Lisätehoa ja joustavuutta asiakaspäätteisiin
Vuoden 2012 AVI-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Karkkilan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 50, Valtatie 26
03600
Kirjaston puhelin : 
09 4258 3668
Kirjaston sähköposti : 
eeva.nikander@karkkila.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Karki
Y-tunnus : 
0127046-7
Yhteyshenkilön nimi : 
Eeva Nikander
Puhelin : 
09 4258 3668
Sähköposti : 
eeva.nikander@karkkila.fi
Kuvaus : 

Avustuksella hankitaan kirjastoon WLAN-tukiasema sekä kolme kannettavaa tietokonetta ja skanneri asiakaskäyttöön. Kirjasto vastaa itse laitteiden asennustöiden ja lisätarvikkeiden kustannuksista.

Kirjaston asiakaspäätteitä uusittiin vuosien 2010-2011 aikana lahjoituskonein sekä ELY-avustusvaroin ja tietoliikenneyhteyksiä nykyaikaistettiin hankkimalla kirjastoon avoin langaton laajakaistaverkko. Näiden uudistusten ansiosta tietokoneiden käyttö on huomattavasti lisääntynyt. Asiakaskäyttöön tarkoitettuja internetpäätteitä on kirjastossa nykytilanteessa viisi eli edelleen neljä vähemmän kuin Kirjastopoliittisen ohjelman (2001) suositus, yksi pääte 1000 asukasta kohden.

Kannettavat tietokoneet hankitaan käytettäväksi sekä kirjastonkäytön opetuksessa että tuomaan joustavuutta asiakaspäätteiden käyttöön. Opetuskäytössä laitteistoa voidaan hyödyntää tilanteen mukaan eri puolilla kirjastoa. Asiakaskäyttöön lainattavina lisäpäätteinä kannettavat laitteet takaavat kaikille halukkaille pääsyn internetpalveluiden ääreen myös kirjaston ruuhka-aikoina. Lisäksi asiakkaat pystyvät valitsemaan kannettaville laitteille kirjaston tiloista tarkoituksenmukaisia ja mukavia työskentelypaikkoja, esim. jos ryhmätyöskentelyn ei haluta häiritsevän muita kirjastonkäyttäjiä.

Asiakaspäätteiden ja asiakkaiden omien kannettavien laitteiden käytön lisääntyessä kirjaston langattomalta verkolta vaaditaan lisää tehoa, joten toinen WLAN-tukiasema on tarpeen nopean ja vakaan yhteyden takaamiseksi. Vahvempi, koko kirjaston tilat kattava verkko myös mahdollistaa asiakaspäätteiden sijoittelun joustavammin rauhallisempiin, käyttäjien yksityisyyden kannalta edullisempiin paikkoihin internetyhteyden toimivuudesta tinkimättä.

Skannerin hankinta monipuolistamaan kirjaston palveluja on ajankohtainen asiakkaiden toistuvien tiedustelujen perusteella.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Hankkeen yhteydessä on tuotettu tiedotus- ja ohjemateriaaleja uusien palvelujen käyttöönottoon liittyen: langattoman verkon, skannerin ja tablettitietokoneiden käyttöön.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Lähtötilanne

Lisätehoa ja joustavuutta asiakaspäätteisiin -hanke on jatkonhanke vuosina 2010-11 toteutetulle Kirjaston asiakaspäätteiden uusiminen –hankkeelle, jolla uudistettiin kirjaston asiakastietokoneita ja perustettiin kirjastoon langaton verkko. Avustusta haettaessa Karkkilan kaupunginkirjastossa oli yleisessä internetkäytössä yhteensä 5 pöytätietokonetta sekä asiakkaiden omien laitteiden käyttöä varten langaton verkko, jonka kattavuudessa oli kuitenkin ilmennyt puutteita. Nyt toteutetun hankkeen avulla haluttiin vahvistaa langatonta verkkoa ja tarjota asiakkaille joustavampia pääteratkaisuja hankkimalla kirjastoon kannettavia atk-laitteita. Lisäksi hankintalistalla oli asiakaspalautteissa usein toivottu skanneri.

Toimenpiteet ja hankinnat

Kirjaston langaton verkko uudistettiin hankkeen alkajaisiksi keväällä 2012. Tästä hankeavustuksella kustannettiin lopulta vain päätteisiin tarvittavat wlan-sovittimet, sillä Karkkilan kaupungin tietohallinnosta tuolloin vastannut Liikelaitoskuntayhtymä Puhti tarjosi varsinaisen wlan-tukiaseman asennuksineen hyvityksenä pitkään viivästyneistä muista töistä. Langaton verkko toimii nyt koko kirjaston tiloissa, myös kokous- ja ryhmätyöhuoneissa, mitä rauhallisia työskentelytiloja etsineet asiakkaat ovat erityisesti kiitelleet. Langattoman verkon laaja kattavuus palvelee myös kirjaston omien tilaisuuksien järjestämistä ja mahdollistaa tilojen monipuolisemman käytön.

Eri vaihtoehtoja kannettavien laitteiden hankkimiseksi selvitettiin loppuvuoden 2012 aikana. Tässä ajauduttiin kuitenkin ongelmiin, sillä kirjaston intressinä oli hankkia perinteisten kannettavien tietokoneiden sijasta tablettitietokoneita, joita voisi käyttää peruskannettavaa joustavammin asiakaskäytössä, kirjastonkäytön opetuksessa ja tiedonhaun apuvälineenä. Tablettien hankinnasta ei kuitenkaan päästy tuolloisen tietohallinnon kanssa yksimielisyyteen. Hankeavustuksen käytölle haettiinkin siksi jatkoaikaa seuraavaan kesään, jotta vuoden 2013 alusta kaupungin tietohallinnosta vastaamaan ryhtynyt Kuntien Tiera Oy ehtisi sopia kaupungin kanssa linjauksen tablettilaitteiden käyttöönotosta. Laitteet (Samsungin Android-tabletti ja Applen iPad) hankittiin viimein kesäkuussa 2013.

Asiakkaiden toive skannerista toteutui keväällä 2013, kun asiakaspäätteitä varten hankittiin uusi tulostin, jonka yhteydessä on skanneri ja kopiokone. Samalla hankittiin myös muita asiakaspäätteille kaivattuja tarvikkeita eli jatkokaapeleita internetyhteyden parantamiseksi sekä kuulokkeita.

Toteutuneet kustannukset

Hankinnat
Wlan-antennit 4 kpl               92,03 €
Kuulokkeet 3 kpl                   14,10 €
Usb-jatkokaapelit 3 kpl         11,85 €
Asiakastulostin/skanneri     184,49 €
Tulostimen tarvikkeet            90,32 €
Tablettitietokoneet 2 kpl      657,25 €

Henkilöstökulut
Oma työ                               454,20 €
(30 tuntia, à 15,14 €)    
_____________________________________
Yhteensä                            1504,04 €

Hankeavustus                      1200,00 €
Omarahoitusosuus               304,04 €

Jatkotoimenpiteet: 

Nyt hankeraporttia kirjoitettaessa tablettitietokoneet ovat vielä käyttöönottovaiheessa. Hankkeen vastuuhenkilö perehtyy laitteiden käyttöön ja etenkin kirjaston omien palvelujen (mm. e-kirjojen ja -lehtien) hyödyntämiseen laitteilla, mukauttaa laitteiden asetuksia ja sovelluksia asiakaskäyttöön sopiviksi ja kouluttaa muun henkilökunnan käyttämään laitteita ja opastamaan asiakkaita niiden käytössä. Laitteille laaditaan myös kirjalliset ohjeet käytön aloittamiseen. Käytännössä laitteet tulevat asiakaskäyttöön elokuussa 2013, ja asiakkaille järjestetään opastusta laitteiden käytössä tarpeen mukaan. Myöhemmin syksyllä laitteita aletaan hyödyntää myös kirjastonkäytön opetuksessa.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2012
Lopetuspäivämäärä : 
30/06/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€1 200
Oma rahoitus yhteensä: 
€200
Budjetti euroissa yhteensä: 
€1 400
Haettu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€1 504
Oma rahoitus yhteensä: 
€304

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
0kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
0henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
0kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
0henkilö/person

 
okm
avi