohvalta tai periaatteessa mistä tahansa älylaitteen avulla. Mielestämme laite tuo osastolle ja koko kirjastolle lisää näkyvyyttä ja on ehdottomasti tarpeellinen myös tulevaisuudessa. Niinpä toivomme laitteen osittaista maksattamista hankevaroista, vaikka sen tarpeellisuutta ei hankkeen hakuvaiheessa oltu osattu ajatella.

Aloituspäivämäärä : 
01/08/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/03/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€6 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 850
Budjetti euroissa yhteensä: 
€7 850
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€3 198
Oma rahoitus yhteensä: 
€198
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
7kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
235henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€3 000