Luetaan lapsille - lukemista, läsnäoloa ja elämyksiä alle kouluikäisille
År 2017 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Bildens ursprung: 
Isonkyrön päivähoidon väkeä kirjastossa
Isonkyrön kunnankirjasto
Bibliotekets adress : 
Kyrööntie 15
61500
Bibliotekets telefonnummer : 
06 4715 700
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@isokyro.fi
ISIL-kod : 
FI-Isoku
FO-nummer : 
0178131-2
Ansvarsperson : 
Pirjo Humalainen
Telefonnummer : 
050 466 4120
E-post : 
pirjo.humalainen@isokyro.fi
Projektets målsättning: 

Luetaan lapsille hankkeella pyritään tavoittamaan Isonkyrön ja Laihian kuntien päivähoidon lapset ja päivähoidon henkilökunta sekä alle kouluikäisten lasten vanhemmat. Hankkeella halutaan korostaa lapselle lukemisen merkitystä sekä tarjota kaikille lapsille perheen varallisuudesta riippumatta luku- ja kulttuurielämyksiä. Lukemisella on merkitystä puheen ja sanavaraston kehitykselle. Lapselle lukeminen on myös läsnäoloa ja läheisyyttä. Hankkeen kautta pyritään tarjoamaan päivähoidon henkilökunnalle ja lasten vanhemmille tietoa ja työkaluja kiinnostavassa muodossa sekä syvennetään yhteistyötä kirjastojen ja kuntien päivähoitojen välillä. Hankkeen avulla halutaan antaa myös lapsille luku- ja kulttuurielämyksiä sekä houkutella lapsia vanhempineen kirjastoon.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Koulutettavien henkilöiden sekä luennoille osallistujien määrä (päivähoidon henkilökunta + lasten vanhemmat). Tavoite kouluttaa koko päivähoidon henkilökunta 150 henkeä + 25-50 vanhempaa/luento

Tapahtumiin, esityksiin ja satutunneille osallistuvien päivähoitopaikkojen määrä/osallistuvien lasten määrä. Tavoite kaikki päivähoitopaikat + 30-50 muuta kuin päivähoidossa olevaa lasta/esitys

Projektbeskrivning : 

Isonkyrön ja Laihian kuntien kirjastot ja varhaiskasvatukset ovat tehneet yhteistyötä jo pitkään. Kirjastoilla on ollut yhteisiä hankkeita mm. kouluja koskien ja varhaiskasvatukset tekevät tällä hetkellä yhteistyössä uutta varhaiskasvatussuunnitelmaa. Sekä Isossakyrössä että Laihialla kirjasto ja varhaiskasvatus tekevät myös jatkuvaa yhteistyötä: päivähoidon väki vierailee kirjastossa ja kirjaston väki päivähoitopaikoissa. Kirjasto toimittaa myös molemmissa kunnissa kirjoja päivähoidon tarpeisiin.

Lapsille lukemisen vähenemisen vaikutukset on huomattu sekä kirjastoissa että päivähoidoissa. Lasten äännevirheet ovat lisääntyneet ja mm. yhä useammalta eskarilaiselta puuttuu puheesta kirjaimia. On myös huomattu, että esim. pääkaupunkiseudulla on päivähoitopaikkoja joissa ei lueta lapsille enää juuri ollenkaan.  Monille lapsille erilaisten kulttuurielämysten saaminen on mahdollista ainoastaan päivähoidon kautta, jos kotona ei ole rahallisista tai muista syistä haluja kuljettaa lasta kulttuuritapahtumiin, harrastuksiin tai vaikkapa kirjastoon. Sekä Isossakyrössä että Laihialla halutaan yrittää kääntää kehityksen huonompaan menevää suuntaa. Halutaan tukea lasten kielellistä kehitystä ja korostaa lukemisen merkitystä sekä tarjota lapsille kulttuurielämyksiä kehityksen tueksi. Päivähoidon henkilökuntaa pyritään kannustamaan lukemiseen ja satujen kautta tulevaan vuorovaikutukseen. Koteja halutaan muistuttaa lukemisen, yhdessäolon ja mielikuvituksen maailman tärkeydestä. Uusi hanke ”Luetaan lapsille – lukemista, läsnäoloa ja elämyksiä alle kouluikäisille” pyrkii myös tukemaan uuden valmistuvan varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteita.

Suunnitellut toimenpiteet:

Päivähoidon kanssa tehtävä yhteistyö:

-Satuhierontakoulutukset koko päivähoidon henkilökunnalle. Tavoitteena on kouluttaa Isonkyrön ja Laihian päivähoidon henkilökunta niin, että satuhierontaa voitaisiin käyttää jokaisessa päivähoitopaikassa osana lasten hoitoa. On todettu, että satuhieronnalla päivähoitoryhmässä lasten keskinäiset konfliktit vähenevät ja positiivinen vuorovaikutus, rauhallisuus ja läsnäolo lisääntyvät.

-Päivähoidon henkilökunnalle suunnatut koulutukset/luennot lukemisen merkityksestä lapsille ja heidän kehitykselleen.

-Kulttuurielämyksien tarjoaminen kaikille päivähoidon lapsille. Normaalisti on vaikea tarjota kulttuurielämyksiä tasapuolisesti siksi, että hoitopaikat ovat maantieteellisesti kovin hajallaan ja kustannukset nousevat korkeiksi. Päivähoidon puolelta toivottuja ja suosittuja ovat musiikki- ja lorutteluesitykset sekä näytelmät.  Esimerkiksi lastenmusiikkiesitykset, näytellyt tarinat tai  satuteatteriesitys voisivat olla hankerahoituksella mahdollisia järjestää.

-Kiertävä satutäti/satusetä, joka kävisi säännöllisesti kaikissa päivähoitopaikoissa. Kirjastot pitävät satutunteja päivähoidolle, mutta läheskään kaikkien hoitopaikkojen kiertäminen tai säännöllisyys ei ole kirjastojen resursseilla mahdollista. Toive satutädistä/sedästä kaikille päivähoitopaikoille tuli päivähoidosta.

-Teemapussit päivähoitoon. Kirjastot laativat yhteistyössä lastenkirjalistat sekä kirjoihin liittyviä tehtäviä, kysymyksiä, väritystehtäviä ym., joiden avulla kirjaa ja sen teemoja voidaan päivähoitopaikoissa sekä myös lasten kotona käsitellä.

Koteihin suunnattu työ:

-Satuhierontakoulutus kirjastoissa vanhemmille.

-Asiantuntijaluennot lukemisen merkityksestä mm. päivähoidon vanhempainiltoihin, yhteisille 5-vuotissynttäreille tms.

-Tunnettu asiantuntijavieras, esim. Jari Sinkkonen vierailijaksi kirjastoihin puhumaan lasten kasvatuksesta ja lukemisen merkityksestä osana sitä.

-Lasten kulttuurielämykset kirjastoissa, erilaisia esityksiä mm. näytelmällistä tarinaa, nukketeatteria tmv. Perinteisiä satutunteja unohtamatta.

-Tiedotteen tekeminen lapselle lukemisen merkityksestä. Tiedotetta jaettaisiin esim. neuvolassa, MLL:n perhekahviloissa, päivähoidossa ym.

-Vierailut MLL:n perhekahviloissa, perhekerhoissa ym. pitämässä satutunteja ja kertomassa em. esitteen pohjalta lukemisen merkityksestä.

Lukeminen ja sen merkityksen ymmärtäminen täytyy lähteä jo varhaislapsuudesta. Kouluiässä ollaan jo myöhässä puheen ja sanavaraston kehittymisen kannalta. Korjaavat toimenpiteet, esim. puheterapia, ovat kalliita vaihtoehtoja kun ennaltaehkäisemisen ei tarvitse maksaa juuri mitään. Lapselle lukeminen on myös läsnäoloa ja läheisyyttä, joita lapset tarvitsevat sekä päivähoidossa että kotona. Päivähoidon kautta pystytään tavoittamaan iso osa lapsista ja se onkin luonnollinen yhteistyökumppani jonka kanssa päämäärät ovat samat. Hankkeen kautta tarjotaan myös kotona olevien lasten vanhemmille tietoa kiinnostavassa muodossa sekä houkutellaan heitä tapahtumilla kirjastoon lasten kanssa.

Hankerahoitusta haetaan sekä päivähoidon että lasten vanhempien luentoihin ja koulutuksiin, esiintyjäpalkkioihin, kiertävän satusedän/takin palkkaamiseen (n. 150h) sekä esitteen laatimiseen. Omakustannusosuus syntyy henkilökunnan työpanoksesta ja matkakuluista sekä kirjallisuus- ym. kustannuksista.

Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Laihian kunnankirjasto, Laihian kunnan varhaiskasvatus, Isonkyrön kunnan varhaiskasvatus, yksityiset palveluntuottajat

Tidigare projekt: 

Isonkyrön ja Laihian kirjastoilla on vuosien varrella ollut useita yhteisiä hankkeita, jotka ovat onnistuneet hyvin, mm. kulttuuribussihankkeet.

Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

 LUETAAN LAPSILLE -HANKE (Isonkyrön ja Laihian yhteinen hanke)

Hanke alkoi jo syksyllä 2017 ja päättyi keväällä 2019 (hankkeelle saatiin jatkoaikaa vielä kevääksi 2019). Hankkeen puitteissa on järjestetty monenlaista toimintaa sekä lapsille, että varhaiskasvatusikäisten vanhemmille ja kasvattajille.  

Lapsille

  * syksyllä 2017 Draamapurkki esiintyi päivähoidolle sekä Laihialla että Isossakyrössä, esityksiä yhteensä 11 kpl

 *  keväällä 2018 Soiva Sammakko, esityksen yhteensä 6 kpl

 • helmikuussa 2018 taikuri Markku Antila esiintyi sekä Isossakyrössä että Laihialla
 • > mukana menossa 85 henkilöä Isossakyrössä ja 118 Laihialla

 • toukokuussa 2018 järjestettiin Isossakyrössä ”Kivaa kirjastossa” -päivä, jossa lapset pääsivät temppuradalle, askartelemaan, silittelemään kaverikoiria ja lukemaan lukukoiralle, ilmapallotaiteilija Tomi Laitamäki teki ilmapalloeläimiä lapsille,  tapahtumassa n. 120 kävijää ja tätä tapahtumaa on toivottu toteutettavan jatkossakin

 • hankerahalla palkattu ”satutäti” Eveliina on kiertänyt Isonkyrön ja Laihian alueen perhepäivähoitopaikkoja sekä keväällä 2018 että syksyllä 2019

 • >  Eveliina käyntikohteena olivat sellaiset päivähoitopaikat, joista ei päästä osallistumaan kirjaston yleisiin satutunteihin ja joihin kirjastonhenkilökunta ei ehdi jalkautua

 • > kevään ja syksyn aikana yhteensä 150 satutuntia & 340 lasta

 • > hyvää palautetta ja jatkoa toivottu tälle toiminnalle

 • marraskuussa 2018 Draamapurkki toi Isonkyrön kirjastoon vauvateatteriesityksen, mukana oli 4 äitiä ja 4 lasta -> vauvat seurasivat esitystä lumoutuneina

 • marraskuussa 2018 sekä Isonkyrön että Laihian päivähoitoikäiset hoitajineen kuljetettiin Ylistaron Matin Tupaan elokuviin (Viiru ja Pesonen: Viiru muuttaa)

 • > Matin Tuvassa järjestettiin yksityisnäytös ja Tupa oli täynnä (n. 210 henkilöä)

 • joulukuussa 2018 Lippe Äystön Viljami-tonttu esiintyi Isonkyrön kirjaston satutunnilla laulaen ja lorutellen

 • helmikuussa 2019 järjestimme reissun Vaasan teatteriin Hyvää Yötä, Herra Hakkarainen -esitykseen

 • -> tämä järjestettiin lauantaina päivällä ja oli suunnattu lapsille ja heidän huoltajilleen

 • > bussit sekä Isostakyröstä että Laihialta, mukana yht. 80 henkilöä

 • helmikuussa 2019 Lippe Äystö vieraili Isonkyrön kirjastossa esityksellään Koira (lauluja ja lorutteluja), 2 esitystä yhteensä 50 henkilöä

 • huhtikuussa Jalasjärven kirjaston nukketeatteriryhmä kävi vierailulla Isossakyrössä Risto Räppääjä ja Yöhaukka

 • > esitys oli maksuton, mutta järjestimme kyydin sekä Valtaalasta että keskustasta Kylkkälään, yleisöennätys kurikkalaisten esityksissä, salissa oli huisketta ja hulinaa (mukana 5 vuotiaista tokaluokkalaisiin)

 • > tämäkin oli monelle aivan ensimmäinen tutustuminen nukketeatterin maailmaan

 • toukokuussa 2019 lastenkirjailija Katri Tapola kävi vierailulla Isossakyrössä ja Laihialla; Isossakyrössä kaksi ryhmää (4-5 -vuotiaat ja eskarit) ja Laihialla 4-5 -vuotiaat

 Aikuisille

 • Joulu-tammikuussa 2017-2018 järjestettiin päivähoidon henkilöstölle

 • Keväällä 2018 Psykoterapeutti Maaret Kallio luennoi sekä Isossakyrössä että Laihialla armollisemmasta ja rauhallisemmasta perhearjesta ja myös lukemisesta sen osana

 • > Kallio veti salit täyteen, eli Laihialla n. 160 henkeä ja Isossakyrössä n. 150 henkilöä paikalla

 • > esitystä kiiteltiin kovasti

 • marraskuussa tietokirjailija ja psykologi Keijo Tahkokallio kävi sekä Isossakyrössä että Laihialla luennoimassa lukemisen tärkeydestä lapsen kehitykselle

 • > luento oli hyvä ja ajatuksia herättelevä, valitettavan vähän kuulijoita Isossakyrössä 25 henkilöä ja Laihialla 11 henkilöä

 • > samaan aikaan oli järjestetty kirjastossa lapsille ohjelmaa (satuja ja askartelua), näin mahdollistettiin kaikkien osallistuminen

 • toukokuussa lastenkirjailija 2019 Katri Tapola vieraili lasten vanhemmille ja kasvattajille suunnatussa tilaisuudessa

 • > tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Päiväkoti Pilkkeen kanssa ja heidän uusissa tiloissaan

 • > n. 10 henkilöä paikalla

 Muuta

 Hankkeen puitteissa otettu käyttöön myös lukukeskuksen laatima ”Lue lapselle” -tiedote http://www.lukukeskus.fi/wp-content/uploads//2017/11/lue-lapselle-PDF.pdf sekä laadittiin oma ”lukubingo”(liitteenä), jonka tarkoituksena on kannustaa aikuisia lukemaan lapsille ääneen. Lukubingo -malli on saatu Tyrnävän kirjastosta ja heidän luvallaan muokattu hieman meidän tarpeisiin sopivaksi

 • > neuvoloiden kanssa sovittu, että tätä jaetaan 3-vuotisneuvolatarkastuksessa kaikille ja lisäksi kumpaakin esitettä on jaettavana neuvoloissa vapaasti

 • > bingon palauttamalla kirjastoon saa pienen palkinnon (värityskyniä tms.) -> tavoitteena saada perheet yhdessä käymään kirjastoiss

   

 • Varhaiskasvatuksen ja kirjaston yhteistyöhön on tehty kirjalistoja ja -paketteja

 • > aiheenmukaisten kirjalistojen (liikunta, käytöstavat, luonto ja eläimet, maatalous, historia, maantiede, avaruus ja taide) perusteella voidaan päivähoidon käyttöön koota kirjapussi, johon liittyy tehtäväpaketti, jota päivähoidossa sitten voidaan tehdä (liitteenä esimerkki historian teemapaketista)

 • > paketit ovat työstäneet kirjastojen kirjastovirkailijat

 • > syksyn 2019 aikana nämä laitetaan jakoon päivähoitoon sekä lisätään kirjaston kotisivuille linkin ja materiaali tulostettavaksi -> päivitetään kirjaston toimesta

 Omarahoitus

 - koostui henkilöstön palkoista sekä matkakustannuksista (esiintyjien kuljettaminen ja kokoukset)

 Markkinointi

 • tapahtumia ja toimintaa markkinointiin sekä lehdessä että somessa ja kirjastoissa olevilla mainoksilla ja lisäksi lähetettiin sähköpostitse tiedotteita ns. täsmämainontana esim. varhaiskasvatuksen henkilöstölle

 Muita huomioita

 - yhteistyötä Seinäjoen ammattikorkeakoulun Kirjasto- ja tietopalvelualan kanssa viriteltiin liittyen tiedotteen tekemiseen syksyllä 2018, mutta ajankohta ei ollut sen suhteen suotuisa -> ei ollut tarpeeksi aikaa esim. opinnäytetyöntekemiseen ja lastenkirjallisuuskurssitkin ajoittuivat vasta keväälle 2019

 • huhtikuussa 2019 järjestetyssä nukketeatteriesityksessä oli liikaa väkeä (kuuluvuus ja näkyvyys heikkoa takarivissä), olisi pitänyt järjestää 2-3 näytöstä tuolle määrälle

 • > kun pientä pyörijää paljon paikalla, niin syntyy aina ääntä ja hulinaa -> esiintyksessä ei ollut mikrofoneja käytössä, joten esityksen seuraaminen oli osittain hankalaa

 • kaikissa kyselyissä kirjaston asiakaa/aikuiset toivat, että olisi heille jotain luentoja ajankohtaisista aiheista, tämä meidän hanke sisälsi sellaisia runsaasti

 • > valitettavasti niihin ei kuitenkaan osallistuttu odotusten mukaisesti

 • > oliko ajankohta vai esiintyjä väärä?

 • kaiken kaikkiaan tämä hanke on ollut hyvin mielenkiintoinen ja monipuolinen, toivotaan, että jokin jää eloon ja jalkautuu kirjastojemme ja varhaiskasvatuksen arkeen pysyvästi

 • jouduimme vuoden 2018 lopussa hakemaan hankkeelle jatkoaikaa, joka sekään ei meinannut riittää

 • kirjaston näkökulmasta saimme uusia yhteistyökumppaneita ja runsaasti näkyvyyttä

 

Webbsidor, publikationer och material: 

Varhaiskasvatuksen ja kirjaston yhteistyöhön soveltuvia kirjalistoja ja -paketteja on suunniteltu useita. Aiheenmukaisten kirjalistojen (liikunta, käytöstavat, luonto ja eläimet, maatalous, historia, maantiede, avaruus ja taide) perusteella voidaan päivähoidon käyttöön koota kirjapussi, johon liittyy tehtäväpaketti, jota päivähoidossa sitten voidaan tehdä. Paketit ovat työstäneet kirjastojen työntekijät. Syksy 2019 aikana nämä laitetaan jakoon päivähoitoon sekä lisätään kirjaston kotisivuille linkin kaikkien saataville ja materiaali tulostettavaksi ja jatsossa päivitetään kirjaston toimesta. (Liitteenä esimerkki historiapaketista)

Kirjaston ja neuvolan yhteistyöhön ja koko perheen yhteisiin lukuhetkiin suunniteltu lukubingo (liitteenä).

  1.  

 

 

 

 

 

 

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Tämä hanke oli todella suosittu ja tarpeellinen. Lapset pääsivät tutustumaan erilaisiin lastenkulttuurin muotoihin, kuten elokuva, teatteri, nukketeatteri, vauvateatteri, dramatisoidut satutuokiot jne. Myös aikuisille järjestetyt tapahtumat olivat ajankohtaisia (lukemisen tärkeyteen ja lasten kehitykseen liityviä) ja ajatuksia herättäviä.

Matkustus- ja kuljetuskustannuksia tässä hankkeessa syntyi paljon; lasten kuljetuksista esityksiin sekä kiertävän satutädin matkakustannukset kahden kunnan alueella, kuljetuksilla mahdollistettiin koko ikäryhmän mahdollisuus osallistua tapahtumiin. Esitykset ovat olleet kiiteltyjä ja piristäneet päiväkotiarkea. Satutäti Eveliinan raportit ja toiminnasta saatu palaute erillisenä liitteenä. Monelle lapselle tämä oli ensimmäinen kerta linja-autossa ja ensimmäinen kerta oikeassa elokuvateatterissa (liitteenä lasten piirustuksia reissusta). Myös teatterimatka Vaasan teatteriin sai hyvää palautetta perheiltä, monelle lapselle ensimmäinen kerta teatterissa. Nukketeatteri esitys oli myös suosittu, esitys järjestettiin Kylkkälässä (koulun ja päiväkodin tiloissa), liitteenä lehtijuttu. Päiväkotien henkilöstölle järjestettiin satuhierontakoulutusta, yhteensä 4 kpl. Satuhieronta yhdistää sadun ja tarinat sekä lapsen rauhoittavan kosketuksen.  Koulutukset olivat erittäin kiiteltyjä ja tykättyjä, useissa päivähoitopaikoissa satuhieronta on otettu käyttöön päiväkotiarjessa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortsatta åtgärder: 

Kiertävän "satutädin" vierailut olivat sekä lasten että aikuisten mieleen ja niille toivottiin (kerätyn palautteen perusteella) myös jatkoa. Tavoitteena on, että pystyisimme kirajston omana toimintana järjestämään satutuokioita myös kirjaston ulkopuolella, ns. jalkautumaan asiakkaiden luo.

Hyvin onnistunutta yhteistyötä yli kuntarajojen sekä yli kunnan palvelualojen jatketaan tulevaisuudessakin. Hanke toi myös lisää yhteistyökumppaneita sekä alueellisesti että valtakunnallisesti, verkostot laajenivat ja ovat tarpeellisia jatkossakin.

Projektet börjar : 
01/04/2017
Projektet avslutas : 
31/12/2018
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€41 500
Egen finansiering: 
€4 000
Budget sammanlagt: 
€45 500
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€36 104
Egen finansiering: 
€2 828
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Utbildningar: 
4kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
40henkilö/person
Antalet evenemang: 
187kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
1 992henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€34 500