Luen sinulle runon
Vuoden 2012 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Kuvaaja: Maritta Naumanen
Kouvolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 33
4510O
Kirjaston puhelin : 
0206154046
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto.kuusankoski@kouvola.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kom
Y-tunnus : 
0161075-9
Yhteyshenkilön nimi : 
Naumanen Maritta
Puhelin : 
0206158303
Sähköposti : 
maritta.naumanen@kouvola.fi
Kuvaus : 

Kuusankosken kirjaston taideparvelle on siirretty myös runoaineisto musiiki- ja kuvataideaineiston lisäksi.

Tavoitteena on lisätä runoaineiston käyttöä ja tuoda esille kirjaston viihtyisää taidenautiskeluun sopivaa maisematilaa toisaalta hiljaisen keskittymisen, toisaalta elävän ja yhteisöllisen toiminnan paikkana.

Hankkeen avulla toimintaa tehostetaan järjestämällä äänitekuuntelumahdollisuus, tarjoamalla henkilökunnan ja paikallisten lausujien sekä muualta tulevien vierailijoiden esityksiä. Käynnistetään myös runoryhmätoimintaa.

Tila on erittäin sopiva poikkitaiteelliseen toimintaan, koska musiikki-, kuvataide- ja runoaineisto sekä näyttelytila sijaitsevat samalla alueella.

Vuoden 2012 aikana toimintaa voidaan järjestää tehostetusti mikäli avustus saadaan. Toiminta jatkuu sen jälkeen omien resurssien puitteissa. Tällä hetkellä tarvitaan kuitenkin erityispanostusta, että taideparvi saadaan laajemman asiakaskunnan tietoisuuteen.

Yhteistyötä tehdään paikallisten lausujien, harrastajateatterin ja  ja kansalaisopiston kanssa.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

 Kuusankosken kirjastossa järjestettiin runotilaisuuksia 10 kertaa: -  vierailevina runoilijoina Vilja-Tuulia Huotarinen ja Aulikki Oksanen, - paikalliset lausujat esiintyivät, - Kalevalanpäivän runomaratonissa luettiin runoja tauotta 8 tuntia, - Toiverunokahvila, - Runopiiri kokoontui kerran kuukaudessa, - Lapsille Kuukernuppi (Minna Raskisen lorutilaisuudet) kaksi kertaa

Runoja kirjastoaineistona ja kirjaston Runonurkkaa saatiin tuotua esille tavallista näyttävämmin ja ennen kaikkea saimme uusiakin paikallisia harrastajia yhteistyöhön kirjaston kanssa,

vielä alkuvuodesta 2014 on uuden paikallisen kirjoittajan kirjanjulkistamistilaisuus jatkona edellisiin tapahtumiin

 

Jatkotoimenpiteet: 

 Jatkamme yhteistyötä paikallisten harrastajien kanssa omin resurssein, mm. Toiverunokahvila jäänee uudeksi toistettavaksi tapahtumamuodoksi, myös Runopiiri jatkaa

Aloituspäivämäärä : 
31/03/2012
Lopetuspäivämäärä : 
29/05/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€3 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 100
Budjetti euroissa yhteensä: 
€6 100
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€3 482
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 500
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
18kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
300henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€2 000
 
okm
avi