Lisätilaa lapsille + kohtauspaikka nuorille = vetovoimaisempi kirjasto kaikille
Vuoden 2012 AVI-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Karkkilan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 50, Valtatie 26
03600
Kirjaston puhelin : 
09 4258 3668
Kirjaston sähköposti : 
eeva.nikander@karkkila.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Karki
Y-tunnus : 
0127046-7
Yhteyshenkilön nimi : 
Eeva Nikander
Puhelin : 
09 4258 3668
Sähköposti : 
eeva.nikander@karkkila.fi
Kuvaus : 

Avustuksen käyttötarkoitus
Avustus käytetään kirjaston lasten- ja nuortenosaston uudistamiseen ja palautusautomaatin hankintaan vuosien 2012-2013 aikana. Uudistus toteutetaan osana laajempaa, kaupungin osittain rahoittamaa kirjastotilojen kunnostushanketta, jossa tilojen viihtyisyyttä kohennetaan asiakasnäkökulmasta, mm. luomalla erilaisia äänivyöhykkeitä akustisin keinoin ja parantamalla esteettömyyttä kaikkien asiakasryhmien kirjastossa käynnin helpottamiseksi. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 40 000 euroa, josta nyt haettavan avustuksen osuus on 20 000 euroa.

Uudistusten taustat ja toteutus
Yleisten kirjastojen laatusuosituksen (2010) mukaan kirjastotilojen ja –kalustuksen tulee houkutella viihtymiseen, opiskeluun ja työntekoon ja olla helposti muunneltavissa eri tarkoituksiin. Karkkilan kaupunginkirjasto toimii kirjastokäyttöön 1990-luvun alussa saneeratussa Högforsin tehtaan vanhassa konttori- ja varastorakennuksessa. Tuolloin suunniteltu lastenosasto on käymässä vääjäämättä ahtaaksi, eikä nuorille ole kirjastossa tällä hetkellä luontevaa saati mukavaa oleskelu- ja kokoontumispaikkaa, jota voitaisiin markkinoida nuorten omaehtoisen toiminnan ja kirjaston yhteistyökumppaneineen järjestämien tapahtumien areenana. Melko kiinteiden hyllyratkaisujen vuoksi tilojen muunneltavuus ilman huomattavia kustannuksia on heikko.

Kirjastossa on kuitenkin panostettu viime vuosina voimakkaasti lasten ja nuorten lukuharrastuksen edistämiseen ja siihen, että lapset ja nuoret voisivat viettää aikaa kirjastossa lukemassa, tekemässä läksyjä ja pelaamassa erilaisia pelejä. Lisäksi toimintaansa on aloittamassa nuorten kirjastoraati, jossa nuoret pääsevät kehittämään kirjastoa omana toimintaympäristönään. Samantyyppisiä, asiakkaita kirjaston toimintaan osallistavia kehittämishankkeita suunnitellaan myös muille käyttäjäryhmille osana kirjaston 150-vuotisjuhlavuoden tapahtumia. Satsaus tilojen uudistamiseen eri asiakasryhmien toiveita kuunnellen kannattaa, koska kirjaston houkuttelevuudella voidaan kompensoida sen hieman syrjäistä sijaintia ja siten kasvattaa kirjaston käyttöä vuosiksi eteenpäin.

Kirjaston tiloista ja niiden käytöstä on tehty kattava selvitys vuonna 2010 (http://www.karkkila.fi/tiedostot/Dynastia/dyn5web/kokous/20101444-9.HTM), ja vuoden 2011 kuluessa tiloja on tarkasteltu ja tulevaa uudistusta suunniteltu yhdessä kiinteistön omistajan sekä Karkkilan kaupungin tilapalveluiden kanssa. Kaupungin vuoden 2012 investointiohjelmaan on esitetty kirjaston remonttia, jolla mm. parannetaan tilojen esteettömyyttä uusimalla kirjaston vaikeakulkuinen ovi lastenvaunuille ja liikuntaesteisille paremmin soveltuvaksi sekä muutetaan kirjaston akustiikkaa siten, että aikuistenosastosta tulee kirjaston hiljainen vyöhyke. 

Lasten- ja nuortenosastolle suunnitellussa uudistuksessa lisätilaa luodaan siirtämällä lastenosaston vieressä sijaitseva lehtisali aikuistenosaston yhteyteen. Samalla lehtisalin käyttäjät saavat kirjaston asiakaskyselyissä toistuvasti toivotun rauhallisemman paikan. Lehtisalin käyttäjien toiveita kartoitettiin tarkemmin syyskuussa 2011 tehdyssä kyselyssä, ja noin kolmasosa tiloja kommentoineista vastaajista arvosteli nimenomaan tilan levottomuutta ja epämukavuutta.

Lehtisalin siirrolla saatuun lisätilaan järjestetään lasten tietokirjat omaksi selkeäksi osastokseen, jonka käyttäjiksi houkutellaan erityisesti poikia. Osa nykyisistä hyllyistä voidaan kierrättää muokattuina lasten tietokirjahyllyiksi, ja lisäksi hankitaan uusia esittelyhyllyjä tietokirja-aineiston innostavan esillepanon takaamiseksi. Tulevaisuuden muutostarpeita silmällä pitäen hankitaan myös joustavasti siirreltäviä matalia kuvakirja- ja moniviestinvaunuja, joista pienten lasten on myös helpompi etsiä aineistoja kuin nykyisistä hyllyistä. Nuorisolle rajataan tähän asti puuttunut kokoontumis- ja oleskelutila järjestämällä lastenosaston hyllyjä uudelleen ja tähän tilaan hankitaan viihtymiseen houkuttelevat pöytä, tuolit ja valaisin. 

Loppusilauksena luodaan esittelyalue lasten ja nuorten uutuusaineistolle sekä aineistonäyttelyille pienentämällä kirjaston kiinteää palvelutiskiä. Tämän muutoksen sekä palautusautomaatin hankinnan myötä viimeistellään loppuvuodesta 2011 toteutettu, uutuusesittelyalueen ja palvelupisteen toimivuutta parantanut uudistus. 

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2012
Lopetuspäivämäärä : 
30/12/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€20 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€20 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€40 000
Haettu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€0
 
okm
avi