Luetaan lapsille - lukemista, läsnäoloa ja elämyksiä alle kouluikäisille
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Isonkyrön päivähoidon väkeä kirjastossa
Isonkyrön kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Kyrööntie 15
61500
Kirjaston puhelin : 
06 4715 700
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@isokyro.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Isoku
Y-tunnus : 
0178131-2
Yhteyshenkilön nimi : 
Mia Penttala-Salli
Puhelin : 
050 466 4120
Sähköposti : 
mia.penttala-salli@isokyro.fi
Hankkeen tavoite: 

Luetaan lapsille hankkeella pyritään tavoittamaan Isonkyrön ja Laihian kuntien päivähoidon lapset ja päivähoidon henkilökunta sekä alle kouluikäisten lasten vanhemmat. Hankkeella halutaan korostaa lapselle lukemisen merkitystä sekä tarjota kaikille lapsille perheen varallisuudesta riippumatta luku- ja kulttuurielämyksiä. Lukemisella on merkitystä puheen ja sanavaraston kehitykselle. Lapselle lukeminen on myös läsnäoloa ja läheisyyttä. Hankkeen kautta pyritään tarjoamaan päivähoidon henkilökunnalle ja lasten vanhemmille tietoa ja työkaluja kiinnostavassa muodossa sekä syvennetään yhteistyötä kirjastojen ja kuntien päivähoitojen välillä. Hankkeen avulla halutaan antaa myös lapsille luku- ja kulttuurielämyksiä sekä houkutella lapsia vanhempineen kirjastoon.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Koulutettavien henkilöiden sekä luennoille osallistujien määrä (päivähoidon henkilökunta + lasten vanhemmat). Tavoite kouluttaa koko päivähoidon henkilökunta 150 henkeä + 25-50 vanhempaa/luento

Tapahtumiin, esityksiin ja satutunneille osallistuvien päivähoitopaikkojen määrä/osallistuvien lasten määrä. Tavoite kaikki päivähoitopaikat + 30-50 muuta kuin päivähoidossa olevaa lasta/esitys

Kuvaus : 

Isonkyrön ja Laihian kuntien kirjastot ja varhaiskasvatukset ovat tehneet yhteistyötä jo pitkään. Kirjastoilla on ollut yhteisiä hankkeita mm. kouluja koskien ja varhaiskasvatukset tekevät tällä hetkellä yhteistyössä uutta varhaiskasvatussuunnitelmaa. Sekä Isossakyrössä että Laihialla kirjasto ja varhaiskasvatus tekevät myös jatkuvaa yhteistyötä: päivähoidon väki vierailee kirjastossa ja kirjaston väki päivähoitopaikoissa. Kirjasto toimittaa myös molemmissa kunnissa kirjoja päivähoidon tarpeisiin.

Lapsille lukemisen vähenemisen vaikutukset on huomattu sekä kirjastoissa että päivähoidoissa. Lasten äännevirheet ovat lisääntyneet ja mm. yhä useammalta eskarilaiselta puuttuu puheesta kirjaimia. On myös huomattu, että esim. pääkaupunkiseudulla on päivähoitopaikkoja joissa ei lueta lapsille enää juuri ollenkaan.  Monille lapsille erilaisten kulttuurielämysten saaminen on mahdollista ainoastaan päivähoidon kautta, jos kotona ei ole rahallisista tai muista syistä haluja kuljettaa lasta kulttuuritapahtumiin, harrastuksiin tai vaikkapa kirjastoon. Sekä Isossakyrössä että Laihialla halutaan yrittää kääntää kehityksen huonompaan menevää suuntaa. Halutaan tukea lasten kielellistä kehitystä ja korostaa lukemisen merkitystä sekä tarjota lapsille kulttuurielämyksiä kehityksen tueksi. Päivähoidon henkilökuntaa pyritään kannustamaan lukemiseen ja satujen kautta tulevaan vuorovaikutukseen. Koteja halutaan muistuttaa lukemisen, yhdessäolon ja mielikuvituksen maailman tärkeydestä. Uusi hanke ”Luetaan lapsille – lukemista, läsnäoloa ja elämyksiä alle kouluikäisille” pyrkii myös tukemaan uuden valmistuvan varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteita.

Suunnitellut toimenpiteet:

Päivähoidon kanssa tehtävä yhteistyö:

-Satuhierontakoulutukset koko päivähoidon henkilökunnalle. Tavoitteena on kouluttaa Isonkyrön ja Laihian päivähoidon henkilökunta niin, että satuhierontaa voitaisiin käyttää jokaisessa päivähoitopaikassa osana lasten hoitoa. On todettu, että satuhieronnalla päivähoitoryhmässä lasten keskinäiset konfliktit vähenevät ja positiivinen vuorovaikutus, rauhallisuus ja läsnäolo lisääntyvät.

-Päivähoidon henkilökunnalle suunnatut koulutukset/luennot lukemisen merkityksestä lapsille ja heidän kehitykselleen.

-Kulttuurielämyksien tarjoaminen kaikille päivähoidon lapsille. Normaalisti on vaikea tarjota kulttuurielämyksiä tasapuolisesti siksi, että hoitopaikat ovat maantieteellisesti kovin hajallaan ja kustannukset nousevat korkeiksi. Päivähoidon puolelta toivottuja ja suosittuja ovat musiikki- ja lorutteluesitykset sekä näytelmät.  Esimerkiksi lastenmusiikkiesitykset, näytellyt tarinat tai  satuteatteriesitys voisivat olla hankerahoituksella mahdollisia järjestää.

-Kiertävä satutäti/satusetä, joka kävisi säännöllisesti kaikissa päivähoitopaikoissa. Kirjastot pitävät satutunteja päivähoidolle, mutta läheskään kaikkien hoitopaikkojen kiertäminen tai säännöllisyys ei ole kirjastojen resursseilla mahdollista. Toive satutädistä/sedästä kaikille päivähoitopaikoille tuli päivähoidosta.

-Teemapussit päivähoitoon. Kirjastot laativat yhteistyössä lastenkirjalistat sekä kirjoihin liittyviä tehtäviä, kysymyksiä, väritystehtäviä ym., joiden avulla kirjaa ja sen teemoja voidaan päivähoitopaikoissa sekä myös lasten kotona käsitellä.

Koteihin suunnattu työ:

-Satuhierontakoulutus kirjastoissa vanhemmille.

-Asiantuntijaluennot lukemisen merkityksestä mm. päivähoidon vanhempainiltoihin, yhteisille 5-vuotissynttäreille tms.

-Tunnettu asiantuntijavieras, esim. Jari Sinkkonen vierailijaksi kirjastoihin puhumaan lasten kasvatuksesta ja lukemisen merkityksestä osana sitä.

-Lasten kulttuurielämykset kirjastoissa, erilaisia esityksiä mm. näytelmällistä tarinaa, nukketeatteria tmv. Perinteisiä satutunteja unohtamatta.

-Tiedotteen tekeminen lapselle lukemisen merkityksestä. Tiedotetta jaettaisiin esim. neuvolassa, MLL:n perhekahviloissa, päivähoidossa ym.

-Vierailut MLL:n perhekahviloissa, perhekerhoissa ym. pitämässä satutunteja ja kertomassa em. esitteen pohjalta lukemisen merkityksestä.

Lukeminen ja sen merkityksen ymmärtäminen täytyy lähteä jo varhaislapsuudesta. Kouluiässä ollaan jo myöhässä puheen ja sanavaraston kehittymisen kannalta. Korjaavat toimenpiteet, esim. puheterapia, ovat kalliita vaihtoehtoja kun ennaltaehkäisemisen ei tarvitse maksaa juuri mitään. Lapselle lukeminen on myös läsnäoloa ja läheisyyttä, joita lapset tarvitsevat sekä päivähoidossa että kotona. Päivähoidon kautta pystytään tavoittamaan iso osa lapsista ja se onkin luonnollinen yhteistyökumppani jonka kanssa päämäärät ovat samat. Hankkeen kautta tarjotaan myös kotona olevien lasten vanhemmille tietoa kiinnostavassa muodossa sekä houkutellaan heitä tapahtumilla kirjastoon lasten kanssa.

Hankerahoitusta haetaan sekä päivähoidon että lasten vanhempien luentoihin ja koulutuksiin, esiintyjäpalkkioihin, kiertävän satusedän/takin palkkaamiseen (n. 150h) sekä esitteen laatimiseen. Omakustannusosuus syntyy henkilökunnan työpanoksesta ja matkakuluista sekä kirjallisuus- ym. kustannuksista.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Laihian kunnankirjasto, Laihian kunnan varhaiskasvatus, Isonkyrön kunnan varhaiskasvatus, yksityiset palveluntuottajat

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€41 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€45 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€34 500
 
okm
avi