Lohjan pääkirjasto "Johdanto" 10 vuotta
Vuoden 2016 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Lohjan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Karstuntie 3
08100
Kirjaston puhelin : 
019-3691477
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto.lohja@lohja.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Lohja
Y-tunnus : 
1068322-0
Yhteyshenkilön nimi : 
Maritta Turunen
Puhelin : 
050-4621642
Sähköposti : 
maritta.turunen@lohja.fi
Hankkeen tavoite: 

Lohjan pääkirjaston 10-vuotisjuhlavuoden tapahtumien järjestäminen ja kirjaston palveluista tiedottaminen.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tapahtumien määrä, kävijämäärät.

Kuvaus : 

Lohjan kaupunginkirjasto on saanut alkunsa v. 1865 ja 150-vuotisjuhlavuotta on vietetty pitkin vuotta erilaisten tapahtumien ja teemojen merkeissä v. 2015.  Lohjan pääkirjasto avattiin uusissa tiloissa kohta 10 vuotta sitten, 30.1.2006. Arkkitehtuurikilpailu uuden pääkirjaston suunnittelusta järjestettiin v. 2002. Kilpailu herätti laajalti kiinnostusta ja siihen jätettiin 190 ehdotusta.  Voittajaksi valittiin arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki. Rakennuksen pääsuunnittelijana toimi  arkkitehti, SAFA, professori Ilmari Lahdelma. 

Kirjasto sijaitsee kaupungin keskeisellä paikalla kulttuurikampuksessa keskiaikaisen kirkon, koulujen, museon ja kaupungintalon läheisyydessä. Pääkirjaston kävijäluku on vuosittain noin 200 000 ja lainaus noin 500 000. Kirjasto on myös tapahtumien ja kokousten keskeinen järjestämispaikka.  Kirjastossa luetaan, kuunnellaan musiikkia, käytetään internetiä, työskennellään ja vietetään aikaa. Kirjaston arkkitehtuuria arvostetaan ja vuosittain kirjastossa vierailee useita ryhmiä.

Juhlavuoden aikana järjestettävällä ohjelmalla halutaan herättää huomioita pääkirjaston merkitykseen koko Lohjan alueen kirjastopalveluiden tarjoana ja keskitettyjen palvelujen järjestäjänä lähikirjastoille. Samalla markkinoidaan kirjaston palveluja myös kuntalaisille, jotka eivät vielä ole kirjastopalveluiden käyttäjiä. Lohjalle on muuttanut pakolaisia v. 2015. Kirjasto on tehnyt jo aiemmin yhteistyötä Lohjan Monikulttuurisuus ry:n kanssa ja järjestänyt teemailtoja. Juhlavuoden aikana halutaan tarjota maahanmuuttajille oma kulttuuritilaisuus kirjastossa.

Keväällä 2016 järjestetään juhlapäivä, jolloin on kulttuuriohjelmaa ja kahvitarjoilu koko päivän ajan. Kustannusarvio 2500 e.

Maahanmuuttajille järjestetään teemallinen kulttuuritapahtuma, Kustannusarvio 1000 e.

Lapsille järjestetään 2 nukketeatteriesitystä. Kustannusarvio 1400 e.

Järjestetään 2 luentoa aikuisille liittyen pääkirjaston arkkitehtuuriin ja kaupunkisuunnitteluun. Kustannusarvio 750 e.

Kirjastokonsertteja yhteisyössä Lohjan kaupunginorkesterin kanssa. Kustannusarvio.  2000 e.

Oma rahoitus: Työryhmä, johon kuuluu 5 henkilöä pääkirjastosta järjestää tapahtumat ja tiedottaa.  Suunnitteluun ja toteuttamiseen käytetään aikaa 10 h.

5 x 10 h x á 21 e, yht. 1000 e

tiedottamiseen käytetään noin 500 e

 

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Lohjan kaupungin kulttuuripalvelut: kaupunginorkesteri, museo, musiikkiopisto, yleinen kulttuuri, Hiiden opisto.

Aiemmat hankkeet: 

Lohjan kaupunginkirjasto 150 vuotta. Päätös ESAVI/9654/07.03.08/2014.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Tarkoituksena oli juhlistaa Lohjan pääkirjaston 10-vuotista taivalta erilaisilla tapahtumilla pitkin vuotta sekä houkutella kirjastoon myös henkilöitä, jotka eivät vielä ole kirjaston asiakkaita. Haluttiin tuoda esille pääkirjaston merkitystä koko Lohjan alueen kirjastopalveluiden tarjoajana. Juhlavuoden aikana haluttiin myös järjestää oma kulttuuritilaisuus uusille lohjalaisille, maahanmuuttajina Lohjalle tulleille. Lisäksi oli tarkoitus järjestää juhlapäivä kahvitarjoiluineen, kaksi nukketeatteriesitystä lapsille, kirjastokonsertteja sekä kaksi luentoa aikuisille. Hanke onnistui alkuperäissuunnitelman mukaan erittäin hyvin, sillä kaikki suunnitellut tapahtumat pystyttiin järjestämään.

Juhlavuosi alkoi Lainan päivänä 8.2.2016 juhlakahvituksella. Päivän mittaan oli ohjelmassa satutunti sekä uusien kirjojen esittelytilaisuus. Samalla markkinoitiin myös uutta Lukki-kirjastojen Finna-asiakasliittymää. Noin 900 henkilöä kävi päivän aikana kirjastossa.

Pääkirjaston pääsuunnittelija, arkkitehti SAFA, professori Ilmari Lahdelma piti 2.3.2016 mielenkiintoisen esitelmän kirjaston suunnitteluun vaikuttaneista ideoista, eri suunnitteluvaiheista ja kirjaston arkkitehtuurista osana kaupunkikuvaa. Paikalle oli saapunut 38 henkilöä ja myös paikallislehdistö oli huomioinut tilaisuuden hyvin.

Lohjalla Saukkolassa asuva tutkija ja suomentaja, FT Liisa Enwald piti esitelmän Lue, kirjoita, keskustele ja kertoi omasta tuotannostaan ja kirjoittamisestaan sekä yhteistyöstä kustantajien kanssa. Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä kirjoittajapiiri Puukstaavin kanssa ja mukana oli 50 henkilöä.
Lohjan Sammatissa Eeva Joenpellon kirjailijakodissa asuva kirjailija Maritta Lintunen oli vieraana 27.9.2016. Hän kertoi omista teoksistaan ja kirjailijatyöstään. Tilaisuudessa oli mukana 23 henkilöä.

Nukketeatteri Annoksen esityksessä Päärynäpoika 18.4.2016 oli mukana 86 lasta. Nukketeatteri Sammon esityksessä Kultakutri ja kolme karhua 24.10.2016 oli mukana 90 lasta.

29.11.2016 järjestettiin pääkirjastossa Syyrialainen ilta yhteistyössä seudullisen kansalaisopiston, Hiiden Opiston sekä Lohjan kaupungin sosiaalipalveluiden pakolaistoimen kanssa. Tilaisuudessa Lohjalla asuvat syyrialaiset esittelivät maata ja sen kulttuuria. He olivat myös valmistaneet syyrialaisia maistiaisia. Tilaisuudessa esiintyi Hiiden Opiston uusi maahanmuuttajien Suomi-kuoro. Tulkkausapua saatiin Suomi-Syyria –ystävyysseurasta. Tilaisuus oli menestys, sinne saapui 140 henkilöä. Myös kirjaston palveluita esiteltiin illan aikana.

Lohjan kaupunginorkesteri järjesti juhlavuoden aikana pääkirjastossa kymmenen suosittua ilmaiskonserttia Soiva Kirjasto -otsikolla. Teemoiltaan ne vaihtelivat kamarimusiikista oopperamusiikkiin ja jazziin. Soittajia oli yleensä 5-6 ja usein mukana oli solisteja. Konserteissa oli yhteensä 1372 kuulijaa.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Hankkeen yhteydessä ei tuotettu erillisiä julkaisuja.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Yhteistyö maahanmuuttajien parissa Lohjalla työskentelevien tahojen kanssa syveni. Syntyi uusia tuttavuuksia ja tietoa, mitä palveluja Lohjalla tarjotaan. Kirjaston merkitys kotouttamisessa vahvistui.

Yhteistyö kaupungin samalla tulosalueella toimivien kanssa syveni.

Kaupunkilaisten käsitys kirjastosta paikkana, jossa voidaan järjestää kaikille kulttuuritilaisuuksia ja joka on kaikkia varten varallisuuteen katsomatta vahvistui.

Jatkotoimenpiteet: 

Erilaisten teemallisten kulttuuri-iltojen järjestäminen jatkunee yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Jo ennen syyrialaista iltaa pääkirjastossa on järjestetty useita eri maiden kulttuureja esitteleviä tilaisuuksia. Maahanmuuttajien kirjastopalveluja kehitetään ja niistä tiedottamista parannetaan mm. kotisivuilla.

Lohjan Orkesterin ilmaiset konsertit ovat tulleet pääkirjastoon luontevaksi osaksi toimintaa, lohjalaiset ovat ottaneet konsertit omakseen. Pääkirjaston soveltuminen akustiikaltaan erinomaisesti konserttien järjestämiseen oli myönteinen yllätys. Kirjastossa on voitu tarjota myös hiljaisia tiloja niille, jotka kaipaavat konserttien aikana lukurauhaa.

Lisätietoa: 

Saatu avustus, yht. 3000 €
Henkilöstökulut luennoitsijat 591 €, Ilmari Lahdelman palkkio maksettiin Lukki-kirjastojen Tutustu tekijään -avustuksesta.
Aineet, tarvikkeet, tavarat: yleisökahvituksen ja syyrialaisen illan tarjoilumenoja 222 €
Palvelujen ostot: kahvituksen hoito/Martat 410 €, nukketeatteriesitykset 977 e, konsertit 800 €, yht. 2187 €
Oma rahoitus, yht. 875 €
Aineet, tarvikkeet, tavarat: kahvitarjoilu, 157 €
Palvelujen ostot: osa nukketeatterikuluista, 193 €
Muut kustannukset: oman työn osuus 21 h x 25 €, 525 €

Hankkeen toteutusaika korjattu: 1.4.2016-31.12.2016 (ei 31.12.2015) Kristiina Kontiaisen sähköpostiviesti 30.6.2016:"...käyttöaika on 31.12.2017 asti, johon mennessä teette myös tiliselvityksen ja raportin hankerekisteriin ..."

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€7 650
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€9 150
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€3 875
Oma rahoitus yhteensä: 
€875
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
0kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
0henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
18kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
2 699henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€3 000