Loistava kokoelma - apuja aineistojen ahmintaan
År 2017 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Bildens ursprung: 
Kuva: Sami Varjo
Vaasan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Bibliotekets adress : 
PL 235
65100
Bibliotekets telefonnummer : 
06-3253521
Bibliotekets e-postadress : 
marja.mikola@vaasa.fi
ISIL-kod : 
FI-Vm
FO-nummer : 
0209602-6
Ansvarsperson : 
Marja Mikola
Telefonnummer : 
06-3253521
E-post : 
marja.mikola@vaasa.fi
Projektets målsättning: 

Hankkeen tavoitteena on avata kirjaston monipuolista aineistoa suurelle yleisölle ja houkutella uusia aikuisasiakkaita kirjaston käyttäjiksi.     

Hanke kuuluu teemaan ”Lukemista ja lukutaitoja edistävä kirjasto”.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Aineiston lainamäärän kehitys

Järjestettyjen tilaisuuksien määrä

Järjestettyjen tilaisuuksien kävijämäärä

Tehtyjen videoiden määrä ja katselukerrat

Asiakkailta saatujen aineistosuositusten määrä

Projektbeskrivning : 

Kuvaus

Hankkeessa pyritään elävöittämään kirjaston aineistotarjontaa ja lisäämään sen kiinnostavuutta. Aineistojen esittely toistensa avulla ei ole uusi keksintö, mutta voi kiinnostaa monia uusia ja kokeneitakin kirjaston käyttäjiä. Seuraavien toimenpiteiden avulla nähdään, mikä saa asiakkaat ja aineistot parhaiten liikkeelle.

Asiakkaiden kirjat, musiikki, elokuvat, pelit. Asiakkaat osallistetaan tehokkaammin aineistojen suositteluun. Tällä hetkellä asiakkaat voivat arvioida aineistoa kirjaston verkkosivulla, mutta tarjotaan lisäksi mahdollisuutta suositella palauttamaansa aineistoa anonyymisti sujauttamalla lyhyen suosituksen  palauttamansa aineiston väliin. Suositukset voidaan siirtää kirjaston some-kanaville ja voidaan ripustaa esimerkiksi pyykkipojilla näkyville myös kirjastotiloissa. Suositelluista aineistoista tehdään fyysisiä näyttelyitä. 

Elokuvalliset kirjat. Kirjoihin kytkeytyviä elokuvia on paljon, ja kirjastoissa on syksyn aikana viritelty elokuvakerhotoimintaa. Toteutusta on viivyttänyt puutteellinen laitteisto.

Esiintyvät kirjat. Aineistoa avataan esimerkiksi improvisaatioteatterin keinoin. Alustavasti on hahmoteltu kotiseutukokoelman esittelyä harrastajateatteriryhmien avulla.

E-kirjat ja -lehdet. Asiakkaat tarvitsevat edelleen opastusta kirjastojen e-aineistojen käytössä. Opastuksiin lisätään vinkkauksellisia elementtejä.  

Esteettömät kirjat. Selkokielisen, isotekstisen ja äänikirjojen suosittelu esimerkiksi osana Celianetin käyttöä. Hankitaan ineiston löytämistä ja lukemista helpottava "suurennuslasi" asiakkaiden käyttöön. Lisäksi järjestetään esittelykierroksia erityisryhmille.

Hyllyttämättömät aineistot Annetaan palautetun aineiston olla palautuskärryssä muutaman päivän ajan ja asiakkaille mahdollisuus tarttua niihin aineistoihin, joita muutkin ovat lainanneet. Tätä on tehty muutamissa lähikirjastoissa jo kirjojen kanssa, otetaan elokuvat, musiikki ym. mukaan? 

Kirjailija-, asiantuntija- ja artistivieraat. Kirjastossa toimii useita lukupiirejä, joiden toimintaa tuetaan kirjailijavierailuilla. Vierailut ovat aina suosittuja tapahtumia pienissä ja isoissa kirjastoissa. Esiintyjien suostumuksen mukaisesti tilaisuudet voidaan videoida ja joitakin niistä välittää esimerkiksi maakuntakirjastoalueen kirjastoihin. 

Maahanmuuttajien kirjat. Maahanmuuttajien on usein hankalaa aloittaa kirjaston käyttö ja löytää kirjastosta aineistoa. Tilannetta pyritään helpottamaan muutamien avainhenkilöiden suositusten ja maahanmuuttajayhteisöjen/-asiantuntijoiden avulla. Heitä opastetaan myös lataamaan ja käyttämään erilaisia käännössovelluksia sekä pedagogisia kielellisiä harjoitussovelluksia ja pelejä.

Markkinoidut aineistot. Asiakkaat eivät tiedä loistavasta kokoelmastamme, jos emme niistä kerro. Aineistojen ja niihin liittyvien tilaisuuksien mainontaa tehostetaan.

Pelilliset kirjat. Pelien ja pelaamisen ympärille syntyy luonnostaan kiinnostavia aineistojen avauksia esimerkiksi peliviikolla. Suurelle yleisölle voidaan esitellä koodausta sekä 3D-tulostuksen mahdollisuuksia ja käytännön sovelluksia. Yhteistyötä on jo tehty Vaasa Hacklab -työpajan kanssa, mutta myös uusia toimijoita otetaan mukaan yhteistyöhön. Pelin ja kirjan yhteyttä korostetaan.

Soivat kirjat. Joissakin kirjastoissa on toteutettu kirjojen ja musiikin yhdistämistä otsikolla Soivat kirjat. Toteutustapoja on monia. Tilaisuudessa voidaan soittaa kirjailijan omaa suosikkimusiikkia, kirjoissa esiintyvää musiikkia tai jonkin kirjan syntyyn liittyvää musiikkia.

Toimintasuunnitelma:

Edellä kerrottuja tapahtumia, tilaisuuksia ja toimenpiteitä harjoitetaan koko hankekauden ajan 1.4.2017-31.12.2018. Mittarit kertovat, mikä tuottaa tehokkaimman tuloksen ja mitä kannattaa jatkaa.

Taloussuunnitelma:

Kustannusarvio:

Esiintyjien palkkiot  6 000 e

Matka- ja majoituskulut 2 500 e

Markkinointi 3 500 e

Aineet, tarvikkeet, tavarat 1000 e

Yhteensä 13 000 e

Omarahoitusosuus:

Työvoimakustannukset 2 000 e

Tilat 1000 e

Yhteeensä 16 000 e

 

Tidigare projekt: 

Tule mukaan juhlitaan yhdessä itsenäistä Suomea

Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

Kuvaus

Hankkeessa oli tarkoituksena elävöittää kirjaston aineistotarjontaa ja lisätä sen kiinnostavuutta. Aineistojen esittely toistensa avulla ei ole uusi keksintö, mutta voi kiinnostaa monia uusia ja kokeneitakin kirjaston käyttäjiä. Tavoitteena oli houkutella asiakkaita aineistojen äärelle ja kirjastojen käyttäjiksi. Hankkeessa oli tarkoitus myös seurata, mitkä toimenpiteet innostavat asiakkaita kirjastoon aineistojen äärelle. Seuraavassa on listattu hanke-anomukseen kirjattu toimenpide ja sen toteutuminen.

Asiakkaiden kirjat, musiikki, elokuvat, pelit. Asiakkaat osallistetaan tehokkaammin aineistojen suositteluun. Tällä hetkellä asiakkaat voivat arvioida aineistoa kirjaston verkkosivulla, mutta tarjotaan lisäksi mahdollisuutta suositella palauttamaansa aineistoa anonyymisti sujauttamalla lyhyen suosituksen  palauttamansa aineiston väliin. Suositukset voidaan siirtää kirjaston some-kanaville ja voidaan ripustaa esimerkiksi pyykkipojilla näkyville myös kirjastotiloissa. Suositelluista aineistoista tehdään fyysisiä näyttelyitä. 

– Toteutettiin alkuvuodesta 2018, mutta asiakkaat eivät erityisesti kiinnostuneet perustelemaan suosituksiaan, vaan sujauttivat vain pelkän suosituslapun kirjan väliin. Määrällisesti lappuja palautui vain muutamia kymmeniä, ja niistä koottiin pieni näyttely kirjaston fb-sivulle. Asiakkailta tuli palautetta, että ideaa voisi toteuttaa tehokkaammin somessa. Ehkä tähän palataan paremmin suunniteltuna ja kohdennettuna.

Elokuvalliset kirjat. Kirjoihin kytkeytyviä elokuvia on paljon, ja kirjastoissa on pohdittu elokuvakerhotoimintaa. Toteutusta on viivyttänyt puutteellinen laitteisto. – Elokuvatarjontaa on niin paljon, että jätettiin tämä ajatus elokuvakerhoista kokeilematta.

Esiintyvät kirjat. Aineistoa avataan esimerkiksi improvisaatioteatterin keinoin. Alustavasti on hahmoteltu kotiseutukokoelman esittelyä harrastajateatteriryhmien avulla. – Tämä ajatus todettiin liian haastavaksi hankkeen aikataulun ja budjetin kannalta. Voisi olla oma hankeideansa vähän kehiteltynä ja paremmin suunniteltuna.

E-kirjat ja -lehdet. Asiakkaat tarvitsevat edelleen opastusta kirjastojen e-aineistojen käytössä. Opastuksiin lisätään vinkkauksellisia elementtejä.  –Kirjastoissa on toteutettu säännöllisesti omana työnä 1-2 kertaa kuukaudessa digiopastuksia ja tablettilaiteneuvontaa, joissa edetään asiakkaiden kysymysten mukaan. Oleellisena osana ovat olleet e-kirjojen ja lehtien käyttöön liittyvät kysymykset ja ongelmat. Seniorikansalaiset tapaavat toisiaan korttelikerhoissa ja niissä on käyty vinkkaamassa kirjastoaineistoista, myös e-aineistoista. Eri puolilla kaupunkia toimivat kerhot kokoontuvat vähintään kerran kuukaudessa, ja niissä osallistujamäärä vaihtelee 5-15 henkilöön/kerta. Erilaisten kampanjoiden, esim. Koko kansa lukee, ja koekäyttöjen, esim. Flipster-lehtipalvelu, myötä kirjaston e-aineistopalvelut ovat tulleet tutummiksi asiakkaille.

Esteettömät kirjat. Selkokielisen, isotekstisen ja äänikirjojen suosittelu esimerkiksi osana Celianetin käyttöä. Hankitaan aineiston löytämistä ja lukemista helpottava "suurennuslasi" asiakkaiden käyttöön. Lisäksi järjestetään esittelykierroksia erityisryhmille. – Edellä mainituissa opastustilaisuuksissa ja ikäihmisten tapaamisissa on tuotu esiin helppolukuisempaa aineistoa ja Celian äänikirjojen käyttömahdollisuutta. Erityisryhmien vieraillessa kirjastossa muistetaan esitellä näitä mahdollisuuksia. Kirjaston ja Datero ryn yhdessä vetämä Kirjoja korville-Böcker för öronen –äänikirjakerho on jatkanut säännöllistä toimintaa, ja siinä kävijät saavat oivallisia kuunteluvinkkejä joka tapaamiskerralla.

Hyllyttämättömät aineistot Annetaan palautetun aineiston olla palautuskärryssä muutaman päivän ajan ja asiakkaille mahdollisuus tarttua niihin aineistoihin, joita muutkin ovat lainanneet. Tätä on tehty muutamissa lähikirjastoissa jo kirjojen kanssa, otetaan elokuvat, musiikki ym. mukaan. – On annettu asiakkaille mahdollisuus tehdä löytöjä palautetusta aineistosta. Osa lähtee heti uudelleen kiertoon, osa jää hyllytettäväksi. 

Kirjailija-, asiantuntija- ja artistivieraat. Kirjastossa toimii useita lukupiirejä, joiden toimintaa tuetaan kirjailijavierailuilla. Vierailut ovat aina suosittuja tapahtumia pienissä ja isoissa kirjastoissa. Esiintyjien suostumuksen mukaisesti tilaisuudet voidaan videoida ja joitakin niistä välittää esimerkiksi maakuntakirjastoalueen kirjastoihin. – Kirjailija- ja artistivieraita on ollut tämän hankkeen piirissä mukavasti: 2017 8 tilaisuutta, joissa 231 kuulijaa, 2018 20 tilaisuutta, joissa 906 kuulijaa. Suurin osa vierailuista on videoitu, ja ne ovat katsottavissa kirjaston Youtube-kanavalla.  Runonkulkijoiden kiertue kaikissa kirjastopisteissä kevättalvella 2018 keräsi runon ystävät yhteen. Dekkarinnälkäiset tapasivat mm. Christian Rönnbackaa ja Jari Olavi Rantalaa, Anneli Kanto kertoi sisällissotaan liittyvistä kirjoistaan ja sai yleisön kyselemään ja kertomaan omaan sukuunsa liittyvistä tapahtumista. Aleksis Kiven elämäntarina Teemu Keskisarjan värikkäällä kerronnalla höystettynä kokosi Draama-salin täyteen kuulijoita. Vaasalaiset retkeilijät, liikkujat ja luonnonystävät ovat ottaneet Harri Ahosen vaellusmatkakertomukset upeiden kuvien kera omakseen. Kirjallisuuteen ja musiikkiin liittyvät vieraat ovat aina tervetulleita ja odotettuja kirjastoissa.

Maahanmuuttajien kirjat. Maahanmuuttajien on usein hankalaa aloittaa kirjaston käyttö ja löytää kirjastosta aineistoa. Tilannetta pyritään helpottamaan muutamien avainhenkilöiden suositusten ja maahanmuuttajayhteisöjen/-asiantuntijoiden avulla. Heitä opastetaan myös lataamaan ja käyttämään erilaisia käännössovelluksia sekä pedagogisia kielellisiä harjoitussovelluksia ja pelejä. – Maahanmuuttajaryhmiä on tavattu kirjastoissa mm. kotouttamiskursseihin liittyvien vierailujen yhteydessä. Lisäksi on käyty maahanmuuttajien tapaamispaikoissa Kotomajassa ja Helmessä kertomassa heille kirjaston palveluista. Kirjaston kahvilassa kokoontuu lisäksi suomenkielen harjoitteluryhmiä.

Markkinoidut aineistot. Asiakkaat eivät tiedä loistavasta kokoelmastamme, jos emme niistä kerro. Aineistojen ja niihin liittyvien tilaisuuksien mainontaa tehostetaan. – Kirjaston viestintään on lisätty resurssia työtehtäväjärjestelyillä ja vierailujen ja muiden aineistoihin liittyvien tapahtumien markkinointi on saanut uutta puhtia. Verkkokirjastossa ja kirjaston some-kanavilla tapahtumatuotanto ja aineistovinkit saavat näkyvyyttä. Erilaiset lehtien ym. tapahtumakalenterit ovat käytössä, jos vain asiakkaat huomaavat niitä seurata. Maksettujen lehti-ilmoitusten teho alkaa hiipua, mutta niitäkin on hankittu silloin tällöin. 

Pelilliset kirjat. Pelien ja pelaamisen ympärille syntyy luonnostaan kiinnostavia aineistojen avauksia esimerkiksi peliviikolla. Suurelle yleisölle voidaan esitellä koodausta sekä 3D-tulostuksen mahdollisuuksia ja käytännön sovelluksia. Yhteistyötä on jo tehty Vaasa Hacklab -työpajan kanssa, mutta myös uusia toimijoita otetaan mukaan yhteistyöhön. Pelin ja kirjan yhteyttä korostetaan. – Lautapelitapahtumia on järjestetty eri kirjastoissa ja samalla niissä on vinkattu aiheeseen liittyvää kirjallisuutta. Vaasan yliopiston marraskuussa järjestämä Vaasa Game Days – tapahtuma on muodostunut odotetuksi tapahtumaksi. Kirjasto on osallistunut Laina-pyörän kanssa pop up-kirjastona tapahtumaan ja siellä on ollut lainattavissa peleihin ja pelaamiseen liittyvää kirjallisuutta sekä mm. sarjakuvia. Vuonna 2017 kirjaston standillä vieraili 84 ja 2018 151 kävijää. Kirjaston aineiston monipuolisuus on yllättänyt monia tapahtuman kävijöitä, ja tapahtuma on ollut hyvä muistutus esimerkiksi korkeakoulujen (uusille) opiskelijoille kirjaston olemassaolosta.

Soivat kirjat. Joissakin kirjastoissa on toteutettu kirjojen ja musiikin yhdistämistä otsikolla Soivat kirjat. Toteutustapoja on monia. Tilaisuudessa voidaan soittaa kirjailijan omaa suosikkimusiikkia, kirjoissa esiintyvää musiikkia tai jonkin kirjan syntyyn liittyvää musiikkia. – Tämä ajatus todettiin tähän yhteyteen liian vaativaksi. Artistitapaamisia sen sijaan on järjestetty, esimerkiksi orkesterin kanssa yhteistyössä järjestetyssä tilaisuudessa vieraana oli sopraano Kajsa Dahlbäck. Blues-musiikin ystäviä hellittiin Esa Kuloniemi bandin tarinoinnilla ja musiikilla marraskuussa.

Webbsidor, publikationer och material: 

Kirjailija- ja artistivierailuista tallenteita kirjaston youtube-kanavalla.

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Hankkeen tavoitteena oli avata kirjaston monipuolista ja monimuotoista aineistotarjontaa asiakkaille ja houkutella kävijöitä ja lainaajia kirjastoihin. Hankkeen järjestämissä tapahtumissa ja tilaisuuksissa on kohdattu eri-ikäisiä ja eri taustoista tulevia ihmisiä ja voitu herätellä kiinnostusta kirjastoja kohtaan.  Kirjaston kirjailijavierailut näyttävät saaneet tietyt vakiokävijänsä vuosien varrella, mutta aina joukkoon tulee uusia kasvoja erilaisen aihepiirin innostamana. Musiikkitapahtumat erityisesti näyttävät houkuttavan miespuolisia kansalaisia, joita ei kirjaston asiakkaina ole säännöllisesti nähty. Vierailujen järjestäminen on erinomainen tapa yhdistää lukijat ja kirjastoaineistot. Hienoa on, että vierailuja voidaan tarjota asiakkaille maksuttomina hankerahoituksen turvin. 

Hankkeen vaikutusta lainamääriin on vaikea arvioida, sillä aineistomääräraha on vähentynyt säästötoimenpiteiden seurauksena. Tämä on vaikuttanut aineiston hankintaan ja luonnollisesti lainamääriin. On kuitenkin ilo huomata, että tapahtumien päätyttyä osa väestä siirtyy kirjaston hyllyjen äärelle eikä suoraan ovesta ulos.

Kirjastojen kanssa ihmisten vapaa-ajasta kilpailee nykyisin moni taho ja toiminto. Hankkeessa toteutetuista keinoista aineistojen avaamiseksi parhaiten onnistuivat valmiit tapahtumat, tilaisuudet ja kohtaamiset, joissa asiakkaiden rooli oli osallistuminen. Suosittelulappusten täyttäminen ei innostanut järin suurta määrää kävijöistä. 

Kirjastojen valtti on edelleen suora asiakaskontakti joko pienryhmien kanssa, opastustilaisuuksissa, asiakaspalvelussa jne. Asiakkaalla on mahdollisuus tällöin kohdata lukemisen ja kirjallisuuden ammattilainen. Meidän kirjastoammattilaisten pitäisi vain huomata käyttää tilaisuus hyväksemme ja vinkata asiakkaita eri palveluista ja aineistoista, joista asiakkalla ei ehkä ole aavistustakaan.

 

Fortsatta åtgärder: 

Kirjastoissa jatketaan palveluiden ja eri muotoisten aineistojen opastuksia ja esittelyjä sekä vinkkauksia. Isommat ja pienemmät tapahtumat ja vierailut kuuluvat edelleen tarjontaan. Verkkokirjaston aineistovinkkien ja valtakunnallisten palvelujen (esim. KirjaSampo/BokSampo ) näkyvämmäksi tekeminen  ja ylipäätään kirjallisuusuutisten jakaminen on osa kirjastolaisten asiakastyötä.

Projektet börjar : 
01/04/2017
Projektet avslutas : 
31/12/2018
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€13 000
Egen finansiering: 
€3 000
Budget sammanlagt: 
€16 000
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€12 506
Egen finansiering: 
€3 506
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Utbildningar: 
17kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
120henkilö/person
Antalet evenemang: 
42kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
1 452henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€9 000