Luetaan yhdessä
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Tohmajärven kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Asemantie 35 a
82600
Kirjaston puhelin : 
0401054111
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@tohmajarvi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-TOHMA
Y-tunnus : 
1919717-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Liisa Mäenpää
Puhelin : 
0401054110
Sähköposti : 
liisa.maenpaa@tohmajarvi.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tarkoituksena on Suomi 100 juhlavuoden teemaan liittyen ”luetaan yhdessä” -tapahtumien järjestäminen.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tapahtumien ja osallistujien määrän seuranta.

Kuvaus : 

Hankkeen tarkoituksena on Suomi 100 juhlavuoden teemaan liittyen ”luetaan yhdessä” -tapahtumien järjestäminen. Luettavat kirjat valitaan yhdessä ja niitä kommentoidaan sosiaalisessa mediassa. Ideana on kokoontua yhteiseen, pieneen tai isoon tilaan ja esim. maata säkkituoleilla ja antaa tarinan viedä. Lukemista viedään julkisiin tiloihin, muihinkin kuin tuttuun kirjastoympäristöön. Hanketyöntekijä voi alustaa kirjan taustaa ja sisältöä, toimia esilukijana, informoida ja koota ihmisiä yhteen. Tarkoituksena on useamman tapahtuman järjestäminen mahdollisten yhteistyökumppaneiden kanssa.  Hankkeen aikana herätellään eri-ikäisiä lukijoita tarttumaan kirjaan ja jakamaan sisältöjä yhteisöllisesti.

Hankkeeseen palkataan työntekijä 3 kuukauden ajaksi. 1. kuukausi: hankkeen suunnittelu ja tiedotus, 2. kuukausi: tapahtumien järjestäminen ja 3. kuukausi: hankkeen arviointi ja jatkojalostus. Hanke toteutetaan vuoden 2017 aikana.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hankkeen tarkoituksena oli ”luetaan yhdessä” -tapahtumien järjestäminen, jossa luettavat kirjat valitaan yhdessä ja kommentoidaan niitä sosiaalisessa mediassa. Ideana oli kokoontua yhteiseen, pieneen tai isoon tilaan ja esim. maata säkkituoleilla ja antaa tarinan viedä. Lukemista oli tarkoitus viedä julkisiin tiloihin, muihinkin kuin tuttuun kirjastoympäristöön.

Hanke ei toteutunut täysin suunnitelmien mukaisesti. Emme löytäneet hankkeelle heti vetäjää, joten sen aloitus siirtyi vuodelle 2018. Luettavat kirjat valittiin yhdessä, mutta sosiaalisen mediaan ja julkisten tilojen hyödyntäminen ei onnistunut. Hankkeen rajatut resurssit määrittelivät sen, ettei sitä voitu toteuttaa niin laajana kuin aluksi oli suunniteltu. Yhteistyökumppanina oli koulu ja sieltä valitut tietyt ikäryhmät. Koulu on erittäin hyvä kumppani, mutta hanketta oli toteutettava lukujärjestyksen mukaisesti ja aikaa piti antaa myös lukemiselle. Ne hidastivat työskentelyä ja venyttivät toteutusaikaa, sillä haluttiin, että oppilaat tuovat kirjojen sisältöjä esille myös muille jaettaviksi kokemuksiksi.

 

 

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeen alussa oppilaat kokoontuivat yhteen kuuntelemaan yhdessä valittujen äänikirjojen alkuosia, näin saatiin koukutettua kirjan sisältöön myös vähemmän lukevat nuoret. Sen jälkeen siirryttiin lukemaan kirjaa ja tehtiin siihen liittyvät tehtävät parityönä. Sisällön jakaminen onnistui hyvin, kun oppilaat kertoivat lukemistaan kirjoista toisilleen. 5- ja 6-luokkalaiset oppilaat tekivät kirjaesittelyn ja kuvittivat sen. Työt olivat koulun lisäksi esillä myös kirjastossa. 2-luokkalaisille suunnattiin yhteinen lukuhetki ja lukukoiratapaaminen, jossa osa oppilaista pääsi pareittain lukemaan 10-vuotiaalle Minni-koiralle. Lisäksi koottiin ”Luetaan yhdessä” -kasseja, joissa on kirjojen lisäksi leluja, joilla tarinoita voidaan elävöittää esim. päiväkodissa tai eskarissa. Kassit ovat jatkossa myös perheiden lainattavissa yhteisiin lukutuokioihin.

Jatkotoimenpiteet: 

Hankkeen aikana huomattiin, että luetun kirjan kuunteleminen ja ääneen lukeminen ovat hyviä keinoja keskittymiseen ja kirjallisuuteen koukuttumiseen isommillekin koululaisille. Koululaisilta ja opettajilta hankkeesta saatu palaute oli niin innostunutta, että haimme avustusta jatkohankkeelle. Pienessä kirjastossa, pienillä resursseilla ei ole mahdollista oman työnsä ohessa tehdä hanketta vastaavaa työtä, joka vaatii siihen paneutumista.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€7 200
Oma rahoitus yhteensä: 
€600
Budjetti euroissa yhteensä: 
€7 800
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€4 867
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 867
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
8kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
72henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€3 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2017, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017

 
okm
avi