Lisäsisältöä älyhyllyyn
Vuoden 2012 AVI-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Luvian kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Lukkarilantie 4
29100
Kirjaston puhelin : 
02 - 5408 186
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@luvia.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Luvia
Y-tunnus : 
0135032-8
Yhteyshenkilön nimi : 
Helena Kuivasniemi-Lehti
Puhelin : 
02 - 5408 186 , gsm 050-3879 123
Sähköposti : 
helena.kuivasniemi-lehti@luvia.fi
Kuvaus : 

Hankkeessa testataan ja rakennetaan uusia sisältöpalveluja aiemmissa hankkeissa toteutetun älyhyllykonseptin päälle. Hanke koostuu kahdesta osasta. Ensimmäisessä osassa toteutetaan uusia pelillisiä käyttötapoja olemassa olevien älyhyllysovellusten, esimerkiksi kirja-arvostelujen ja lisätietovideoiden, pohjalta. Pelillisiä sovelluksia kehitetään käyttäjäkeskeisten menetelmien avulla, tekemällä yhteistyötä esimerkiksi paikallisen koulun kanssa. Yhteistyö ei palvele ainoastaan älyhyllyn kehittämistä vaan mahdollistaa uusien opetusmenetelmien kokeilun ja sitouttaa nuoria käyttäjiä uudella tavalla kirjaston käyttäjiksi. Osahankkeessa voidaan testata esimerkiksi äidinkielen tai jonkun muun oppiaineen opetukseen soveltuvan kirjastopelin toimivuutta.

 

Toisessa osahankkeessa kehitetään kokonaan uutta sovellusta, lukukokemusta rikastavaa sähköistä lukupäiväkirjaa. Vapaaehtoiset käyttäjät osallistuvat kokeiluun, jossa heidän lainaushistoriansa tallennetaan, ja heidän on mahdollista tehdä lyhyitä muistiinpanoja ja arvioita lainaamistaan kirjoista. Lainaushistoria toimii paitsi kirjaston asiakkaiden omana muistin tukena myös välineenä, jonka avulla asiakkaille on mahdollista suositella sellaisia kirjoja tai muita lainattavia tuotteita, jotka ovat laadukkaita ja vastaavat heidän toiveitaan. Palvelun kehittämisessä on asiakkaiden lisäksi myös kirjastohenkilökunta, joka voi tallentaa omia lukupäiväkirjojaan sekä suositella kirjoja asiakkaille.

 

Kummatkin osiot pohjaavat aiempien älyhyllyhankkeiden tekniseen kehitystyöhön ja ohjelmistoihin sekä aiemmissa hankkeissa toteutettuihin käyttäjätutkimuksiin. Kummankin osion työskentelyssä hyödynnetään myös Porin yliopistokeskuksen ja Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijoiden opintoihin kuuluvaa työpanosta.

 

Hankkeen toteutusaika                    1.1.2012 – 31.12.2012

 

Henkilöresursointi:

·    tutkimusapulainen, joka toteuttaa pelikokeilut sekä lukupäiväkirjaan liittyvän käyttäjäkehityksen (TY, digitaalinen kulttuuri)

·    ohjelmoija tai ohjelmoijat, jotka toteuttavat lukupäiväkirjasovelluksen (SAMK tai TTY)

 

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Turun yliopisto, Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Prizztech Oy

Aiemmat hankkeet: 

1. Älyä hyllyyn - Askel tulevaisuuden kirjastoon.

2. Lisää Älyä hyllyyn -hanke.

Aloituspäivämäärä : 
01/01/2012
Lopetuspäivämäärä : 
30/12/2012
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€58 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€15 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€73 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€0
 
okm
avi