Lohtajan kirjasto taaperoiden omaksi
Vuoden 2013 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Kokkolan kaupunginkirjasto, Lohtajan kirjasto
Kokkolan kaupunginkirjasto - maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Isokatu 3
67100
Kirjaston puhelin : 
040-806 5124
Kirjaston sähköposti : 
kokkolan.kirjasto@kokkola.fi
ISIL-tunnus : 
FI-KLM
Y-tunnus : 
FI0179377-8
Yhteyshenkilön nimi : 
Susann Forsberg
Puhelin : 
044-780 9564
Sähköposti : 
susann.forsberg@kokkola.fi
Kuvaus : 

Hankkeen tarkoitus:
Houkutella kirjojen, lukemisen ja kirjastopalveluiden pariin kaikkein pienimmätkin lähikirjaston ympäristössä asuvat kuntalaiset vanhempineen sekä osoittaa, että kirjastosta löytyy tilaa ja mahdollisuuksia myös vauvaperheille, suosittujen ”vauvakinojen” tapaan. Lohtajalla on ollut viime vuosina hyviä ”vauvavuosia”, mikä näkyy myös kirjastossa. Aiempina vuosina on hankkeissa panostettu aikuisiin, ikäihmisiin ja kouluikäisiin. Nyt on taaperoiden ja heidän vanhempiensa aika.

Toteutus:
Ideoidaan yhteistyössä lastenneuvolan ja Lohtajan vauvaperheiden kanssa (kysely neuvolan asiakkaille) kirjastoon toimintaa, joka tarjoaa uusia elämyksiä sekä virikkeitä pienten lasten perheille:

- Muksukirjasto kerran kuukaudessa: Kirjasto on aamupäivällä auki pienten lasten perheitä varten. Muksukirjastossa ei haittaa, vaikka vauva itkee tai taapero innostuu. Ääntä mahtuu ja kirjaston henkilökunta voi vaikka lukea kirjoja sisaruksille tai opastaa heitä kehittävien pelien maailmaan sillä aikaa, kun vanhemmat vauvoineen etsivät lukemista, osallistuvat oheisohjelmaan tai vaihtavat kokemuksia keskenään. Oheisohjelma resurssien mukaan kirjailijavierailuja, kirjanäyttelyitä jne.

- Lainan taikaa kirjastossa: Lainan päivänä järjestetään paikallisen taikurin vetämä Taikashow perheen pienimmille ja palkitaan lapsiperhe Vuoden lainaajana.

- Tarinatuokiot alle kouluikäisille: Pääsiäisaiheinen keväällä, syksyllä kummitustarinoita ja joulun alla jouluinen. Yhteistyö tarinatuokioiden järjestämiseksi kartoitetaan paikallisten opiskelijoiden, teatterin ja/tai harrastajanäyttelijöiden kanssa.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Kysely Lohtajan vauvaperheille 2013        

Vastaajan tiedot
Lasten iät: _____________________________________

Asuinaulueeni: __Kirkonkylä
                         __Marinkainen
                         __Karhi
                         __Alaviirre
                         __Väliviirre
                         __Jokin muu, mikä?________________

Olen:                 __äiti
                         __isä

Käytän kirjastoa: __Kerran viikossa tai useammin
                            __Kerran kuukaudessa tai harvemmin
                            __Kerran vuodessa
                            __En koskaan

Käytän Anders-verkkokirjastoa: __Kyllä
                                                   __Ei
                                                   __Mikä se on?

Olen kiinnostunut seuraavista vauva/lapsiperheiden palveluista kirjastossa?

__Muksukirjasto (=kirjasto avoinna kerran kuukaudessa aamupäivällä pieniä lapsia ja
    vanhempia varten ”vauvakinon” tapaan, mahdollisesti oheisohjelmaa)
__Tarinatuokiot alle kouluikäisille muutaman kerran vuodessa
__Lapsille suunnatut muut tapahtumat: taikuri, teatteri, konsertti, kirjailijavierailu…
__Jokin muu______________

Toivomukseni mahdollisen muksukirjaston ajankohdasta:___________

Mitä toiveita tai terveisiä sinulla on Lohtajan kirjastolle, kerro vapaasti?

 

Kiitos vaivannäöstä ja tervetuloa Lohtajan kirjastoon!
Palautathan lomakkeen kirjastoon tai neuvolaan marraskuun loppuun  mennessä.


Esimerkki muksukirjaston mainoksista (seinäilmoituksia, joka talouteen jaettava aluetiedote, kirjaston nettisivut, Keski-Pohjanmaan tapahtumakalenteri lehtien menovinit ym.):
Muksukirjasto syskyllä 2013 Lohtajan kirjastossa

Ti 17.9.      Klo 10-11.30
Tarjoilua ja seurustelua kirjojen äärellä.

Ti 15.10.    Kirjasto avoinna  syysloman kunniaksi klo 10-20. Lapsille toimintaa!

Ti 12.11.    Klo 10-11.30
Klo 10
Pirjo Mäkelä kulttuuriosuuskunta Oravan Pyörästä leikittää, loruilee ja laulattaa pieniä asiakkaita (n. 30 min.).

Ti 10.12.    Klo 10-11.30
Klo 10 kirjailija Inkeri Karvosen
jouluinen tarinatuokio (n. 30 min.).

Tervetuloa!
Hae Muksupassi. Saat tarran osallistumisestasi!

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeella pyrittiin houkuttelemaan kirjastopalveluiden pariin kaikkein pienimmät lähikirjaston ympärillä asuvat lohtajalaiset vanhempineen. Hanke aloitettiin tekemällä vauvaperheille kysely yhteistyössä neuvolan kanssa (lomake yllä). Kyselyn perusteella ryhdyttiin toteuttamaan toimintaa "taaperoperheille": muksukirjasto kerran kuukaudessa, ohjelmallisia tilaisuuksia pienille. Järjestettiin esimerkiksi taikurin vierailu, valokuvanäyttely lapsille, kirjailijavierailu ja tarinatuokio, laululeikkihetki ja satutuokioita. Tarjottiin myös kauempana kirjastosta toimiville ryhmäperhepäivähoidossa oleville lapsille mahdollisuus tutustua kirjastoon järjestämällä kuljetus. Vuoden lainaajana palkittiin lapsiperheen äiti lapsineen.

Muksukirjastoa varten hankittiin leluja ja askartelumateriaaleja sekä vauvanhoitotarvikkeita. Hankerahalla voitiin myös tarjota pienten käyttöön tablet-tietokoneita, joihin ladattiin pienille sopivia, opettavaisia pelejä. Tabletteja käytettiin aluksi yhdessä kirjastohenkilökunnan kanssa.Osa lapsista oli tietokoneen käytöstä innoissaan, toisia kiinnostivat enemmän perinteiset palapelit, leluta ja kirjat.

Muksukirjaston ajatuksena on tarjota taaperoille mahdollisuus tulla kirjastoon sellaisena ajankohtajana, jolloin kirjasto on muuten kiinni. Muksukirjastossa lapset saavat normaalia vapaammin juosta ja temmeltää, ääntäkin mahtuu mukaan ja tarjolla mukavaa yhteistä puuhaa.

Muksukirjastot saavuttivat vuosien 2013-2014 aikana tasaisen, kasvavan suosion. Ensimmäisillä kerroilla toiminta haki muotoaan ja sopivaa ajankohtaa muut paikkakunnan toiminnat huomioiden. Ensimmäisenä keväänä muksukirjaston aamupäiviin osallistui 5-20 henkeä. Vuoden 2014 aikana kävijämäärä on vakiintunut noin 30 henkeen, joista kymmenkunta aikuisia ja 20 lapsia. Toimintatuokiot ovat olleet pidettyjä, mutta muksukirjastoissa tärkeimmäksi on osoittautunut kaikille avoimen, yhteisen, ison tilan tarjoaminen vanhempien seurustelulle ja lasten leikille. Kerta kerralta perheet myös lainaavat enemmän ja käyttävät kirjaston palveluja hyödykseen. Lastenkirjojen kulutus on selvästi lisääntynyt hankkeen edetessä ja lapsiperheet käyttävät kirjastoa enemmän myös muulloin kuin muksukirjastopäivinä.

Yksittäiset tapahtumat kuten taikurit ja kirjailijavierailut palvelevat perheitä paremmin iltaisin tai viikonloppuisin ja keräävät silloin yleisöä. Muksukirjastossa käyvät etupäässä taaperoikäiset, jotka ovat vielä kotihoidossa ja heitä palvelevat aamupäivät parhaiten.

Hankkeen avulla kirjasto on tavoittanut uusia lapsiperheitä. Aktiivisesta tiedottamisesta huolimatta tieto leviää hitaasti "pisaratartuntana" ja työ vaatii pitkäjänteisyyttä.

 

Jatkotoimenpiteet: 

Lohtajan kirjastossa jatketaan hankkeen aikana aloitettuja ja hyviksi todettuja käytänteitä kuten muksukirjastoa kerran kuukaudessa, muksupassien jakamista pienille asiakkaille ja resurssien puitteissa muiden lastentaphtumien järjestämistä. On tärkeää löytää lapsiperheet jo taaperovaiheessa ja tarjota heille aktiivisesti lukuharrastusta ja monipuolisia kirjastopalveluja. Kirjasot on saanut hankkeen aikana jalan ovenrakoon taaperoperheiden elämään ja haluaa laajentaa yhteistyötä entisestään olemalla osa lapsiperheiden arkea.

Aloituspäivämäärä : 
01/01/2013
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€3 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€3 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€3 205
Oma rahoitus yhteensä: 
€705
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
0kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
0henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
21kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
589henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€2 500

Hanke on hakuehtojen mukainen. Perustelumuistio, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/fi/ohjeita/perustelumuistio-2013