Lisää saamen kieltä kirjastoihin
År 2018 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Rovaniemen kaupunginkirjasto - Lapin maakuntakirjasto
Bibliotekets adress : 
Jorma Eton tie 6
96100
Ansvarsperson : 
Mikko Antero Paajala
Telefonnummer : 
040 576 2604
E-post : 
mikko.paajala@rovaniemi.fi
Projektets målsättning: 

Rovaniemen kaupunginkirjasto hakee avustusta kokoaikaisen sisältötuottajan työhön saamenkielisten tapahtuma- ja digipalvelujen tuottamiseksi vuosina 2018-2019.  

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Järjestättävien tapahtumien ja niihin osallistuneiden määrä. 

Projektbeskrivning : 

Palkataan kokoaikainen sisältötuottaja saamenkielisten tapahtuma- ja digipalvelujen tuottamiseksi keväällä 2018 vuoden 2019 loppuun. Saamelaisen alkuperäiskansan kulttuurin tuntemus ja osaaminen on kielitaidon ohella tärkeä edellytys työn onnistuneelle toteuttamiselle. Tuottaja toimisi Rovaniemen kaupunginkirjaston organisaatiossa saamelaisen erikoiskirjaston vastaavan kirjastonhoitajan kanssa läheisessä yhteistyössä.

Jutaava-hankkeessa ideoitiin hyviä sisältöjä ja käytäntöjä, joista osa jäi odottamaan toteutustaan. Teknologinen kehitys luo jatkuvasti uusia mahdollisuuksia ja edellytyksiä esittää saamen kieliä ja kulttuuria kiinnostavasti erilaisilla sovelluksilla ja alustoilla. Tuottajan tehtävä on myös seurata ja rakentaa yhteistyötä alkuperäiskansa- ja saamelaiskirjastojen hakevaan toimintaan Pohjoismaissa. Sisällöntuottajan työ vaatii rohkeaa yhteyksien rakentamista.

Jutaava-hankkeessa toteutetut verkkosisällöt ovat käytettävissä Lapin verkkokirjaston kautta. Sisällöt ovat kuitenkin vajaakäytössä, sillä niistä tiedottaminen ja niiden markkinointi jäi Jutaava-hankkeessa tekemättä. Näin jo tehtyjen sisältöjen hyödyntäminen kohderyhmissä valtakunnallisesti vaatii työtä. Verkkosisällöt vaativat myös kiinnostavia, sisältöjen käyttöön ohjaavia ”opaspolkuja”.

Tapahtumatuotanto- ja verkkosisältö/digityössä lähtökohtana toimii Lapin kirjastojen yhteinen strategia, jossa painotetaan äidinkielen lukutaitoa, osallistamisesta ja kirjastohenkilökunnan omaa osaamista. Nämä kolme tavoitetta ovat hyviä tavoitteita myös saamen kielissä ja saamenkielisessä kirjastotyössä.

Projektet börjar : 
01/04/2018
Projektet avslutas : 
31/12/2018
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€73 190
Egen finansiering: 
€17 000
Budget sammanlagt: 
€90 190
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€0
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€68 000