Lisätyn todellisuuden hyödyntäminen kirjastopedagogiikassa
Vuoden 2015 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Espoon kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Leppävaarankatu 9
02070
Kirjaston puhelin : 
0503833730
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto.tapiola@espoo.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Em
Y-tunnus : 
0101263-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Jaana Tyrni
Puhelin : 
0503301762
Sähköposti : 
jaana.tyrni@espoo.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on lisätyn todellisuuden (AR, augmented reality) hyödyntäminen kirjastopedagogiikassa ja asiakaskohderyhmien opastaminen lisättyyn todellisuuteen, sen hyödyntämiseen ja sen erilaisten ilmiöiden ymmärtämiseen.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

-tavoitetut asiakkaat

-saatu palaute

Kuvaus : 

Hankkeen tarkoituksena on lisätyn todellisuuden (AR, augmented reality) hyödyntäminen kirjastopedagogiikassa ja asiakaskohderyhmien opastaminen lisättyyn todellisuuteen, sen hyödyntämiseen ja sen erilaisten ilmiöiden ymmärtämiseen.

 

Hankkeen keskeisiä kohderyhmiä ovat lapset ja nuoret sekä erityisryhmät.

 

Koodaaminen sisältyy vuoden 2016 uuteen opetussuunnitelmaan ja koodauksesta on todennäköisesti tulossa osa kaikkien ikäryhmien matematiikanopintoja. Kirjasto koulujen pitkäaikaisena yhteistyökumppanina haluaa tukea oppilaitoksia myös tässä asiassa.

 

Kirjastolla on mahdollisuus tarjota koodauksen ja lisätyn todellisuuden työpajatyyppiseen, elämykselliseen opetukseen tiloja, laitteita sekä henkilökuntaa, joka voi oppia ja opettaa yhteisöllisesti sekä olla läsnä asiakkaita varten. Kirjaston rooli uudessa tietoyhteiskunnassa on luonteva ja toimintatapa ketterä.

 

Hankkeen toteuttaaksemme tarvitsemme

 • koulutusta henkilökunnalle
 • systemaattisen rakenteen tarjottavalle palvelulle (koulu- ja erityisryhmäyhteistyön systematisointi)
 • erityisryhmille soveltuvia laitteita ja välineitä.

 

Koodaamisen perusperiaatteiden osaaminen on rinnastettavissa luku- ja kirjoitustaitoon.  Lisätyn todellisuuden avulla abstraktista tehdään konkreettista.  Monet vaikeasti ymmärrettävissä ja opittavissa olevat asiat voidaan havainnollistaa ja konkretisoida esimerkiksi koodaamalla, 3D-tulostamalla sekä robotiikan keinoin.

 

Itse tehden oivaltaa parhaiten ympärillä olevan maailman piilotettuja rakenteita, jotka muutoin saattavat olla vaikeasti hahmotettavissa. Lisätty todellisuus auttaa lasta jo varsin nuorena ymmärtämään prosesseja sekä syy- ja seuraussuhteita. Erityisryhmiin kuuluvien kohdalla konkretisoinnin ja havainnollistamisen merkitys korostuu.

Espoossa on ryhdytty toteuttamaan kaikki ikäryhmät kattavaa kirjastopedagogiikkaa ja myös erityisryhmät huomioidaan.

 

Kirjasto tarjoaa avointa opetusta kaikille ikään katsomatta. Oppimistuloksia parantaa itse tekeminen ja yhteisöllinen työskentelytapa. Lasten vanhemmille halutaan tarjota mahdollisuus tutustua lastensa oppimisympäristöön. Vanhempien kiinnostus ja mahdollisesti myös osallistuminen on omiaan tukemaan lasten oppimista.

 

Nyt kasvavat lapset ovat tulevaisuuden kirjaston käyttäjiä ja tekijöitä. Espoon kaupunginkirjasto haluaa tällä hankkeella taata lapsille mahdollisuuden tulevaisuuden hyvinvointiyhteiskunnan rakentamiseen. Hankkeella pyritään turvaamaan erityisryhmien osallistuminen yhteiskunnan toimintoihin myös tulevaisuudessa.

 

 

 

Toteutus:

-        toteutus joka alueella eli 5 alueella x 10 tilaisuutta

-        erityisryhmien opettajat / tilaisuudet kirjastossa: opastajat paikalla, laitteet nähtävissä ja kokeiltavissa/

-        erityisryhmille kaksi kertaa sama asia - eka kerta havainnollistus ja harjoitus ja tokalla kerralla toteutus ja konkretisointi

-         sisältö: koodaus  /3d / lisätyn todellisuuden tuottaminen itse

 

Välineet:

-        erityisryhmille soveltuvat laitteet ja välineet:

-        lapsille ja erityisryhmille soveltuva intuitiivista oppimista tukeva laitteisto / apple - tabletit ja tietokoneet  10 + 10

-        kosketusnäytöllinen iso näyttö / tietokone 2 esim. vanhukset tai vammaiset

-        makerbot 3D tulostimet / helpompia käyttää kuin muut vastaavat markkinoilla olevat 2

-        kuljetuslaatikot jotta saadaan kuljetettua turvallisesti

-        latausarkku ipadeille

 

Henkilöstö:

-        rahaa henkilöstöresurssien hankkimiseen

-        ” 5% väestöstä on todennäköisesti jollakin tavalla lukemisesteisiä”

-        jokaiselle alueelle 5 ryhmää, jokainen ryhmä kaksi kertaa = yhteensä siis 50 tilaisuutta

-        arvioitu työajan käyttö noin 60 päivää - tarvitsemme rahaa kiertueesta ja opetustyöstä aiheutuvien henkilöstövajeiden paikkaamiseen

 

Kirjaston oma osuus

-        taustatyön ja hankkeen valmistelu

-        alueellinen byrokratia ja organisointi

-        kirjasto hoitaa kuljetuksen ja vastaa siitä aiheutuvista kustannuksista

-        kirjaston oman henkilökunnan koulutus

-        tilat ja muut tarvikkeet joita opetuksessa tarvitaan (esim. 3D- tulostusmuovit, paperit)

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hankkeen tarkoituksena on ollut lisätyn todellisuuden (AR, augmented reality) hyödyntäminen kirjastopedagogiikassa ja asiakaskohderyhmien opastaminen lisättyyn todellisuuteen, sen hyödyntämiseen ja sen erilaisten ilmiöiden ymmärtämiseen. Hankkeen keskeisiä kohderyhmiä ovat olleet lapset ja nuoret sekä erityisryhmät.

Koodaaminen sisältyy vuonna 2016 voimaas astuneeseen uuteen opetussuunnitelmaan ja koodauksesta on todennäköisesti tulossa osa kaikkien ikäryhmien matematiikanopintoja. Kirjasto koulujen pitkäaikaisena yhteistyökumppanina haluaa tukea oppilaitoksia myös tässä asiassa. Kirjastolla on mahdollisuus tarjota koodauksen ja lisätyn todellisuuden työpajatyyppiseen, elämykselliseen opetukseen tiloja, laitteita sekä henkilökuntaa, joka voi oppia ja opettaa yhteisöllisesti sekä olla läsnä asiakkaita varten. Kirjaston rooli uudessa tietoyhteiskunnassa on luonteva ja toimintatapa ketterä.

Koodaamisen perusperiaatteiden osaaminen on rinnastettavissa luku- ja kirjoitustaitoon.  Lisätyn todellisuuden avulla abstraktista tehdään konkreettista.  Monet vaikeasti ymmärrettävissä ja opittavissa olevat asiat voidaan havainnollistaa ja konkretisoida esimerkiksi koodaamalla, 3D-tulostamalla sekä robotiikan keinoin. Itse tehden oivaltaa parhaiten ympärillä olevan maailman piilotettuja rakenteita, jotka muutoin saattavat olla vaikeasti hahmotettavissa. Lisätty todellisuus auttaa lasta jo varsin nuorena ymmärtämään prosesseja sekä syy- ja seuraussuhteita. Erityisryhmiin kuuluvien kohdalla konkretisoinnin ja havainnollistamisen merkitys korostuu.

Espoossa on ryhdytty toteuttamaan kaikki ikäryhmät kattavaa kirjastopedagogiikkaa ja myös erityisryhmät huomioidaan. Kirjasto on tarjonnyt avointa opetusta kaikille ikään katsomatta. Oppimistuloksia parantaa itse tekeminen ja yhteisöllinen työskentelytapa. Lasten vanhemmille halutaan tarjota mahdollisuus tutustua lastensa oppimisympäristöön. Vanhempien kiinnostus ja mahdollisesti myös osallistuminen on omiaan tukemaan lasten oppimista.

Toteutus:

-        Hanke toteuttiin työpajoina Espoon kaupunginkirjasto viidellä alueella. Pajojen sisältöinä olivat lisätyn todellisuuden kokeminen ja tuottaminen, koodaus ja 3D-tulostaminen. Osa pajoista oli räätälöity erityisesti erityisryhmille.

-        Kirjastoihin hankittiin pajojen järjestämisen kannalta välttämätöntä välineistöä ja palkattiin palkkiopohjaisesti soveltuvien alojen opiskelijoita toteuttamaan pajoja yhteistyössä vakinaisen henkilökunnan kanssa.  Samalla tekninen osaaminen siirtyi yhdessä tekemisen kautta.

-      Henkilökunnalle myös järjestettiin koulutuksia teemaasta.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Hankkeen konseptista ja ensimmäisestä työpajasta kerrotaan Espoon lastenkirjastotyön blogikirjoituksessa ”Pingviini kämmenellä ja hiiri poskella”http://my.kirjasto.ws/?p=308 Tammikuussa 2016 juuri vauhtiin päässeestä ja Espoon eri alueille suuntautuvasta  hankekiertueesta kerrottiin  myös Educa-messuilla Espoon kaupunginkirjaston pisteellä, missä opettajien kanssa puhuttiin kouluyhteistyöstä ja kirjastopedagogiikan uusista tuulista, mm.  koodauksesta, robotiikasta sekä 3D-tulostuksen ja lisätyn todellisuuden hyödyntämisestä.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

 

  • Espoon kaupunginkirjaston viidellä alueella järjestettiin marraskuun 2015 ja toukokuun 2016 välisenä aikana erityisryhmille 32 työpajaa, joihin osallistui yhteensä 962 osallistujaa. 
  • Työpajoista saatu suullinen palaute on ollut kauttaaltaan positiivista ja sen perusteella voidaan todeta, että erityisryhmien opettajat ja ohjaajat pitivät työpajoja aiheiltaan ja teemaltaan kiinnostavina, merkityksellisinä, oppilaita kannustavina ja voimauttavina sekä opettajien ja ohjaajien omaa työtä tukevina.
  • Hankkeen kohderyhmänä olivat hankehakemuksen mukaan lapset ja nuoret sekä erityisryhmät. Hankkeen käynnistyessä päätettiin painopiste laittaa erityisryhmiin siten, että erityisryhmiksi lasketaan myös kaikki ryhmät, joissa on mukana erityisoppilaita,  integroituja oppilaita, S2-oppilaita, sekä kehitysvammaisten ryhmät, joissa on mukana lapsia, nuoria ja nuoria aikuisia. Tämän ansiosta työpajoihin saatiin runsaasti ryhmiä ja saatiin myös kokemuksia hyvin erilaisista ryhmistä ja erilaisista ”työpajan räätälöintitarpeista”.
  • Hankkeen ansiosta on kirjasto luonut ja vahvistanut eri alueilla yhteyksiä ja verkostoitumista erityisopettajien, erityiskoulujen, kehitysvammaisten palvelukeskusten ja S2-opettajien kanssa. Koulu- ja erityisryhmäyhteistyön systematisointia on toistaiseksi tehty kirjastossa aluevastuullisten lastenkirjastolaisten toimesta alueiden sisällä.
  • Moni erityisryhmä kävi kirjastossa ryhmävierailulla ensimmäistä kertaa ja lähes kaikille (oppilaiden lisäksi opettajillekin)  oli niin 3D-tulostaminen, koodaus, robotiikka kuin kosketus lisättyyn todellisuutteen aivan uusi kokemus.  Jo nyt on erityisryhmien opettajilta tullut pyyntöjä ja tiedusteluja jatkotyöpajoista.
  • S2-esikouluryhmien kiinnostus pajoja kohtaan oli suurta ja tämä johtunee siitä, että esikouluissa ja päiväkodeissa ei uuden tekniikan haltuunotto ole vielä niin pitkällä kuin kouluissa. Mahdollista siis on, että työpaja madaltaa työpajoissa mukana olleiden opettajien ja ohjaajien kynnystä uuden tekniikan soveltamiseen omassa työssään (esim. päiväkodeilla pikkuhiljaa käyttöön otettavilla  ipadeilla).
  • Tärkeä havainto on myös, että esteettömyys vanhoissa kiinteistössä sijaitsevissa kirjastoissa saattaa olla kaukana täydellisestä. Kun työpajaan kutsutaan esimerkiksi pyörätuolilla liikkuvia henkilöitä, on heidät huomioitava työpajan eri toimintapisteitä suunniteltaessa.

  

 • Tapahtumat:

o    Espoon kaupunginkirjaston viidellä alueella järjestettiin työpajoja:§  marras- ja joulukuussa 2015 Sellon kirjastossa 3 työpajaa§  tammikuussa 2016 Tapiolassa 2 työpajaa,§  helmikuussa 2016 Ison Omenan kirjastossa 1 työpaja,§  maalis- ja toukokuussa 2016 Entressen kirjastossa 4 työpajaa ja§  huhti-toukokuussa  2016 Espoonlahden kirjastoissa 22 työpajaa. Yhteensä työpajoja järjestettiin 32. 

 • Tapahtumiin osallistujat:
  • Osallistujia oli:
   • Sellon kirjastossa 64,
   • Tapiolan kirjastossa 21,
   • Isossa Omenan kirjastossa 7,
   • Entressen kirjastossa 64 ja
   • Espoonlahdessa  Kivenlahden, Soukan, Nöykkiön ja Saunalahden kirjastoissa yhteensä 806. (Viime mainittuun osallistujamäärään sisältyvät Nöykkiössä kuuden kouluyhteistyönä järjestetyn teknologiatapahtuman yhteensä 557 osallistujaa; tapahtumiin osallistui koko koulu ja mukana oli myös integroituja, S2- ja erityisoppilaita.

Yhteensä osallistujia oli 962. Espoonlahden kuutta suurta teknologiatyöpajatapahtumaa (joissa yhteensä 557 osallistujaa) huomioimatta:o    osallistujia oli 64+21+7+64+249= 405o    tapahtumia oli 3 + 2 + 1 +4 + 16=26joten osallistujia työpajoissa keskimäärin viitisentoista.  Koulutustilaisuudet ja osaamisen jakaminen:

 • Hankkeen työryhmänä toimi viisi aluevastuullista lastenkirjastolaista Espoon kaupunginkirjastosta. Työryhmän jäsenet kouluttautuivat työpajojen ohjaamiseen osallistumalla apuopettajina oman alueen työpajoja edeltävissä työpajoissa. Ensimmäisten työpajojen konseptia sovellettiin seuraavien työpajojen mallipohjana ja kehiteltiin resurssien puitteissa. Hanke on siis ollut oppimisprosessi ja tekemällä oppimista myös kirjastolaisille.
 • Espoonlahden kirjastoissa järjestettiin - Pulmaario-matematiikkatyöpajoista innostuneina - tämän hankkeen puitteissa myös kuusi osittain matematiikkasisältöistä lisätyn todellisuuden työpajaa erityisryhmille. Näihin työpajoihin palkattiin matematiikkaosuuksia ohjaamaan kaksi Pulmaario-pajoissa aiemmin työskennellyttä ohjaajaa. Nämä ”pulmaariomaustetut” lisätyn todellisuuden työpajat tarjosivat niissä mukana olleille kirjastolaisille tilaisuuden tutustua työpajojen uusiin elementteihin. 
 • HelMet-lastenkirjastolaisille järjestettiin seudullinen koulutus Tarinoita ja tekniikkaa. Seikkailuja lisätyssä todellisuudessa jo ennen Pokémon Go’ta” Sellossa 29.9.2016 klo 13-16.

 Koulutustilaisuuksien osallistujat:
o    Aluevastuullisia lastenkirjastolaisia oli työpajoissa ”työskennellen kouluttautumassa” 5. o    Syyskuun seudulliseen koulutukseen osallistui parikymmentä HelMet- lastenkirjastolaista.

Jatkotoimenpiteet: 
 • Hankkeen päätyttyä 1.11.2016  erityisryhmiä kutsutaan jatkossakin mukaan kirjaston toimintaan, työpajoihin ja erilaisiin tapahtumiin.  
 • Hankevaiheen jälkeen työpajamaisesta toiminnasta, yhdessä ja itse tekemisestä ja monialaisesta ja prosessimaisesta oppimisesta halutaan Espoon kaupunginkirjastoissa mahdollisimman laajalti toteutuva kaikkia lapsia ja nuoria - myös erityisryhmiin kuuluvia - innostava työtapa.
 • Työpajat ovat herättäneet ajatuksen vastaavanlaisten tapahtumien tarjoamisesta myös senioreille sekä maahanmuuttajaperheille.
Aloituspäivämäärä : 
01/09/2015
Lopetuspäivämäärä : 
01/11/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€35 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€38 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€27 202
Oma rahoitus yhteensä: 
€7 202
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
1kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
25henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
32kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
962henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€20 000