Lorutellen kirjastoon
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Nurmijärven kirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 47
01901
Kirjaston puhelin : 
0403172500
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@nurmijarvi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Nurmi
Y-tunnus : 
9014643-2
Yhteyshenkilön nimi : 
Anu Kalliola
Puhelin : 
0403172557
Sähköposti : 
anu.kalliola@nurmijarvi.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena oli kertoa alueen nuorille lapsiperheille kirjaston palveluista, kokoelmista ja tapahtumista sanataiteen keinoin.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tapahtumien ja kävijöiden määrä sekä esitteen valmistuminen.

Kuvaus : 

Nurmijärvellä on paljon nuoria lapsiperheitä, joiden toivottaisiin löytävän myös kirjaston palvelut. Erityisesti Klaukkalan alueella on runsaasti perheitä, joissa vanhemmat ovat pienten lasten kanssa kotona. Lapsille tarjotaan säännöllisesti satutuokioita kaikissa kirjastoissa sekä erilaisia lastentapahtumia silloin tällöin. Useimmat tapahtumat sopivat parhaiten yli 3-vuotiaille lapsille. Lorutellen -hankkeessa haluammekin kiinnittää huomiota pienempiin kotona oleviin lapsiin ja heidän vanhempiinsa.

Hankkeessa on tarkoituksena järjestää Klaukkalan kirjastossa säännöllisiä päivätapaamisia, joissa lorujen, runojen, laulujen ja leikin myötä opittaisiin ja viihdyttäisiin. Osaan tapahtumista kutsuttaisiin sanataiteen ammattilaisia vetämään pienille lapsille sopivia tuokioita tai lastenkirjailijoita ja -runoilijoita vieraaksi lausumaan omia runoja ja kertomaan lukemisen merkityksestä.  Lisäksi järjestetään pienille lapsille sopivia teatteriesityksiä.

Hankkeessa tehdään myös neuvoloissa jaettava esite kirjaston palveluista sekä lukemisen merkityksestä kielenkehitykseen. Hankkeella tuetaan pienten lasten vanhempia, tarjotaan mahdollisuus tavata toisia samassa elämäntilanteessa olevia, tuetaan lasten kielenkehitystä sekä juurrutetaan uusia kirjastonkäyttäjiä.

 Hanke toteutetaan vuosien 2016 - 2017 aikana. Haemme avustusta vierailijoiden palkkioihin ja teatteriesityksiin 3000 euroa ja neuvoloissa jaettavien esitteiden tekemiseen ja painattamiseen 500 euroa. Lisäksi haemme avustusta 300 euroa loruttelu-tilan somistamiseen, kuten pehmeiden mattojen hankintaan. Kunnan omarahoitusosuus koostuu hankkeeseen osallistuvien työntekijöiden palkoista 1650 euroa sekä vierailijoiden matkakustannuksista 300 euroa.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Lorutellen -hankkeessa haluttiin kiinnittää huomiota pienempiin (0-2-vuotiaisiin) kotona oleviin lapsiin ja heidän vanhempiinsa. Järjestimme Klaukkalan kirjastossa runoleikkihetkiä yhdessä Vattumadontalo ry:n kanssa. Runoleikkihetkiä vetivät sanataiteen ammattilaiset. Lisäksi pienille lapsille järjestettiin teatteriesitys. Hankkeessa tehtiin myös neuvoloissa jaettava esite kirjaston palveluista sekä lukemisen merkityksestä kielenkehitykseen. Hankkeella tuettiin pienten lasten vanhempia, tarjottiin mahdollisuus tavata toisia samassa elämäntilanteessa olevia. Hanke toteutettiin vuoden 2017 aikana.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Hankkeen tiimoilta julkaistiin esite. Esitteen piti informoida lapsiperheitä kirjaston palveluista, mutta lopulta esitteestä tehtiinkin laajempi. Siihen lisättiin myös kunnan kulttuuri ja museon lapsiperheiden palvelut ja näin julkaistiin kirjastokulttuurin oma lapsiperheiden esite. Kirjaston osuudessa esitteessä painotetaan lapselle lukemisen merkitystä pienestä pitäen.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Klaukkalan kirjastossa ei aikaisemmin ollut järjestetty kovinkaan paljon tapahtumia perheen pienimmille eli 0-2-vuotiaille. Tällä hankkeella oli tarkoitus tarjota myös heille tapahtumia ja auttaa löytämään kirjaston palvelut. Klaukkalan kirjastossa järjestettiin yhteistyössä Vattumadontalo ry:n kanssa useampi runoleikkihetki kevään ja syksyn 2017 aikana. Lisäksi järjestimme yhden pienille tarkoitetun nukketeatterihetken. Näistä tapahtumista pidettiin paljon ja niihin riitti hyvin osallistujia. Tapahtumille oli palautteen perusteella tilausta. Lapsiperheiden upeaa esitettä jaetaan kirjastoissa ja lisäksi sitä on viety neuvoloihin sekä jaamme sitä erilaisille sopivissa tapahtumissa. Kirjastonhoitaja mm. kävi esitteiden ja uusien pahvikirjojen kanssa seurakunnan ekan vauvan-kerhossa puhumassa lapselle lukemisen merkityksestä. Osa vanhemmista tuli tapahtuman jälkeen lainaamaan vauvalleen kirjoja.

Jatkotoimenpiteet: 

Hankkeen avulla tehtyä esitettä voidaan painaa lisää ja jakaa jatkossakin. Pohdimme myös yhteistyön jatkoa Vattumadontalo ry:n kanssa. Kirjastonhoitaja kävi esitteiden kanssa seurakunnan ekan vauvan-kerhossa puhumassa lapselle lukemisen merkityksestä ja tätä toimintaa jatketaan.

Aloituspäivämäärä : 
31/03/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€3 800
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 950
Budjetti euroissa yhteensä: 
€5 750
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€4 300
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 300
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
6kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
119henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€2 000
 
okm
avi