Lukemaan innostaminen! : paikallisten kirjailijoiden esiintuominen
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Luvian kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Lukkarilantie 4
29100
Kirjaston puhelin : 
040-7127 721
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@luvia.fi
ISIL-tunnus : 
FI-LUVIA
Y-tunnus : 
0135032-8
Yhteyshenkilön nimi : 
Helena Kuivasniemi-Lehti
Puhelin : 
050-3879 123
Sähköposti : 
helena.kuivasniemi-lehti@luvia.fi
Kuvaus : 

Luvian kunnan Seniorineuvoston aloitteesta Luvian kirjastossa on aloitettu syksyllä 2014 uudenlainen kulttuuripainotteinen toiminta, joka on avoin kaikille kuntalaisille.  Kirjasto- ja vapaa-aikatoimen viranhaltijat ovat yhdessä suunnitelleet ja käynnistäneet ko. toiminnan kokeilumuotoisena. Joka kokoontumiskerralla on oma aiheensa ja vierailijansa. Toiminnan tarkoituksena on mm. tuoda paikallisia kirjailijoita esiin ja pyytää heitä kertomaan omasta tuotannostaan.

Tavoitteena on siis järjestää erilaisten kulttuuritapahtumien (taide, valokuvaus, teatteri, musiikki) lisäksi tapahtumia, joissa paikallisten kirjailijoiden lisäksi myös muut kirjailijat vierailevat kertomassa tuotannostaan ja kirjoittamisestaan. Kulttuuripiiri on tarkoitettu kaikenikäisille. Hanke on jatkoa Luvia lukemaan! – projektille. Kirjastossa toimii myös Marttojen vetämä lukupiiri.

Kirjaston ja koulun yhteistyönä on järjestetty kirjavinkkausta ostopalveluna  Luvian peruskoulun eri luokka-asteile.  Kirjavinkkauksella on selvästi ollut kannustava vaikutus lukemisharrastuksen edistämiseen. Yläasteikäisiä tulisi edelleen aktiivisesti kannustaa lukemiseen kirjavinkkauksen keinoin. Niin ikään peruskoulun oppilaita tulisi kannustaa arviointien tekemiseen lukemistaan kirjoista sekä kirjaston omille verkkosivuille että valtakunnallisille nuortenkirjasivustoille. Viime vuonna Luvian kirjasto toteutti peruskoulun kuudes-, kahdeksas-, ja yhdeksäsluokkalaisten kanssa lukuprojektin. Lukemastaan kirjasta oppilaat tekivät arvioinnin valtakunnalliseen nuorten verkkosivusto Sivupiiriin.

Tarkoituksena on myös edelleen järjestää peruskoulun oppilaille koulun ja kirjaston välisenä yhteistyönä kirjavinkkausta. Haluamme myös innostaa varsinkin yläasteikäisiä tekemään omia kirja-arvosteluja lukemistaan kirjoista kirjaston verkkosivuille ja sitä kautta kirjaston älyhyllyille sekä valtakunnallisille lasten- ja nuorten verkkosivuille.

 

Aiemmat hankkeet: 

Luvia lukemaan! : kaikenikäisten lukemaan innostaminen

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Toteutetut toimenpiteet:

Kokeiluvaiheen jälkeen hanke muodostui kaksitahoiseksi: peruskoulun oppilaille tarjottuun tehokkaaseen ja aktiiviseen kirjavinkkaukseen ja aikuisväestölle suunnattuihin kirjoittaja/kirjailija –iltoihin.

Kirjavinkkausta järjestettiin kolmena päivänä, yhteensä 12 tuntia ja niihin osallistui 1-9 luokkien oppilaita yhteensä 569 kappaletta. Vinkattuja, omasta ja Satakirjastoista hankittuja kirjoja pidettiin saatavilla vielä kolmisen viikkoa vinkkaustilaisuuksien jälkeenkin.

Kirjoittaja/kirjailija –iltoja järjestettiin kuusi kappaletta. Jo kokeiluvaiheessa oli koottu seutukunnalla asuvia kirjoittajia/kirjan julkaisseita henkilöitä yhteen ja näin saatu perustietoja lähialueen kirjoittajakunnan rakenteesta. Iltojen teemat vaihtelivat ja ne keräsivät keskimäärin kymmenkunta osallistujaa per ilta, pääasiassa varttuneempaa väkeä.

Sisältö ja vaikutukset:

Kirjavinkkaus sai oppilaat kiitettävästi kuuntelemaan ja arvioimaan eri tyyppistä nuortenkirjallisuutta. Vinkattujen kirjojen ja niiden kirjoittajien muun tuotannon ohella vinkkaustilaisuudet nostivat selvästi oppilaiden kiinnostusta muunkin kirjallisuuden lainaamiseen. Vinkkaustilanne totutti oppilaita myös kirjojen referoinnin, arvioinnin ja vertailun alkeisiin.

Kirjailija-illat aloitti luvialainen kirjailija, kokki ja viljelijä esittelemällä uuden kirjansa ”Onneks on lähiruokaa”. Sisällön ohella illan tärkeä antia oli kuulla ideointiprosessin kulusta, kuvituksen metsästämisestä ja ennen kaikkea kustantajan etsimisestä/valikoimisesta. Markkinoinnin toimet ja haasteet jatkuvat edelleen.

Toisessa illassa sanataiteen läänintaiteilija Karoliina Suoniemi esitteli maakunnassa toteutettavia kirjoittajien aktivointi- ja tukihankkeita. Erityisesti esille tulivat huhtikuiset Euran Kauttuan Kirjoittajapäivät ja syksyllä tulossa olevat Turun Kirjamessut, joiden teema – maakuntana Satakunta tänä vuonna on.

Kolmannessa illassa esiintyi kirjailija Tapani Bagge. Hänen valtaisa 90 niteen tuotantonsa tarjoaa erinomaisen esimerkin todella laajasta kirjoittajaprofiilista. Hämeenlinnalaista Baggea ei voi luonnehtia paikalliseksi, mutta hän on lukijoidensa piirissä hyvin tunnettu niin lasten- ja nuortenkirjoista kuin aikuisten jännityskirjoista, tietokirjoista ja näytelmä/televisio/elokuva käsikirjoituksista.

Neljännessä illassa porilainen (noormarkkulainen) runoilija Pauli Karmala kertoi runojensa aiheista ja innoittajista ja luki omia tekstejään. Viidennessä illassa porilainen, luvialaisiakin aikoinaan palvellut ympäristötarkastaja, nykyään myös kaksi kirjaa julkaissut jännityskirjailija, Arttu Tuominen, kertoi kirjoittamisestaan Luvian kunnanjohtaja Kari Ojalahden haastattelemana.

Kuudes kirjoittaja-ilta nosti hankkeen idean ’paikallisten kirjailijoiden esiintuomisesta’ ikään kuin seuraavalle tasolle, sillä omia kirjoja aiemmin julkaisseet luvialaiset Tapani Marjanen ja Timo Kause esittelivät nyt uuden, yhteisen hankkeensa. Tarkoituksena on saada kirjoihin ja kansiin luvialaisen taiteilija Tuomo Salosen elämäntyö.

Jatkotoimenpiteet: 

Järjestetään vastaavanlaisia tilaisuuksia lisää.

Aloituspäivämäärä : 
01/01/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€3 300
Oma rahoitus yhteensä: 
€550
Budjetti euroissa yhteensä: 
€3 850
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€3 878
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 152
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
0kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
0henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
10kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
627henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€2 520

Hakemus täyttää OKM:N kirjeen OKM/18/691/2014 ehdot. Lukemaan innostaminen.

 
okm
avi