Lohikäärmemaa - lukudiplomipeli
Vuoden 2012 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Jyväskylän kaupunginkirjasto - Keski-Suomen maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Vapaudenkatu 39-41
40100
Kirjaston puhelin : 
014-266 4123
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto.tiedottaja@jkl.fi
ISIL-tunnus : 
0
Y-tunnus : 
0
Yhteyshenkilön nimi : 
Leena Kruuti
Puhelin : 
014-266 4114
Sähköposti : 
leena.kruuti.@jkl.fi
Hankkeen tavoite: 

Verkkoon luodaan Hurmiluksen kirjasto, jossa lukudiplomiin kuuluvat kirjat ovat hyllyissä. Kirjojen sisältöä ja kansikuvia voi tutkia niitä klikkaamalla. Oppilas valitsee kirjan, lukee sen ja tekee verkossa kirjaan liittyvät tehtävät.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Lukudiplomit

Kuvaus : 

Taustaa 

Lukemalla lentoon –lukudiplomia suoritetaan Keski-Suomessa ahkerasti. Sapluuna on ollut toimiva ja lukudiplomia varten tehdyt tehtävät ovat tuoneet suorittamiseen uutta mielekkyyttä. Viidennellä ja kuudennella luokalla lasten lukeminen kuitenkin hiipuu pikku hiljaa. Muut harrastukset vievät mukanaan ja ehkä lukudiplomin vuodesta toiseen samanlaisena pysyvä kaava alkaa kyllästyttää. 5-6-luokkalaisten lukudiplomia pitää uudistaa oikein kunnolla. Haluamme rakentaa lukudiplomin pelin muotoon.

Tavoite

Verkkoon luodaan Hurmiluksen kirjasto, jossa lukudiplomiin kuuluvat kirjat ovat hyllyissä. Kirjojen sisältöä ja kansikuvia voi tutkia niitä klikkaamalla. Oppilas valitsee kirjan, lukee sen ja tekee verkossa kirjaan liittyvät tehtävät. Tehtävän palauttamalla pääsee mukaan lukudiplomipeliin. Pelaaja luo itselleen hahmon, jolle saa uusia ominaisuuksia ja voimia lukudiplomikirjoja lukemalla. Hahmot voivat tehdä myös yhteistyötä ja vaihtaa ominaisuuksia. Lohikäärmemaa-peliin kuuluu useita kenttiä ja tasoja. Kirjojen hahmot seikkailevat myös pelissä ja kirjan lukeminen auttaa pelissä eteenpäin.

Kohderyhmä

Lukemalla lentoon –lukudiplomia kouluissaan käyttävät viides- ja kuudesluokkalaiset. Lukudiplomi on käytössä kaikissa Jyväskylän kouluissa ja monissa muissa Keski-Suomen kouluissa.

Toimintasuunnitelma

Projektiin valitaan ohjausryhmä Aaltokirjastojen lastenkirjastotyöntekijöistä. Projektin vetäjänä toimisi Jyväskylä kaupunginkirjaston lasten- ja nuortenosaston johtaja. Ohjausryhmä suunnittelee pelin perusperiaatteet, joiden pohjalta pyydetään tarjoukset peliyrityksiltä. Projekti on mahdollista toteuttaa myös esim. Jyväskylän yliopiston kanssa yhteistyönä. Suunnittelutyö tehtäisiin pelinsuunnittelukurssilla ja toteutukseen palkattaisiin 1-2 opiskelijaa puoleksi vuodeksi.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Keski-Suomen kunnat ja kirjastot

oppilaitosyhteistyö Jyväskylän yliopiston tai ammattikorkeakoulun kanssa

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Peli löytyy 1/2014 alkaen Jyväskylän kaupunginkirjaston verkkosivuilta, lasten ja nuorten lukudiplomisivustolta http://www3.jkl.fi/kirjasto/lukudiplomi/

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Toteutus

Lohikäärmesaari -lukudiplomipelin toteutuksesta ovat vastanneet kirjaston lasten- ja nuortenosaston johtajan johdolla Jonna Piippo ja Marko Mäkinen. Jonna Piipon vastuulla hankkeen aikana on ollut peli-idean luominen ja pelin toteutukseen liittyvä tiedonhankinta. Hän on rakentanut pelin kehyskertomuksen ja osallistunut pelikenttäsuunnitteluun. Lisäksi hän on koonnut pelin arvoitukset, tehnyt lukudiplomikirjoihin liittyviä tehtäviä sekä muokannut pelissä käytettyjä kuvia ja animaatiota. Jonna Piippo on myös kerännyt ja käsitellyt pelistä saatua palautetta. Marko Mäkisen vastuulla on ollut pelin rakentamiseen vaadittavan pelieditorin toteuttaminen sekä pelin koodaaminen. Lisäksi hän on osallistunut pelin suunnitteluun, grafiikan ja äänimaailman käsittelyyn sekä palautteen käsittelyyn.

 

Testaus

Peli valmistui kokeiluasteelle syyskuussa 2013. Loka-marraskuun aikana peliä kävi kirjaston opetusstudiossa testaamassa kaksi jyväskyläläistä alakoululuokkaa – Huhtasuon koulusta luokat 3 B ja 4 A. Koululaiset täyttivät koekäytön päätteeksi palautelomakkeen, jossa he saivat arvioida muun muassa pelin helppoutta, pelaamisen mielekkyyttä sekä sitä, haluaisivatko he tällä tavoin, pelaamalla, lukudiplominsa suorittaa. Myös luokkien opettajat olivat mukana koekäyttötilanteissa. Molemmilla koekäyttökerroilla sekä pelin idea että toteutus saivat rohkaisevaa palautetta. Erityisesti Lohikäärmemaan peliosuudet herättivät lasten innostuksen. Opettajilta saatiin arvokasta palautetta erityisesti siitä, kuinka eri tehtävien vaativuustaso vastaa opettajien kokemusta oppilaiden taitotasosta.

Marraskuussa, kansallisena pelipäivänä, peliä esiteltiin kirjaston lasten- ja nuortenosastolla: asiakkaat saivat kokeilla Lohikäärmesaari -peliä vapaasti kirjastovierailunsa lomassa. Muutama lapsi vanhempineen kokeili peliä ja jälleen, lasten into oli kannustavaa. Myös lasten vanhemmat kiinnostuivat pelistä. Esiin nousi muun muassa toive siitä, että peli laajenisi myös muille luokka-asteille sopivaksi.

Lohikäärmesaari -lukudiplomipeli

Lohikäärmesaari -lukudiplomipeli on nyt valmis. Peliä voi tammikuussa 2014 pelata Jyväskylän kaupunginkirjaston verkkosivuilla, lasten ja nuorten lukudiplomisivustolla http://www3.jkl.fi/kirjasto/lukudiplomi/. Pelin ensimmäisessä vaiheessa peli on suunnattu Jyväskylän koulujen kolmas- ja neljäsluokkalaisille; tällä hetkellä peliin on syötetty tehtäviä kirjoista, jotka löytyvät kolmas- tai neljäsluokkalaisten lukudiplomilistoilta.

                      Aivan aluksi lukudiplomin suorittaja – pelaaja – luo peliä varten oman henkilökohtaisen pelitunnuksen. Pelin edetessä saavutetut suoritukset tallentuvat pelaajan omalle tunnukselle, mikä mahdollistaa pelin pelaamisen useaan eri otteeseen. Peli alkaa kirjaston lastenosastolta tutun Hurmiluksen laivan olohuoneesta. Hurmilus matkustaa Lohikäärmesaarelle pelastamaan serkkuaan Harmilusta ilkeän tuliolennon Ärjyn tyrmästä. Pelastustehtävä onnistuu vain, mikäli pelaaja on lukenut lukudiplomikirjansa: peleissä tarvittavat apuvälineet ja taiat saa haltuunsa vasta vastattuaan onnistuneesti lukudiplomikirjojen sisältöjä käsitteleviin kysymyksiin. Pelien pyörteisiin pelaajaa kutsuu Lohikäärmesaari, jossa Tietäjä antaa pelaajalle ensimmäiset ohjeet ja apuvälineet. Lohikäärmesaarella sijaitsevissa peleissä – sukellus syvyyksiin, palava kaupunki ja labyrintti – pelaaja kerää kolikoita, rahapusseja sekä lopulta Ärjyn tyrmän avaavia avaimia. Onnistuneen pelastusretken päätteeksi Hurmilus pelastaa Harmiluksen – tehtävä on suoritettu!

Jatkotoimenpiteet: 

Vuoden 2014 aikana peliä tullaan esittelemään Jyväskylän kouluille – kirjavinkkaustuokioiden yhteydessä tieto pelistä leviää luontevasti. Myös muut Keski-Kirjastot ohjataan tutustumaan pelin käyttöön osana Lukemalla lentoon –lukudiplomia.

Tulevaisuudessa peliä on toiveissa laajentaa myös muiden luokka-asteiden käyttöön. Lisäksi, lukudiplomikirjojen vaihtuessa on kirjoihin liittyviä tehtäviä muokattava. Tekemistä riittää – tulevillekin vuosille.

 

Lopuksi

Lasten lukuharrastus kaipaa rohkaisua. Uskomme, että Lohikäärmesaari -lukudiplomipeli innostaa lukudiplomin suorittajaksi myös niitä oppilaita, joita pelimaailma kiehtoo kirjojen maailmaa enemmän. Peli houkuttaa – ja koukuttaa – lukemaan.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2012
Lopetuspäivämäärä : 
30/12/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€10 720
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 680
Budjetti euroissa yhteensä: 
€13 400
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€10 120
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 120


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€8 000
 
okm
avi