Lisää saamen kieltä kirjastoihin
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Rovaniemen kaupunginkirjasto - Lapin maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Jorma Eton tie 6
96100
Yhteyshenkilön nimi : 
Mikko Antero Paajala
Puhelin : 
040 576 2604
Sähköposti : 
mikko.paajala@rovaniemi.fi
Hankkeen tavoite: 

Rovaniemen kaupunginkirjasto hakee avustusta kokoaikaisen sisältötuottajan työhön saamenkielisten tapahtuma- ja digipalvelujen tuottamiseksi vuosina 2018-2019.  

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Järjestättävien tapahtumien ja niihin osallistuneiden määrä. 

Kuvaus : 

Palkataan kokoaikainen sisältötuottaja saamenkielisten tapahtuma- ja digipalvelujen tuottamiseksi keväällä 2018 vuoden 2019 loppuun. Saamelaisen alkuperäiskansan kulttuurin tuntemus ja osaaminen on kielitaidon ohella tärkeä edellytys työn onnistuneelle toteuttamiselle. Tuottaja toimisi Rovaniemen kaupunginkirjaston organisaatiossa saamelaisen erikoiskirjaston vastaavan kirjastonhoitajan kanssa läheisessä yhteistyössä.

Jutaava-hankkeessa ideoitiin hyviä sisältöjä ja käytäntöjä, joista osa jäi odottamaan toteutustaan. Teknologinen kehitys luo jatkuvasti uusia mahdollisuuksia ja edellytyksiä esittää saamen kieliä ja kulttuuria kiinnostavasti erilaisilla sovelluksilla ja alustoilla. Tuottajan tehtävä on myös seurata ja rakentaa yhteistyötä alkuperäiskansa- ja saamelaiskirjastojen hakevaan toimintaan Pohjoismaissa. Sisällöntuottajan työ vaatii rohkeaa yhteyksien rakentamista.

Jutaava-hankkeessa toteutetut verkkosisällöt ovat käytettävissä Lapin verkkokirjaston kautta. Sisällöt ovat kuitenkin vajaakäytössä, sillä niistä tiedottaminen ja niiden markkinointi jäi Jutaava-hankkeessa tekemättä. Näin jo tehtyjen sisältöjen hyödyntäminen kohderyhmissä valtakunnallisesti vaatii työtä. Verkkosisällöt vaativat myös kiinnostavia, sisältöjen käyttöön ohjaavia ”opaspolkuja”.

Tapahtumatuotanto- ja verkkosisältö/digityössä lähtökohtana toimii Lapin kirjastojen yhteinen strategia, jossa painotetaan äidinkielen lukutaitoa, osallistamisesta ja kirjastohenkilökunnan omaa osaamista. Nämä kolme tavoitetta ovat hyviä tavoitteita myös saamen kielissä ja saamenkielisessä kirjastotyössä.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€73 190
Oma rahoitus yhteensä: 
€17 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€90 190
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€68 000
 
okm
avi