Lisää tietoja ja toimintaa – osaamisen jakamista ja uuden oppimista
År 2016 RFV-ansökan   (Ej finansiering)


Haapajärven kirjasto
Bibliotekets adress : 
Kauppakatu 19
85800
Bibliotekets telefonnummer : 
044-4456207
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@haapajarvi.fi
ISIL-kod : 
Fi-Hapja
FO-nummer : 
0209756-3
Ansvarsperson : 
Kirsi Nahkanen
Telefonnummer : 
044-4456 206
E-post : 
kirsi.nahkanen@haapajarvi.fi
Projektbeskrivning : 

Kirikirjastojen alueen kirjastot ovat pieniä. Kirjastomaailman muutosvauhti on entistä kovempi ja samalla koulutuksen tarve suurempi. Koska henkilökuntaa on vähän, on jokaisen työntekijän osattava vastata kirjastotyön haasteisiin sekä muuttuvaan toimenkuvaan. Asiakaspalvelu ja asiantuntijatyön jatkuva lisääntyminen on otettava huomioon myös täydennyskoulutuksessa. Koska työnkuva muuttuu kokoajan, työhyvinvointiin liittyvää koulutusta ja työkaluja, jotka auttavat työssäjaksamista tarvitaan koko ajan enemmän ja enemmän. On tärkeää että työntekijät tukevat toisiaan ja että työyhteisö on sellainen jossa ihmiset viihtyvät, innostuvat, luovat uutta ja tekevät omasta tahdostaan muutakin kuin minimivaatimuksen. Vastaaminen näihin osaamishaasteisiin edellyttää osaamisen jatkuvaa kehittämistä. Täydennyskoulutuksiin osallistuminen ei riitä yksin tyydyttämään moninaisia osaamistarpeita, vaan moni asia on opittava työssäoppimisen keinoin ja olemassa olevaa osaamista jakamalla. Hankkeen avulla pyritään tukemaan myös tätä osa-aluetta, joka välillä jää liian vähälle huomiolle. Tavoitteena on edelleen vahvistaa kirjastohenkilöstön valmiuksia muuttuvassa toimintaympäristössä ja monipuolisessa asiakaspalvelutyössä sekä lisätä alueen kirjastojen yhteistyömuotoja. Kirjastoaineistojen sisältöjen tuntemus kiinnostaa henkilökuntaa jatkuvasti ja koulutukset ovat olleet suosittuja. Koska kirjastotyö muuttuu yhä enemmän ohjauksen suuntaan ja sisältöihin tutustuttamisen suuntaan, aineistojen sisältökoulutuksen tarve kasvaa kokoajan. On tärkeää tuntea tehtäväkenttä, mitä markkinoi ja minkä parissa tekee töitä. Toiminta: Hankkeessa järjestetään 2 työhyvinvointiin liittyvää koulutuspäivää sekä 2 asiakaspalvelukoulutusta. Lisäksi hankitaan osaamista sisällöntuntemukseen. Hanke kannustaa kevytkyläilyyn, eli tutustumaan naapurikunnan kirjaston toimintaan ja arkeen. Hanke maksaa kyläilijän matkakulut. Viikosta kahteen viikkoon kestävän kyläilyn aikana kyläilijä tutustuu kirjaston palveluihin, toimintoihin ja kokoelmiin. Kyläilyn jälkeen kyläilijä kirjoittaa vierailustaan lyhyen raportin, joissa kertoo kokemuksistaan ja huomioistaan, ja mitkä käytännöt/tavat hän haluaisi viedä omaan kirjastoonsa, ja mitä kehittämisehdotuksia hänellä olisi vierailun kohteena olleelle kirjastolle. Kyläilyn pituus riippuu halukkaista kyläilijöiden määrästä. Työhyvinvointi 2 x 1 koulutuspäivä á 2500 e= 5000 e Asiakaspalvelukoulutus 2 x 1 koulutuspäivää á 2100 e= 4200e Sisällöntuntemus 2 x 1 koulutuspäivää á 1000 e= 2000 e Kyläilyn matkakustannukset 1000e

Samarbetspartner/s: 
Kirikirjastot
Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Kirikirjastot ( Haapavesi, Haapajärvi, Kärsämäki, Siikalatva, Pyhäjärvi, Pyhäntä)

Projektet börjar : 
01/09/2016
Projektet avslutas : 
31/12/2017
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€12 200
Egen finansiering: 
€4 200
Budget sammanlagt: 
€16 400
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€0
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€0

Katso Perustelumuisto 2016 Hankerekisteristä.